Optimer den psykologiske tryghed og resultaterne

Et spørgeskema om psykologisk tryghed og dialogen om resultatet kan forbedre virksomheden mere, end du sikkert er klar over. Derfor bliver psykologisk tryghed et stadig vigtigere fokusområde på danske arbejdspladser. Og det handler langt fra kun om, at medarbejderne trives, selv om det selvfølgelig også er vigtigt.

Psykologisk tryghed giver bedre resultater

Der er ligefrem evidens for, at psykologisk tryghed er det vigtigste for at have et high performance team. Ifølge Niagara Institute  giver psykologisk tryghed:

 • 76% højere engagement fra medarbejdere
 • 50% højere produktivitet
 • 74% mindre stress

Og det er jo logisk:

 • Trygge medarbejdere tør mere i stedet for at tage de sikre standardløsninger hver gang
 • De tør tale om fejl, eller hvad de er usikre på, de lærer af fejlene og taler åbent om, hvordan opgaverne løses bedst muligt
 • De sikrer, at fejlene kommer på bordet med det samme, så de kan blive rettet,
 • I stedet for at gemme bekymringer og uenigheder væk i tavshed og skyde skylden på hinanden, får de talt om udfordringerne i det åbne rum og undgår dermed konflikterne
Psykologisk tryghed

Scan jeres psykologiske tryghed med et spørgeskema

Du kan måle dine medarbejders psykologiske tryghed via spørgeskemaer og test. Måske kan du ligefrem finde gratis spørgeskemaer her på nettet.

Nogle af de udsagn, medarbejderne skal tage stilling til, er:

 • ”Det er svært at bede andre medlemmer i dette team om hjælp.”
 • ”Det er trygt at løbe en risiko i dette team.”
 • ”Medlemmer af dette team er i stand til at tale om problemer og vanskelige spørgsmål.”

Alt sammen spørgsmål, der fortæller dig, hvor trygge dine medarbejdere er.

Spørgeskemaet lukker op

Spørgeskemaet vil både vise jeres styrker og hvor der er forbedringsmuligheder. I får altså adgang til som viden, som i høj grad kan forbedre teamets resultater, kultur og psykiske arbejdsmiljø:

 • Skal I optimere mødekulturen?
 • Er det tydeligt for alle, hvordan I beder hinanden om hjælp?
 • Skal I præcisere, hvad der er god tone på en arbejdsplads, og hvad der ikke er?
 • Skal I have lavet nogle aftaler om hvordan i taler om uenigheder og bekymringer?
 • Måske skal I have trænet nogle kompetencer fx feedback?

Så langt så godt. Spørgsmålet er, hvornår noget er så problematisk, at du skal gøre noget ved det, og hvad du i så fald skal gøre. Derfor anbefaler jeg, at du hyrer en organisationskonsulent som mig til at tage hånd om hele processen. Til at sikre tryghed og fremdrift.

Det betyder, at du får en proces, hvor processen faciliteres af en professionel konsulent. En konsulent som er ekspert og certificeret i psykologisk tryghed.

Det giver også et professionel og afprøvet setup, idet vi bruger spørgeskemaet fra “The Fearless Organization Scan” (som er kvalitetssikret af Harvard-professor Amy Edmondson), og at besvarelserne er anonyme.

Lederudvikling

Hvad er fordelene ved en ekstern facilitator?

Fordelene ved at bruge en ekstern organisationskonsulent som facilitator og et evidensbaseret og afprøvet koncept er mange:

 • Når du hyrer en, som er certificeret i psykologisk tryghed, ved dine medarbejdere, at du tager arbejdskulturen og processen seriøs.
 • Især hvis der er udfordringer, er det vigtigt, at du har en professionel sparringspartner. En der kan analysere resultaterne med dig og forestå dialogen.
 • Mine +25 års erfaring med organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø sikrer, at jeg spørger ind til det rette. Jeg sikrer også en tryg og konstruktiv samtale, hvor alle kommer til orde.
 • I får adgang til min store værktøjskasse og dermed inspiration og sparring på hvordan I konkret kan øge den psykologiske tryghed.
 • Et Amy Edmondson valideret spørgeskema og setup, som sikrer anonymitet

Skal jeg sætte rammen?

Hyrer du mig til at sætte fokus på den psykologiske tryghed hos jer, anbefaler jeg, at vi bruger en hel dag på at evaluere resultatet med medarbejderne, til at lære og træne og til at få udarbejdet en konkret handleplan. Du tænker måske: Det er lang tid. Min erfaring er, at tiden er givet rigtig godt ud, og at I vil opleve at tiden flyver afsted.

Selv i de trygge virksomheder eller afdelinger er der noget at tale om. Fordi de fleste medarbejdere har noget på spil på deres arbejdsplads.

Før

Uanset hvad spørgeskemaundersøgelsen viser, vil jeg altid gennemgå den med dig, før vi gennemgår den med medarbejderne. Så er du forberedt, og du og jeg kan nå at drøfte fokus og eventuelle problemer på forhånd.

På dagen

På selve dagen vil jeg indlede med et oplæg om psykologisk tryghed, så teorien og begreberne er på plads. Herefter gennemgår jeg resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og sørger for en god og tryg dialog.

