En strategiworkshop, der sætter din organisations forretning, kerneopgave eller sociale kapital på dagsordenen, vil bidrage til mere overskud og derfor også mere glæde – både for dig, dine medarbejdere, jeres kunder eller borgere.

Hvad får I ud af en strategiworkshop?

Uanset om det er en strategiworkshop for din ledergruppe eller for afdelingen går I fra workshoppen med konkrete, praksisnære redskaber og handlekraft til at styrke jeres forretning, kerneopgave og sociale kapital. I får konkrete handlingsplaner, som I hurtigt kan eksekvere på.

På strategiworkshoppen er du sikker på, dig og dit team

 • bliver udfordret til at undersøge nye perspektiver på jeres forståelse af virkeligheden og fremtiden
 • udvikler nye indsigter
 • skaber klare retninger, der øger effektiviteten og sætter gang i en positiv udvikling
 • kommer til at arbejde i et uformelt og sjovt miljø

Med konkrete redskaber fra workshoppen bliver det nemmere for jer at operationalisere jeres strategi i praksis.

ledersparring atp
ledersparring siemens
fujitsu ledersparring

Brug for at arbejde mere strategisk?

Hvordan er din hverdag og dit ledelsesfokus?

 • Oplever du, at brandslukning og driften tager alt for meget af din tid?
 • Mangler du og dine medarbejdere et strategisk sigte?
 • Savner du tid til fordybelse og refleksion?
 • Har du brug for en overordnet plan og strategi?

Som organisationsudviklingskonsulent med mere end 20 års praktisk erfaring tilbyder jeg lederworkshops og -forløb, hvor du som leder bliver klædt på til at arbejde med og udvikle din forretning og dine medarbejdere.

Jeg tilbyder også medarbejderworkshops, hvor dine medarbejdere bliver involveret i strategiprocessen, får ejerskab til strategien og dermed oplever den som meningsfuld i den daglige opgaveløsning.

Skab overblik og fokus med en strategiworkshop

Brug en dag sammen med dine lederkolleger eller dine medarbejdere til at komme i dybden med jeres udfordringer og blive enige om fremtidens strategier. At have en klar plan giver tryghed og retning i organisationen og ro i maven hos alle involverede.

Mål med strategiworkshoppen

Målet med strategiworkshoppen kan være at udvikle en egentlig strategi, fx en forretningsstrategi eller rekrutteringsstrategi. Det kan også være at arbejde overordnet og strategisk med et emne eller en udfordring.

Strategiworkshoppen bliver selvfølgelig skræddersyet til jeres behov og udfordringer. Emnet kan fx være

 • Udvikling af forretningen
 • Udvikling af organisationen
 • Konkretisering og operationalisering af kerneopgaven
 • Forretningsdreven HR
 • Rekruttering
 • Udvikling af en attraktiv arbejdsplads og den sociale kapital
 • Personaleledelse
 • Omorganisering, fusion, fission, outsourcing eller udflytning
 • Udvikling af organisations- og samarbejdskulturen

Kom fra ord til handling – få konkrete redskaber

Det kan være en udfordring at omsætte en strategiworkshops mange ord til konkret handling. Sådan er det ikke her.

Strategiworkshoppen består af en kombination af korte oplæg, dialog, refleksion og øvelser, der får alle til at gå fra at være passive tilskuere til at være aktive deltagere i udviklingen.

Til forskel fra kurser, der fortrinsvis har fokus på teori, får I på strategiworkshoppen nogle helt konkrete og praksisnære værktøjer, som også er direkte omsættelige i den daglige ledelsesopgave.

På workshoppen arbejder vi med redskaber, der

 1. Støtter jeres fælles, strategiske udsyn
 2. Sikrer kobling til den daglige opgaveløsning og praksis
 3. Skaber engagement og ansvar
 4. Kickstarter forandringerne allerede på workshoppen
 5. Sikrer udarbejdelse af en konkret og operationel handleplan

Valg af proces og redskaber vil altid afhænge af jeres mål med workshoppen, som derfor altid vil blive skræddersyet til jer.

I boksene herunder kan du se eksempler på nogle af de redskaber, som jeg bl.a. bruger på strategiworkshops.

Business Model Canvas og Kerne Model Canvas

Afhængig af om virksomheden er privat eller offentlig, arbejder jeg enten med redskaberne Business Model Canvas og Kerne Model Canvas. Business Model Canvas er et meget konkret redskab til blive skarp på forretningsstrategien, mens Kerne Model Canvas er et konkret redskab til at identificere og styrke kerneopgaven.

KerneSpillet

KerneSpillet er en praksisnær tilgang til at få jeres kerneopgave operationaliseret og konkretiseret. Undervejs i spillet bliver I inspireret til at se anderledes på jeres dagligdag og til at italesætte faktorer, der har betydning for jeres opgaveløsning og jeres arbejdsliv. I får også udarbejdet en konkret handleplan.

