Forandringsledelse — få støtte i en tid med store forandringer

Går det lidt for stærkt med ændringerne i din virksomhed?

Måske skal du i gang med at afskedige eller rekruttere nye medarbejdere. Måske skal din virksomhed eller afdeling slås sammen med en anden. Måske skal I ændre jeres arbejdsprocesser eller have et nyt IT-system.

Når virksomheder er i forandring, er det tit svært at være leder. Som leder skal du både sikre retningen, samarbejdet, trivslen og det gode arbejdsmiljø – og kunne rumme forandringerne selv.

Med støtte til forandringsledelse hos en ekstern konsulent får du en erfaren og stabil følgesvend ved din side både før, under og efter forandringerne.

Og selv om det kan virke lidt uoverskueligt nu, kan du sagtens stå stabilt og være en endnu bedre leder efter forandringsprocessen.

Sådan foregår et forløb om forandringsledelse hos mig

Før vi laver en aftale

  1. Du og jeg holder et uforpligtende møde, hvor du fortæller om dine ledelsesmæssige udfordringer, og hvorfor du har brug for hjælp til forandringsledelse netop nu.
  2. Jeg udarbejder efterfølgende et oplæg til, hvordan jeg bedst vil kunne hjælpe dig
  3. Når du har læst oplægget grundigt igennem, tager vi et møde, hvor vi taler forløbet eller programmet igennem og retter til
  4. Vi aftaler aftaler det videre forløb

Før forandringen

Du og jeg gennemgår, hvad der skal ske og lægger en strategi for, hvilke dele af forandringsprocessen, vi skal have mest fokus på. I denne fase er det typisk udarbejdelse af beslutningsgrundlaget og kommunikationen til medarbejderne, der fylder mest.

Vi lægger en plan for, hvad du skal gøre og hvornår. Har du brug for, at jeg eller andre hjælper med noget i forandringsprocessen, skriver vi også det ind i planen. Det kan være, at du får brug for en workshop om forandringer, hjælp til konkrete kommunikationsopgaver eller sparring på den svære samtale

Under forandringen

Du følger planen. Får du brug for min sparring eller støtte undervejs, hjælper jeg dig selvfølgelig.

Måske har du brug for at få et godt råd om, hvordan du følger op på en svær samtale, eller måske skal jeg facilitere en workshop, hvor medarbejderne forholder sig til forandringen og hvad den konkret betyder for dem.

Det kan også være, at du har brug for støtte til et seminar, hvor I arbejder med jeres mission og kerneopgave eller med jeres arbejdsmiljø og samarbejdsarbejdskultur

Efter forandringen

Når du er trygt og sikkert i mål, mødes vi og evaluerer forløbet.

Vi undersøger både, hvad der gik rigtig godt, hvad der drillede, og om du har brug for nye tiltag. Vi laver også en plan for hvordan du og dine medarbejdere fremadrettet får forandringen foranket og fastholdt.

Jeg har stor erfaring med forandringsledelse. Jeg har hjulpet mine kunder med forandringsledelse ved fusioner, outsourcing, omorganisering, fyringer, nye arbejdsprocesser og kulturændringer.

Det er måske første gang, du skal få en afdeling til at fungere, mens der sker mange forandringer omkring jer. Derfor er det vigtigt, at du har en sparringspartner, der har prøvet det før. Og det har jeg. Både som leder og når jeg har hjulpet mine kunder med forandringsledelse fx fusioner, outsourcing, omorganisering, fyringer, nye arbejdsprocesser og kulturændringer.

Tidligere har jeg arbejdet med forandringsledelse hos eksempelvis ATP, Ældre Sagen, DJØF, SKAT og AMU, hvor jeg har arbejdet som HR-chef, HR-partner og projektleder. Min baggrund er, at jeg er uddannet mag.art. i antropologi fra Århus Universitet, har en master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt flere HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling  og strategisk ledelse.

I 2013 etablerede jeg Hallundbæk Consult ApS, som jeg driver fra Greve. De fleste af mine kunder er på Sjælland, men jeg besøger kunder i Jylland hver måned. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset hvor din virksomhed hører til.

Læs her hvad mine kunder siger

Jeanette var professionel og engageret

ATP havde et stærkt ønske om at få styrket vores evne til at drive forandringsprocesser – og ikke mindst få dem forankret. Jeanette var HR-partner på projektet og drev processen fra ide til implementering meget succesfuldt. En væsentlig forklaring på succesen er, at Jeanette undervejs ihærdigt fik os ledere til at blive skarpe på forretningens behov og udfordrede os i forhold til formål og indhold.

