KerneSpillet®

KerneSpillet er din vej til effektiv dialog om jeres kerneopgave

Styrk kerneopgaven med et læringsspil

KerneSpillet gør kerneopgaven nærværende og konkret og giver derfor et godt fundament til

• en lettere og bedre prioritering i en travl hverdag,
• en større fælles forståelsen af god service og kvalitet,
• en bedre udnyttelse af ressourcerne,
• et stærkere fokus på borgerne/kundernes behov og oplevelse,
• en større trivsel og stolthed.

…på 2 timer

KerneSpillet er også en hurtig måde at skabe læring og resultater. Efter 2 timer (3 timer hvis afdelingen er større end 6 medarbejdere) har teamet dels haft en god dialog om kerneopgaven og dels fået udarbejdet 3 konkrete aktiviteter, I skal sætte i gang, når I kommer tilbage.

Aktiv dialog om jeres kerneopgave

KerneSpillet gør dig og din organisation til en succes, fordi spillet hjælper dit team til en aktiv dialog om jeres kerneopgave og til nemt at tilrettelægge en eksekveringsplan, der skaber overskud i din organisation.

Med KerneSpillet får du et redskab til selv at facilitere dialogen om kerneopgaven og som bidrager til du og dine medarbejdere fokuserer på det essentielle og får prioriteret det vigtigste i forhold til at komme i mål med eksekveringen af kerneopgaven.

Spørgsmålene i KerneSpillet får dit team til at reflektere aktivt over jeres hverdag og opgaver, og alle skal byde ind med deres perspektiv. På den måde bliver medarbejderne bevidste om nye perspektiver, og laver forslag til en handleplan ud fra de nye idéer.

KerneSpillet er en sjov og anderledes måde at vende problemstillinger og muligheder i forbindelse med din organisations kerneopgave. Det er bygget på genkendelige elementer fra klassiske brætspil som Trivial Pursuit og Ludo, så alle kan være med.

Hvem kan spille KerneSpillet?

KerneSpillet kan spilles af alle organisationer – offentlige såvel som private – som ønsker at få en konkret strategi til at løfte kerneopgaven.

Uanset om du er leder af en planlægningsafdeling, en skole eller en IT-virksomhed, er KerneSpillet metoden til, at du og dine medarbejdere øger jeres effektivitet, udvikler jeres kompetencer og optimerer jeres tid i hverdagen.

KerneSpillet kan både bruges i det lille team på 3 medarbejder og på et afdelings- eller virksomheds seminar med 100 medarbejdere.

KerneSpillet er nemt at spille og facilitere

KerneSpillet bygger på nogle genkendelige elementer fra spil som Ludo og Trivial Pursuit. Spillet er derfor nemt og intuitivt at gå til for medarbejderne.

KerneSpillet er også designet således, at det er nemt for dig som leder/facilitator, at bruge på et personalemøde eller en workshop.

Fire muligheder

(1) Du faciliterer selv og finder støtte i vejledningerne

KerneSpillet er designet til, at du nemt selv kan facilitere en proces i din medarbejdergruppe om kerneopgaven. Du køber spillet, læser Spillervejledningen og Faciliteringsguiden. Du står selv for faciliteringen i medarbejdergruppen og bruger videoen med spillevejledningen til formidlingen af spillereglerne.

(2) Seminar faciliteres af konsulent

Hvis du hellere vil have en professionel proceskonsulent til at facilitere dialogen om kerneopgaven, skabe ejerskab og sikre udarbejdelse af handleplan, hjælper jeg gerne.

Det kan være en halv dag, hvor I ved hjælp af KerneSpillet arbejder med konkretiseringen og implementeringen af kerneopgaven. Det kan også være en hel dag, hvor I om formiddagen arbejder med identifikation af kerneopgaven og om eftermiddagen arbejder med implementeringen ved hjælp af KerneSpillet.

Seminaret kan holdes for afdelinger, teams, projektgrupper eller divisioner på op til 100 personer.

(3) Internt certificeringskursus

Hallundbæk Consult holder 3-timers certificeringskurser for ledergrupper, der gerne vil klædes på til at facilitere KerneSpillet i medarbejdergruppen. På certificeringskurset får du afprøvet KerneSpillet og får gode fif til hvordan du kan facilitere spillet, hvordan du skaber en tryg ramme og hvordan du samler op på flere spil. Vi sætter også fokus på ledelsen af implementeringen.

(4) Forløb for ledergruppen: Styrk kerneopgaven

Hvis I ønsker at styrke kerneopgaven i hele afdelingen eller forretningsområdet vil det give stor synergi og værdi at lave et lederudviklingsforløb med fokus på kerneopgaven for alle lederne i afdelingen eller området.

