Organisationsudvikling:
Styrk organisationen med en organisationsanalyse

Hvor sund er jeres organisation, virksomhed eller afdeling? Og hvordan ser jeres maskinrum egentlig ud?

Det kan være svært at fastholde øje med, hvordan organisationen og medarbejderne har det i en dagligdag, hvor tempoet stiger og stiger. Mange når ikke at forebygge, men opdager først, at der er noget galt, når

 • I går glip af ordrer og bundlinjen er rød
 • medarbejderne ikke performer
 • sygefraværet er steget voldsomt
 • det psykiske arbejdsmiljø er dårligt
 • det bliver svært at rekruttere nye medarbejdere
 • konfliktniveauet er højt
 • I ikke når det, I skal

Med en organisationsanalyse undgår I, at det kommer dertil.

På ½ dag analyserer jeg jeres organisation sammen med jer. Hvilke styrker skal I bevare, og hvilke alarmklokker skal I være opmærksomme på, så I undgår problemer senere?

Organisagionsanalyse

Organisationsudvikling starter med en organisationsanalyse

Vi gennemgår organisationen grundigt

Rammen for dagen er Organisationshjulet, hvor jeg har samlet de 4 vigtigste hovedområder i enhver organisation. Hver af de 4 hovedområder har 4 delområder.

 1. LedelseKommunikation, organisering, personaleledelse og ledelseskraft
 2. Forretning: Resultater, kunder, strategi og arbejdsprocesser
 3. Social kapital: Kultur, arbejdsmiljø, performance og kompetenceudvikling
 4. Personale: Rekruttering, løn & vilkår, fratrædelse og sygdom

Organisationshjulet og de 4 hovedområder

organisationsudvikling

Spørgsmålsark til organisationshjulet

Organisationsanalyse

Analyse af organisationen

For at gøre organisationsanalysen og dialogen konkret starter vi med, at lederne scorer virksomheden i forhold til en række udsagn fx

 • Virksomheden lærer af succeser og fejltagelser
 • Medarbejderne kan koble egne opgaver og mål til strategien
 • Nyansatte får en målrettet støtte og oplæring
 • Roller og beslutningskompetencer er klare for ledere og medarbejdere

Organisationsanalysen giver fælles overblik over jeres maskinrum

Stille og roligt arbejder vi os igennem jeres organisation. Det lyder af meget at gennemgå 16 områder. Men tro mig, jeg har hjulpet mange andre med organisationsudvikling på netop den her måde, så jeg ved, at det sagtens kan lade sig gøre. Jeg ved også, hvordan jeg skal styre dialogen, så vi netop kommer omkring det vigtige.

I løbet af sessionen får I et grundigt overblik over organisationens styrker og udfordringer. Herefter kan I lave en prioriteret organisationsstrategi, så I på et kvalificeret grundlag beslutter, hvor I eventuelt skal sætte ind og får det omsat til en handleplan. Det kan eksempelvis være mere teambuilding , efteruddannelse i strategisk ledelse, forandringsledelse, stresshåndtering eller at sætte fokus på en bedre trivsel på arbejdspladsen. Organisationsanalysen giver således et stærkt fundament for jeres organisationsudvikling.

Det er min erfaring, at organisationsanalysen giver størst værdi, hvis hele lederteamet deltager. Analysen bliver mere detaljeret og nuanceret. I får også et fælles sprog og forståelse, der skaber ejerskab og handling i forhold til organisationens udfordringer og I får lagt en plan for, hvordan I arbejder videre efterfølgende. Det bliver med andre ord nemmere at implementere eventuelle ændringer.