 Organisationshjulet

Hvis I har brug for at få lavet et organisationstjek – en organisationsanalyse – er Organisationshjulet et stærkt analyse- og dialogredskab. Det giver ledergruppen et solidt fundament for at forstå og videreudvikle organisationen og de menneskelige ressourcer.

Team Culture Testen

Team Culture® er et udviklingsredskab, der giver et realitetstjek på, hvordan jeres aktuelle teamkultur enten styrker eller hæmmer jeres opgaveløsning. I får et nyt sprog og hjælp til at tage beslutninger om, hvordan I udvikler jeres samarbejde og videndeling.

Vil du være sikker på, at I kommer hele vejen rundt og får implementeret?

Hvis ja, kan det være en god ide at designe en proces for ledergruppen, hvor I både arbejder med jeres interne samarbejde, samarbejdet på tværs, med udvikling af forretningen og organisationens sociale kapital på en række seminarer. For at støtte implementeringen og jeres samarbejde mødes vi også til teamcoaching.

Herunder er der et forslag til hvordan sådan et strategiforløb kan se ud.

benjamin.cakir@nexigroup.com

Få ro på din ledelsesopgave

Vil du sikre dig, at I får en strategiworkshop, som sikrer retning og som søger motivation og engagement, tilbyder jeg dig at fungere som professionel proceskonsulent til at facilitere en strategiworkshop.

Det giver dig garanti for en strategiworkshop, der rykker din organisation og dine medarbejdere fremad. På den måde får du ro til at fokusere på din ledelsesopgave, og du er sikker på, at I kommer tilbage med konkrete redskaber, fælles fodslag og handlekraft.

Få støtte af en erfaren konsulent

Jeg, Jeanette Hallundbæk, har mere end 20 års erfaring med HR, lederudvikling og forandringsprocesser og har tidligere bl.a. arbejdet i ATP, DJØF og Ældre Sagen som HR-chef, HR-partner, projektleder mv.

Min grunduddannelse er mag.art. i antropologi fra Aarhus Universitet. Den har jeg suppleret med en master i organisations­psykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt flere HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling og strategisk ledelse.

Jeg har kontor i ErhvervsCentret i Greve og har derfor flest kunder på Sjælland. Men da jeg selv er jyde og har en del jyske kunder, er jeg ofte i Jylland og over Fyn.

Så uanset om du holder til i København, Esbjerg eller Aalborg, kommer jeg gerne forbi til et uformelt møde om dine udfordringer, og hvordan jeg eventuelt kan hjælpe dig videre med strategien og dine ledelsesudfordringer.

Det siger mine kunder

ATP havde et stærkt ønske om at få styrket vores evne til at drive forandringsprocesser – og ikke mindst få dem forankret. Jeanette var HR-partner på projektet og drev processen fra ide til implementering meget succesfuldt. En væsentlig forklaring på succesen er, at Jeanette undervejs ihærdigt fik os ledere til at blive skarpe på forretningens behov og udfordrede os i forhold til formål og indhold.

Det unikke for os var, at vi med Jeanettes hjælp fik etableret et organisatorisk udviklingsforløb, som dels bestod i en intern konsulentuddannelse i forandringsledelse og dels i en lang række aktiviteter, der skulle forankre det lærte i organisationen, herunder udvikling af lederne. Forløbet fik desuden sikret, at vi på tværs af forretningen fik alignet nogle af vores processer.

Resultatet er, at vi har fået fælles sprog og redskaber i forretningen, og at interessenthåndteringen og forankringen af vores forandringsprojekter er blevet meget bedre.

Jeanette var professionel, engageret og sikrede, at der hele tiden blev samlet op, og at der ikke faldt noget mellem to stole.

Birgitte Engmann BoutrupUnderdirektør, ATP

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi – som en nyfusioneret enhed – fik talt om vores historie, nutid, fremtid og lagt en plan. Vi fik ryddet op, skuldrene kom ned, og vi fik energi og retning på vores nye kultur og afdeling.

Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”.  Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.

Når dagen ramte plet, skyldes det også en rigtig god forberedelsesproces og forventningsafstemning, hvor Jeanette var god til at få identificeret vores specifikke behov og gøre mig skarpere. Jeanette kom efterfølgende med en række meget konkrete råd til, hvordan vi kunne fortsætte den gode proces. Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og sparringspartner.

Mette Brinch Sekretariatschef, Ballerup Kommune

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi stillede skarpt på vores kerneopgave bl.a. ved hjælp af KerneSpillet.Det var en dag med stort medarbejderengagement, hvor vi fik defineret vores kerneopgave og styrket vores fælles og tværgående forståelse af, hvad kerneopgaven konkret betyder. Vi fik 25  konkrete ideer til forbedring af opgaveløsningen.

Jeg var især meget glad for Jeanettes meget strukturerede tilgang og hendes evne til at bruge redskaber, der skaber involvering og refleksion – og det selv om vi var 70 mennesker.

Lars-Bo JohansenChef for Teknik og Miljø, Varde Kommune