Som ledergruppe vil I få styrket det fælles samarbejde med at identificere, konkretisere og operationalisere kerneopgaven. Den enkelte leder vil få redskaber til at gennemfører aktiviteter der styrker kerneopgaven i egen gruppe. Certificeringskurset i KerneSpillet vil indgå som modul i dette forløb.

Ring til Jeanette på tlf. 23 64 45 69 og lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

Sådan fungerer KerneSpillet

KerneSpillet er en redskabsorienteret, konkret og praksisnær metode til at reflektere over og operationalisere kerneopgaven. Og det er et redskab, til dig, der selv ønsker at facilitere en dialog, hvor I får konkretiseret og operationaliseret kerneopgaven.

Spillet består af 2 dele:

 • Del 1 sætter gang i aktive refleksioner omkring forskellige temaer i din organisation som for eksempel kerneopgaven, service, kvalitet og ledelse. Hver spiller kaster på tur med terningen og svarer på det spørgsmål, brikken lander på, mens de øvrige deltagere lytter og eventuelt byder ind med deres refleksioner.
 • I del 2 skal dit team omsætte idéerne fra del 1 til en konkret handlingsplan og udvælge de 3 bedste idéer. I får med hjælp fra plakaten ’Handleplan’ sat mål på, identificeret konkrete aktiviteter og sat start- og slutdato for aktiviteten og hvem der er ansvarlig for den.

Efter 2 timer (3 timer hvis I er en større gruppe) har du og dit team fået 3 konkrete aktiviteter, I skal sætte i gang, når I kommer tilbage.

Derfor er KerneSpillet både sjovt, effektivt og fuldstændig målrettet netop din organisation.

Hvem og hvor mange kan deltage?

Spillet kan både bruges i organisationer/teams, der for nyligt har formuleret kerneopgaven og af de som har brug for at gen-besøge kerneopgaven og fastholde fokus.  KerneSpillet kan således bruges igen og igen i samme afdeling og af andre afdelinger.

Der kan være 3 – 6 medarbejdere omkring hver spilleplade. Hvis KerneSpillet skal bruges i større grupper, anvendes der flere spil. KerneSpillet kan både bruge i det lille team med 4 medarbejdere og i en enhed med 100 + medarbejdere.

Varighed

KerneSpillet tager 2 timer. Hvis der er mere end 6 deltagere, og der derfor afvikles flere spil samtidig, skal der afsættes 3 timer.

KerneSpillet bruges bl.a. i

 • Dansk Dekommisionering (tidligere Risø)
 • Varde Kommune
 • ​Ballerup Kommune
 • Holstebro Kommune
 • ​Silkeborg Kommune
 • Skive Kommune
 • Københavns Kommune, Borgercenter Børn og Unge
 • Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltning
 • Solrød Kommune
 • Tåstrup Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Chabert & Partnere
 • Det gamle Mejeri – ungdomspension og værkstedsskole

Jeanette HallundbækSpildesigner og organisationskonsulent

Jeg, Jeanette Hallundbæk etablerede i 2013 Hallundbæk Consult med en vision om at facilitere processer, der udvikler mennesker og organisationer.

Et kendetegn ved min tilgang er, at jeg er meget praksis- og redskabsorienteret – som en kursist sagde:

“Du har oversat teorierne til redskaber – jeg kan bare plukke i dem, og så er jeg i gang”.

Jeg har nemlig udviklet en række nemme gør-det-selv-redskaber, du som leder kan bruge til at facilitere meningsfulde og effektive processer: Udover KerneSpillet, har jeg også udviklet en serie med 8 forskellige Social Kapital DialogKort, FeedbackKort og Frokostmøder. Få et overblik på Redskabskassen.dk

Jeg er antropolog, har en master i Organisationspsykologi, og har siden 1996 arbejdet med HR samt organisations- og ledelsesudvikling fra stillinger som HR-chef, HR-partner og projektleder i ATP, DJØF, Ældre Sagen og SKAT.

Nysgerrig?  Brug for mere viden?

Jeg kommer gerne fordi til et uforpligtende møde, hvor du kan få en smagsprøve på KerneSpillet,  og hvor vi kan drøfte, hvordan du kan arbejde med kerneopgaven.

Giv mig et kald på  23 64 45 69 og lad os aftale nærmere.

Hvad siger kunderne om KerneSpillet

Vi er meget begejstrede for at bruge KerneSpillet til at følge op på opgaveløsning og på vores MTU.

