Lederudvikling: LederLab – Fundamentet til det gode samarbejde

Har I problemer i ledergruppen?

I oplever måske problemer med følgende:

 • Samarbejde på tværs?
 • Rekruttere nye medarbejdere?
 • Håndtere de mange forandringer?
 • Sammenlægge nogle af jeres afdelinger?
 • Få jeres teams til at fungere?

Det kan også være, at et eller flere af jeres teams har brug for at arbejde med samarbejdskulturen – eller at I allerede har et rigtig godt arbejdsmiljø og netop vil sikre, at I bliver ved med at have det.

Lad os sammen finde ud af, hvordan mit lederudviklingsforløb, LederLab, kan skræddersyes til jeres behov.

LederLab er lederudvikling for ledergrupper, der ønsker et fælles ledelsesfundament

LederLab er et gruppeforløb for ledere fra den samme organisation, der ønsker fælles lederudvikling og en tæt kobling til ledelsespraksis. LederLab er et laboratorie – et fortroligt rum – hvor lederne diskuterer, reflekterer, udvikler og lærer af såvel praksis som teorien. Indholdet skræddersyes til den enkelte virksomhed, og vi mødes 6 x ½ dag.

Typisk vælger virksomhederne på forhånd et ud af de 3 nedenstående forretningsområder og derefter 6 underemner under det valgte område. Hvis listen over muligheder virker lidt uoverskuelig, hjælper jeg gerne med at vælge det, der passer bedst til jeres situation. Og er der behov for at dække mere end ét forretningsområde, skræddersyr vi en løsning. I godkender et udførligt program, før vi laver den endelige aftale, og I bestemmer, om forløbet skal foregå om formiddagen eller om eftermiddagen.

De 3 forretningsområder og underemner er:

Forretnings- og organisationsudvikling

Ledelse

 • Strategisk ledelse
 • Ledelse i praksis
 • Forandringsledelse
 • Situationsbestemt ledelse
 • Procesoptimering
 • Projektledelse

Medarbejderudvikling og trivsel

 • Teamudvikling
 • Motivation
 • Kompetenceudvikling i praksis
 • Gennemførsel af MUS-samtaler
 • Vanskelige samtaler
 • Rekruttering
 • Arbejdsmiljø
 • Konflikthåndtering
 • Feedback og anerkendelse i dagligdagen
 • Stress

Hvert modul på LederLab indeholder 3 elementer

 1. Jeg holder et oplæg om det valgte emne, og I har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Som regel præsenterer jeg mindst ét konkret ledelsesværktøj, som I kan bruge i forhold til det emne, vi har fokus på.
 2. Vi taler om, hvordan I konkret kan arbejde med emnet i jeres ledelsespraksis. Måske afprøver vi redskabet eller laver en konkret plan for, hvordan I kan arbejde med udfordringen.
 3. Vi laver et set-up, hvor I bruger gruppens ressourcer og viden til at få sparring på egne ledelsesmæssige udfordringer – det kan fx være med mig som coach. Det kan eksempelvis være en kommende vanskelig samtale eller konflikter i medarbejdergruppen. Det kan også være på ledergruppens egen trivsel og dynamik.

LederLab er et lederudviklingsforløb, som består af korte oplæg, dialog, erfaringsudveksling og sparring. Her arbejder I med egne aktuelle udfordringer, udforsker egen praksis og afprøver ideer og redskaber. Fokus er således både på læring og at føre handlingerne ud i livet.

Efter et forløb med LederLab har I styrket:

 • Organisationens kompetencer i forhold til at arbejde med kerneopgaven, ledelseskommunikation, forandringsprocesser mv.
 • Samarbejdet, sparringsmiljøet og teamkulturen i ledergruppen og kan dermed bedre støtte hinanden
 • Ledernes indsigt i egne styrker og udviklingsområder

Jeg kan hjælpe jer med lederudvikling, fordi jeg med relevante uddannelser og efteruddannelsesforløb i bagagen har helt styr på både teori og praksis

Med flere relevante uddannelser og efteruddannelsesforløb i bagagen har jeg helt styr på teorien. Jeg er uddannet mag.art. i antropologi fra Aarhus Universitet, har en master i organisationspsykologi (MPO) fra RUC samt flere HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling og strategisk ledelse.

Teorien er siden omsat til praksis hos fx Ældre Sagen, ATP, DJØF, SKAT og AMU, hvor jeg har arbejdet som HR-chef, HR-partner og projektleder. I 2013 etablerede jeg Hallundbæk Consult ApS, som jeg driver fra Greve. Selv om jeg har flest kunder i nærheden af København, har jeg også mange jyske kunder og besøger Jylland hver måned. Derfor kan jeg også hjælpe jer, uanset hvor i landet, I har brug for hjælp til lederudvikling.