Med mig som facilitator kan du forholde dig sagligt til, hvad der bliver sagt uden at være ordstyrer samtidig. Især hvis dialogen kommer til at handle om din rolle som leder, er det en fordel, at jeg faciliterer processen. Det betyder, at du kan lytte nysgerrigt og overveje din reaktion. Og når jeg stiller de rigtige spørgsmål, sikrer vi en dialog, hvor fokus bliver på bolden ikke på manden, og alle bliver hørt.

Undervejs kan jeg også facilitere øvelser, som bidrager til den psykologisk tryghed.

Efter

Efter workshoppen holder du og jeg et opsamlingsmøde, hvor vi evaluerer dagen. Du får også min sparring på, hvordan du som leder kommer godt videre med at øge den psykologiske tryghed i teamet.

Brug for ekstra støtte og træning i psykologisk tryghed?

Når I kommer hjem med en masse gode refleksioner, intentioner og planer er udfordringen ofte: Hvordan holder vi fast og sikrer en ændret adfærd. Måske har I besluttet, at I skal blive bedre til at give hinanden feedback, lytte aktiv til hinanden, tale om risici og fejl eller måske skal I have ændret mødekulturen. I har med andre ord brug for at træne (nye) kompetencer.

Min erfaring er derfor, at det ofte vil være meget værdifuldt at supplere workshoppen med en træningsdag. En træningsdag hvor I får redskaber og øver de kompetencer, der er vigtige for at øge den psykologiske tryghed i jeres team. Det kan fx være feedback, kollegsparring, konflikthåndtering eller teaming.

Mange ledere vil have brug for lidt ekstra sparring. Er der noget i min adfærd som skal justeres – og hvordan gør jeg det? Hvordan skaber jeg nogle mere åbne og involverede møder? Hvordan kan jeg adressere uhensigtsmæssig adfærd? Et individuelt ledersparringsforløb vil netop give dig mulighed for at få en sparring og rådgivning, som sikre at du (og dit team) rykker hurtigere og nemmere.

Undervisning Jeanette Hallundbæk

Har du spørgsmål om psykologisk tryghed?

Eller vil du vide mere om, hvordan et samarbejde med mig kan se ud? Så ring gerne til mig på 23 64 45 69, eller book en uforpligtende samtale i min kalender.

Hvorfor kan jeg sikre psykologisk tryghed hos jer?

Mit fokus har altid været på at få det bedste frem i virksomheder, ledere og medarbejdere.

Jeg er uddannet mag.art. i antropologi fra Århus Universitet, har en master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt flere HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling  og strategisk ledelse. Er også certificeret i en række testværktøjer.

I 2024 tog jeg en uddannelse i psykologisk tryghed og blev certificeret practitioner fra Fearless Organization Scan. Et koncept som er udviklet af professor Amy Edmondson, en af verdens førende forskere i psykologisk tryghed på arbejdspladser.

I mit arbejde som konsulent trækker jeg selvfølgelig også på mine erfaringer fra stillinger som bl.a. HR-chef og HR-partner i ATP, Ældre Sagen, DJØF, SKAT, Gentofte Amtssygehus og AMU.

Jeg etablerede Hallundbæk Consult ApS i 2013, for at offentlige og private virksomheder kunne trække på min erfaring med at skabe bæredygtige forandringer, et trygt arbejdsmiljø og resultater.

De fleste af mine kunder er i Storkøbenhavn eller på resten af Sjælland, men jeg besøger også tit kunder i Jylland. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset hvor din virksomhed hører til.

Hvad er psykologisk tryghed?

Definitionen på psykologisk tryghed er troen på, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at udtrykke sig om tvivl, fejl, ideer, bekymringer, spørgsmål eller problemer. Altså at man i teamet har gensidig tillid og respekt for hinanden, og alle tør være sig selv og stille spørgsmål.

Definitionen kommer fra Amy Edmondson, professor på Harvard Business School. I 1999 undersøgte hun fejlmedicinering i sundhedssektoren og fandt ud af, at afdelinger, der rapporterede flest fejl, havde de bedste resultater. De fejlede ikke nødvendigvis mere end andre afdelinger, men lærte af deres fejl, fordi de turde tale om dem.

Ifølge Amy Edmondson er psykologisk tryghed derfor en metode til bedre resultater og performance.

Det siger mine kunder

Fik styrket den psykologiske tryghed

“Jeanette har med stor succes gennemført et forløb i mit teknikker-team, hvor opgaven var at styrke samarbejdet og den psykologiske tryghed. Og det lykkes i den grad!

Jeanette fik åbnet op for en rigtig ærlig og åben dialog i et team, som ellers kan være meget lukkede og følelsessky. Det skyldes især to ting; nemlig at hun var god til at tale med teknikkerne i øjenhøjde og at hun fik etableret et rum, hvor de følte sig trygge og hørt.

Udbyttet af forløbet var, at den psykologiske tryghed og trivsel i teamet blev øget markant, og at medarbejderne blev meget bedre til at bede om hjælp og tale udfordringerne, usikkerheden og de ”usynlige elefanter”.”

Carl-Johan ZwislerMaintenance Manager, Siemens Mobility

Jeanette skaber fremdrift

“Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”. Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.”

Mette BrinchSekretariatschef, Ballerup Kommune