Kernespillet har løsnet op for de stive dagsordner og har sat gang i en konstruktiv, nytænkende dialog på tværs af alle faggrupper – både håndværkerne, ingeniørerne og cheferne bliver inddraget i dialogen.

Spillets udformning som brætspil har givet os en platform for nogle virkelig gode samtaler, og spørgsmålene passede overraskende godt på vores organisation. Vi kunne diskutere overordnet, men spørgsmålene gjorde også, at medarbejderne fik talt om alt det, der fylder og bøvler i dagligdagen. Det gav også en konstruktiv  vinkel på, hvordan den enkelte medarbejder selv kan bidrage til at styrke kerneopgaven og arbejdsmiljøet.

Vi introducerede med stor succes KerneSpillet på en workshop for SU og AMU. Spillet er efterfølgende blevet taget ud i de enkelte af afdelinger af nogle begejstrede chefer.

Kathrine Kure Jacobsen,HR-medarbejder, Dansk Dekommisionering (tidligere Risø)

Jeanette Hallundbæk hjælp os med en afdelingsdag, hvor vi stillede skarpt på vores kerneopgave bl.a. ved hjælp af KerneSpillet. Det var en dag med stor medarbejderengagement, hvor vi fik defineret vores kerneopgave og styrket vores fælles og tværgående forståelse af, hvad kerneopgaven konkret betyder. Vi fik 25  konkrete ideer til forbedring af opgaveløsningen.

KerneSpillet giver tid og ro til fordybelse på en intens, hyggelig og legende måde. Spillet giver en ramme, som sikrer at dialogen om kerneopgaven bliver konkret og kommer rundt om nogle meget vigtige temaer og at alle bliver involveret i dialogen. KerneSpillet giver et smittende engagement med latter, gode refleksioner og ideer. Jeg kan varmt anbefale KerneSpillet.

Jeg var især meget glad for Jeanettes meget strukturerede tilgang og hendes evne til at bruge redskaber, der skaber involvering og refleksion – og det selv om vi var 70 mennesker. Jeg kan varmt anbefale, at bruge Jeanette som facilitator på sådan en dag.

Lars-Bo JohansenChef for Teknik og Miljø, Varde Kommune

KerneSpillet er en god måde at få alle medarbejderne med i dialogen om kerneopgaven på; og få den gjort meningsfuld. Medarbejderne følte sig hørt og kom med nogle rigtig gode forslag til forbedring af vores arbejdsgange. De fik også italesat den enkeltes ansvar og rolle på en rigtig god måde fx i forhold til koordineringen af opgaverne.

Lise Tellerkøkkenchef, Ballerup Kommune

Det er simpelthen så befriende, at ”kedelige” emner kan diskuteres på en så underholdende måde – tiden fløj bare afsted. Vi fik både talt om det, som frustrerer i hverdagen, og om at vi skal være bedre til at anerkende hinanden.

Louise Bøeck Larsen og Kristina Ditmar IsraelsenMedarbejdere, Ballerup Kommune

Jeanette har holdt en spændende og nyttig introduktion til KerneSpillet og andre af hendes inspirerende redskaber. Jeanette er meget generøs både med sine gode ideer og sin erfaring, så jeg fik en masse konkrete tips og tricks, som jeg helt sikkert kan bruge i min praksis som HR-konsulent.

Hendes materialer er lette at gå til og meget håndgribelige. Spil-tilgangen giver en let indgang til at snakke om faglighed og opgaven på en konstruktiv måde.

Stine Egholm HomannHR-konsulent, Skive Kommune

KerneSpillet er nemt og intuitivt at gå til.  Deltagerne kommer både til at arbejde med kerneopgaven i et helikopterperspektiv og helt ned i detaljen. Spørgsmålene sikrer, at deltagerne forholder sig til konkrete udfordringer og kommer i dybden. Og dem, der ikke plejer at sige noget, kan ikke sidde og gemme sig.

Lene DamkjærDirektør, Damkjær Inspire

KerneSpillet er et supergodt spil til at få diskuteret og konkretiseret kerneopgaven. Vi glæder os meget til at bruge det i Silkeborg Kommune.

Linda Munk DallArbejdsmiljøkonsulent, Silkeborg Kommune

 DialogKortene 
Internt Samarbejde som gave

Dialogkortene gør det nemt og trygt for dig at facilitere en dialog om, hvordan I kan styrke jeres interne samarbejde.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev INSPIRATOR, hvor du får inspiration og redskaber til at arbejde med HR, organisationsudvikling og social kapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet accepterer du samtidig vores persondatapolitik