Sådan kommer I i gang med lederudvikling

Hvis I gerne vil høre mere om lederudvikling gennem LederLab, kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende møde, hvor I kan høre, hvordan andre ledergrupper har forbedret deres ledelseskompetencer og samarbejde i det fælles læringslaboratorie, LederLab.

Ring til mig på telefon 23 64 45 eller skriv til mig via kontaktformularen nedenfor, så vender jeg hurtigt tilbage.

Læs her hvad andre kunder syntes om LeberLab

Jeg har brugt Jeanette Hallundbæk som konsulent på et længere udviklingsforløb i 2018/2019. Forløbet har resulteret i en væsentlig stærkere og mere velfungerende ledergruppe.

Vi har nu fælles forståelse af kerneopgaven og målene, og de strategiske indsatsområder blevet identificeret og prioriteret. Ledermøderne er nu præget af gejst, energi, faglighed, strategi og ledelse.

Jeanette har udfordret os, skabt et tillidsfuldt rum til gode dialoger, tvunget os til at reflektere over vores adfærd, givet konkrete redskaber og trænet os i at arbejde med kulturændring og implementering.

Inge Lise ClementHjemmeplejeleder, Høje Taastrup Kommune

Seminaret for Socialafdelingens ledere var håndgribeligt, praktisk og brugbart. Lederne blev bl.a. klædt på til at facilitere KerneSpillet, og flere har allerede med succes brugt det til at konkretisere kerneopgaven i egen personalegruppe.

Jeanette Hallundbæk satte en god ramme for dagen og faciliterede processen på en god måde. Jeanette leverede god energi og god stemning på dagen.

Seminaret har betydet, at kerneopgaven er kommet til at leve bedre, og dér hvor processerne var usikre, er der skabt forståelse.

Anette Holm Socialchef, Holstebro Kommune

Jeg og mine ledere har haft et coachingforløb hos Jeanette Hallundbæk. Det har været et fantastisk forløb, som har tilført stor værdi til vores ledergruppe. Det er tydeligt, at  lederne har rykket sig betydeligt på baggrund af forløbet, hvilket har styrket den samlede ledergruppe.

Jeanette er meget anerkendende og er god til at fange den enkelte leders specifikke udfordring og støtte lederen i at skabe refleksion, struktur og handling. Jeanette er skarp, har en praktisk og redskabsorienteret tilgang og er god til at hjælpe os op i et organisatorisk helikopterperspektiv.

Jeanette har virkeligt gjort et godt stykke arbejde hos os.

Charlotte HarbouPlejecenterleder Lundehaven og Rosenhaven, Ballerup Kommune

Jeanette var god til at lave et program, der matchede vores behov – hvad jeg ikke fik fortalt, fik hun spurgt ind til.

Hun er en kompetent oplægsholder, der fik skabt en læringsproces, hvor lederne gik hjem med konkrete øvelser, som var lige til at bruge næste dag.

Jeanette passede fint ind i vores organisation og var virkelig god til at møde vores ledere i øjenhøjde.

Britt Nøhr JensenHR Business Partner, Fujitsu

Jeg havde den fornøjelse at være gæst til et erhvervsnetværksmøde i Dragsholm Golfklub, hvor vi i Sponsornet havde hyret Jeanette ind som gæstefacilitator, og hvor hun samtidig stod for dagens indlæg.

Organisationstjek – hvordan har din organisation det?” var emnet, og jeg oplevede et meget relevant og spændende foredrag og et godt redskab i Organisationshjulet, som jeg virkelig kunne bruge i analysen af min egen virksomhed.

Jeg oplevede også 35 andre deltagere være 100% fokuserede med øjne og ører åbne – og der blev noteret på fuld skrald. Tak til Jeanette for noget brugbart ”både nu og på den lange bane” .

Steen ClaudiSponsornet

Man kan regne med Jeanette – hun er og kan noget helt særligt. Som afdelings- og personaleansvarlig har jeg over en længere periode benyttet mig af Jeanette som coach.

Min oplevelse kan udtrykkes ganske enkelt: Uden Jeanette var jeg ikke kommet så langt, hverken med min egen udvikling eller med afdelingernes.

Når udfordringer og vanskelige beslutninger står i kø, og tankerne kører i hovedet, forestiller jeg mig, hvad Jeanette ville sige og gøre i situationen – og det har hjulpet mig godt videre.

Jeanette BreilingAfdelingssygeplejerske, Rosenhaven, Ballerup Kommune