Som strategisk rådgiver, sparringspartner, coach, facilitator og underviser støtter og inspirerer jeg ledere til at skabe resultater, udvikling og arbejdsglæde i deres organisation.

Jeanette Hallundbæk

Min passion er at inspirere ledere til at skabe en bedre forretning

På denne side vil jeg give dig mulighed for at danne dig et indtryk af mine faglige og personlige kompetencer, allerede inden vi taler sammen eller mødes første gang. På den måde kan dialog og relation komme praktisk og effektivt fra start.

Vil du gerne direkte til kernen, kan du istedet gå direkte til mit mere traditionelle CV. Her får du en oversigt over min erhvervserfaring, primære ansvarsområder og de resultater, jeg har leveret – fx et halveret sygefravær og en stigning i medarbejdertilfredsheden på 18 procentpoint.

I præsentationen nedenfor sætter jeg fokus på min faglighed, forretningsforståelse, arbejdsmetode og de personlige kvaliteter, som gør mig til en værdsat samarbejdspartner. Jeg kommer rundt om min uddannelse, min karriere som ansat og mit nuværende virke som selvstændig organisationskonsulent og virksomhedsejer – min professionalisme er rundet af mange års erfaring.

Min kerneopgave – min passion

Min kerneopgave ­– og dermed pejlemærke for mit arbejde i Hallundbæk Consult – består i at inspirere og støtte ledere i at skabe en bedre forretning og større arbejdsglæde gennem en målrettet, strategisk udvikling af organisationen, dens kultur og ledelse.

Både mennesker og organisationer er skabt til at udvikle sig, og jeg brænder for at facilitere og støtte denne proces ved at skabe de bedst mulige omstændigheder. For mig betyder det bl.a. at være praksisnær, grundig og konkret – og derfor gør jeg ofte brug af redskaber. Dem kan du læse om her. Mit arbejde er lykkedes, når processen har været tryg for de involverede parter, og værdifulde resultater for organisationen og den enkelte er opnået.

ledersparring atp
ledersparring siemens
fujitsu ledersparring

Jeg arbejder med

Læs meget mere om disse indsatsområder under Ydelser og services.

Ofte lider organisatorisk udvikling og forandring en krank skæbne, fx på grund af utilstrækkelige kompetencer til at arbejde med mennesker og organisationskultur, ligesom der kan være tale om knappe ressourcer i organisationen.

Specialviden er helt afgørende for at lykkes med organisationsudvikling – og den specialviden har jeg.

Den teoretiske ballast – uddannelse

Jeg er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet. Antropologer studerer mennesker ud fra et kulturelt perspektiv med fokus på udvikling og forandring. De arbejder ude i felten og undersøger kulturelle strukturer, værdier, magtforhold og dynamikker – og man ved, at kommunikation, deltagelse og medindflydelse er afgørende for, hvor godt en forandring implementeres og forankres. Sådan er det også i arbejdslivets organisationer.

Fra antropologien har jeg fx mine solide kompetencer i forhold til at kunne observere, spørge ind til, se nuancer og mønstre, analysere og se sammenhænge. Sådan får man et sikkert fundament til at identificere og konkretisere udviklingsbehov, opsætte mål og udvælge de bedst egnede metoder og redskaber til en forestående forandringsproces.

Med min Master i Organisationspsykologi fra RUC har jeg bl.a. en gedigen ballast i forhold til at forstå arbejdslivet og mestre organisatorisk udvikling, herunder gruppedynamikker, forandringsprocesser, ledelse og organisatoriske roller.

Sammen med flere HA- og HD-fag med klassisk skoling i organisationsteori, personaleadministration og kompetenceudvikling er jeg klædt grundigt på til mit arbejdsliv, først som HR-ansvarlig på ledelsesniveau og nu som selvstændig ledelses- og organisationskonsulent.

Praksis – erfaring og metode

Som organisations- og ledelseskonsulent har jeg arbejdet i mange forskellige brancher: kommuner, ministerier, halvoffentlige virksomheder, nationale og internationale private virksomheder – med titler bl.a. som HR-chef og -partner, udviklingskonsulent og centerleder.

De mange års solide og brede erfaring er i dag en stor fordel i mit virke som selvstændig konsulent, bl.a. fordi jeg har opøvet en evne til nemt og hurtigt at sætte mig ind i en organisation og dens helt unikke forhold.