Det unikke for os var, at vi med Jeanettes hjælp fik etableret et organisatorisk udviklingsforløb som dels bestod i en intern konsulentuddannelse i forandringsledelse og dels i en lang række aktiviteter, der skulle forankre det lærte i organisationen, herunder udvikling af lederne. Forløbet fik desuden sikret, at vi på tværs af forretningen fik alignet nogle af vores processer.

Resultatet er, at vi har fået fælles sprog og redskaber i forretningen, og at interessenthåndteringen og forankringen af vores forandringsprojekter er blevet meget bedre.

Jeanette var professionel og engageret og hun sikrede, at der hele tiden blev samlet op, og at der ikke faldt noget mellem to stole.

Birgitte Engmann BoutrupUnderdirektør, ATP

Jeanette identificeret vores specifikke behov

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi – som en nyfusioneret enhed – fik talt om vores historie, nutid, fremtid og lagt en plan. Vi fik ryddet op, skulderne kom ned, og vi fik energi og retning på vores nye kultur og afdeling.

Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”.  Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.

Når dagen ramte plet, skyldes det også en rigtig god forberedelsesproces og forventningsafstemning, hvor Jeanette var god til at få identificeret vores specifikke behov og gøre mig skarpere. Jeanette kom efterfølgende med en række meget konkrete råd til, hvordan vi kunne fortsætte den gode proces.

Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og sparringspartner.

Mette BrinchSekretariatschef, Politisk Sekretariat, Ballerup Kommune

Jeanette skabte et tillidsfuldt rum til gode dialoger

Jeg har brugt Jeanette Hallundbæk som konsulent på et længere udviklingsforløb i 2018/2019. Forløbet har resulteret i en væsentlig stærkere og mere velfungerende ledergruppe.

Vi har nu fælles forståelse af kerneopgaven og målene, og de strategiske indsatsområder blevet identificeret og prioriteret. Ledermøderne er nu præget af gejst, energi, faglighed, strategi og ledelse.

Jeanette har udfordret os, skabt et tillidsfuldt rum til gode dialoger, tvunget os til at reflektere over vores adfærd, givet konkrete redskaber og trænet os i at arbejde med kulturændring og implementering.

Inge Lise Clement Hjemmeplejeleder, Høje Taastrup Kommune

Stort overblik og drive

Jeanette Hallundbæk er en af de bedste, jeg har arbejdet sammen med. Stort overblik og drive, fagligt stærk og altid optaget af at gøre en forskel i de relationer, hun samarbejder med.

Kan virkelig flytte en organisation til højere performance, så der skabes stærkere resultater på bundlinjen. Jeg kan varmt anbefale Jeanette.

Pernille SefortUnderdirektør, Koncern HR, ATP

Den bedste læremester, coach, mentor

Som HR-konsulent i Ældre Sagen havde jeg den fornøjelse at arbejde sammen med Jeanette, da hun var HR-Chef. For mig var hun den bedste læremester, coach, mentor og leder man kan ønske sig.

Hun har sin HR værktøjskasse i orden og hun ved hvordan hun skal bruge den, hun gennemfører hvad hun sætter sig for – og altid med et flot og gennemarbejdet resultat. Bl.a. lykkedes hun med at få bragt ÆldreSagen op på en flot 25. plads i Great Place to Work ved hjælp af ihærdighed, samarbejde og et aldrig svigtende fokus. Jeanette har ligeledes hjertet og forstanden med sig. Tak for det Jeanette!

Jeanette er en person, jeg aldrig vil tøve med at spørge om hjælp eller vende professionelle udfordringer med. Jeg vil heller aldrig tøve med at anbefale andre at bruge Jeanette til HR relaterede opgaver. Hendes faglighed er 100% i orden og hun er en stor personlighed.

Jette RobenhagenHR Partner, DRC Dansk Flygtningehjælp

Det virkede

En stigende udfordring med vores samarbejdskultur gjorde, at vi bad Jeanette Hallundbæk om at hjælpe os med at facilitere en forandringsproces, hvor vi fik styrket vores samarbejdskultur.

Jeanette faciliterede 2 udviklingsdage med ca. 65 lærere, hvor vi med høj grad af involvering af lærergruppen fik arbejdet med fortidens “elefanter i rummet”, og fik lagt et godt fundament for at ændre kulturen og skabe bedre samarbejde mellem ledelse og lærere og internt i lærergruppen.

Det virkede – og vores proces er stadig i fuld gang.

Jeanette er meget kompetent på forandringsprocesser, samarbejde og kultur, og vi har derfor haft stor glæde af samarbejdet med hende.

Hans Severinsen, Uddannelseschef, Køge Handelsskole