Organisationsanalyse

Forslag til program

Kl. 8.30 Lederen byder velkommen og repeterer dagens program og formål. Alle præsenterer sig kort
Kl. 8.45 Jeg holder et kort oplæg om, hvorfor det er så vigtigt for en organisation at have styr på organisationens styrker og svagheder
Kl. 9.00 Alle lederne svarer på Organisationshjulets spørgsmål og vi gennemgår derefter organisationens styrker og svagheder ved hjælp af Organisationshjulet
Kl. 11.30 Vi drøfter, hvor det vil være mest logisk at sætte ind og laver første udkast til en organisationsstrategi og handleplan
Kl. 12.30 Tak for i dag

Programmet skræddersys selvfølgelig til jer, hvilket betyder at indhold og tidspunkter justeres efter behov.

Derfor kan jeg hjælpe med organisationsudvikling

Jeg, Jeanette Hallundbæk, er uddannet mag.art. i antropologi fra Århus Universitet, har en master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt en række HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling og strategisk ledelse. Derfor har jeg både styr på alle teorierne og har suppleret med en masse praktisk erfaring, så jeg ved, at mine metoder virker i praksis.

Siden 1996 har jeg arbejdet med ledelse, HR og organisationsudvikling i organisationer som Ældre Sagen, ATP, DJØF, SKAT og AMU. I 2013 stiftede jeg Hallundbæk Consult ApS, hvor jeg har specialiseret mig yderligere i ledelse og organisationsudvikling. Nu for mange forskellige typer virksomheder.

Med min base i Greve har jeg flest kunder i nærheden af København, men jeg er i Jylland hver måned. Så i praksis hjælper jeg kunder i hele Danmark.

Har I brug for et grundigere organisationsudviklingsforløb, kan vi forlænge samarbejdet. Enten med opfølgende gruppesessioner eller med et 1:1 forløb.  Har I specifikt brug for forandringsledelse, lederudvikling eller konflikthåndtering, kan jeg også hjælpe med det.

Jeanette Hallundbæk

Har du spørgsmål om organisationsudvikling?

Så ring endelig på 23 64 45 69 eller send en mail, så kontakter jeg dig. Jeg kommer gerne forbi på et uforpligtende besøg.

Læs her hvad en af mine kunder siger

ATP havde et stærkt ønske om at få styrker vores evne til at drive forandringsprocesser – og ikke mindst få dem forankret. Jeanette var HR-partner på projektet og drev processen fra ide til implementering meget succesfuldt. En væsentlig forklaring på succesen er, at Jeanette undervejs ihærdigt fik os ledere til at blive skarpe på forretningens behov og udfordrede os i forhold til formål og indhold.

Det unikke for os var, at vi med Jeanettes hjælp fik etableret et organisatorisk udviklingsforløb som dels bestod i en intern konsulentuddannelse i forandringsledelse og dels i en lang række aktiviteter, der skulle forankre det lærte i organisationen, herunder udvikling af lederne. Forløbet fik desuden sikret, at vi på tværs af forretningen fik allignet nogle af vores processer.

Resultatet er, at vi har fået fælles sprog og redskaber i forretningen og at interessenthåndteringen og forankringen af vores forandringsprojekter er blevet meget bedre.

Jeanette var professionel, engageret og sikrede, at der hele tiden blev samlet op, og at der ikke faldt noget mellem to stole.

Birgitte Engmann BoutrupUnderdirektør, ATP

Jeanette Hallundbæk er en af de bedste, jeg har arbejdet sammen med. Stort overblik og drive, faglig stærk, og altid optaget af at gøre en forskel i de relationer, hun samarbejder med. Kan virkelig flytte en organisation til højere performance, så der skabes stærkere resultater på bundlinjen. Jeg kan varmt anbefale Jeanette.

Pernille Sefort, Underdirektør, Koncern HR, ATP

 DialogKortene 
Internt Samarbejde som gave

Dialogkortene gør det nemt og trygt for dig at facilitere en dialog om, hvordan I kan styrke jeres interne samarbejde.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev INSPIRATOR, hvor du får inspiration og redskaber til at arbejde med HR, organisationsudvikling og social kapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet accepterer du samtidig vores persondatapolitik