Når det er sagt, er der også flere fællesnævnere på tværs, for organisatorisk udvikling handler alle steder om at levere ydelser eller service af værdi for målgruppen, at udvikle en kultur, som positivt bidrager til forretningen og at forstå sig på dynamikker mellem mennesker. Og netop det er omdrejningspunktet for mit arbejde.

Sådan går jeg til opgaven

Et helhedsperspektiv

Min samlede videns- og erfaringsbase understøtter min helheds- og redskabsorienterede tilgang, hvor fokus er på:

  • Kerneopgaven – uden succesfuld løsning af kerneopgaven overlever ingen organisation
  • Høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) – graden af social kapital afgør medarbejdernes motivation og organisationens udsigt til holdbare forandringsprocesser
  • Den unikke kontekst – hver organisation og situation må mødes og udvikles på egne præmisser

Det er svært at overskue noget, som man står midt i – og alting hænger sammen. Disse centrale pointer er kendetegnende for min tilgang til en opgave: Vi må op at flyve i helikopteren for at se situationen i sin helhed og fra nye vinkler. Derefter kan analysen gå i gang og problemet klarlægges med alle dets sammenhænge og konsekvenser, før en skarp og realistisk målsætning sættes.

Det som andre pakker ind, pakker jeg ud

Brok i krogene eller lutter pænhed omkring mødebordet – ingen af delene bidrager konstruktivt til udvikling. Her handler det om at turde sætte ord på problemet og balancere mellem det positive og det svære, og jeg finder metoder, som kan kortslutte uhensigtsmæssig adfærd og sætte refleksionsprocesser i gang. Én metode er at bruge billedkort til at interviewe ud fra og formulere nogle hypoteser, hvis sandhedsværdi kan diskuteres åbent.

Jeg benytter ofte redskaber og tests, fordi de er med til at gøre en udfordring konkret, åbne for nye refleksioner, fokusere på sagen frem for på personen, være handlings- og løsningsrettede. Allerede nu har jeg udviklet mere end 30 redskaber – en opgave jeg finder stor faglig og personlig glæde ved – og flere vil komme til for at kunne levere netop det, som den unikke organisation har brug for i sit udviklingsarbejde.

Vi kan gøre det sammen

Nu ved du lidt om, hvem jeg er, hvad jeg kan og ønsker for mit arbejdsliv. Og du ved, hvad jeg gerne vil bidrage med til dit arbejdsliv, nemlig at støtte og inspirere dig til at skabe resultater og arbejdsglæde i din organisation – med dig for bordenden.

Jeg ved, at mit arbejde virker – mennesker og organisationer udvikler sig mærkbart. Står du i en situation, som kræver noget ekstra af dig, så overvej at læne dig op ad min ekspertise, erfaring og ro.

Den tid og energi, der investeres, vil du vinde tilbage på den længere bane.

Skal vi gå vejen sammen? Jeg vil glæde mig til at høre fra dig på telefon 23 64 45 69 eller  via kontaktformularen – klik nedenfor. Jeg kommer gerne forbi på et uforpligtende besøg.

Symbolikken i mit logo

Mit logo illustrerer vejen til at udvikle mennesker og organisationer:

1. prik står for hovedet og betyder at kommunikere på en måde, som baner vejen for at forstå og skabe mening.

2. prik står for hjertet og betyder at tale ind til følelserne og skabe ejerskab.

3. prik står for benene og betyder, at det er tid til at komme ”ud at gå”: Forandringen bakkes op, og nu skal der handlekraft til at føre den ud i livet.

Efterskrift – hvis du har mod på mere

I min virksomhed er jeg vant til at være initiativtager, idemager, skribent og den, der selvstændigt driver opgaverne fra start til slut, men til denne præsentation lod jeg mig interviewe af en ny samarbejdspartner. Jeg fik spørgsmål, som til tider var overraskende og andre gange udfordrede mig til at forklare og uddybe det, som for mig er blevet en selvfølge.

Når nye øjne ser på ens arbejdssituation, åbnes der for udvikling. Tavs viden, værdier og organisatoriske sandheder kommer op til overfladen og kan få opmærksomhed på en måde, som fremmer resultater og trivsel i organisationen. Og undervejs kan man være så heldig at mærke, hvor glæden og det meningsfulde i arbejdet ligger.

Sådan blev det for mig under dette interview – og det samme ser jeg ske, når jeg som ekstern konsulent bliver inviteret ind i en virksomhed, afdeling eller team.

Vil du modtage viden og værktøjer, der inspirerer dig som leder?

Modtag mit nyhedsbrev, og vær den første, jeg skriver til, når jeg udgiver nye blogindlæg og afholder webinarer mv.