Forretningsbetingelser Hallundbæk Consult ApS

Hallundbæk Consult ApS

Korskildelund 6, 2670 Greve

CVR: 37824852

Ejer Jeanette Hallundbæk

 

Priser og betalingsfrist

Hallundbæk Consult ApS handler kun med erhverv, hvorfor alle priser er ekskl. moms.

Med mindre andet specifikt er aftalt i kontrakten er betalingsfristen 14 dage efter modtagelse af faktura; det gælder både for Webshop og konsulentydelser.

Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Udgifter til materialer, transport, ophold mv.

I forbindelse med konsulentopgaver skal der påregnes ekstra udgifter til materialer fx mapper, print af slides, hand-out og redskaber. Udgifter til test eller leje af KerneSpillet faktureres ligeledes særskilt.

Kørsel afregnes altid efter statens takster, dvs. i 2018 til 3,54 kr. per km. Ved timebetalte opgaver, betaler Hallundbæk Consult tiden for de første 30 minutters transport og tiden derefter faktureres pr. påbegyndt kvarter til halvdelen af den aktuelle timepris. Ved kurser og workshops er tiden til transport inkluderet i vederlaget.

Hertil kommer eventuelle udgifter til bro, overnatning m.m.

Timebetalte opgaver og klippekort

HR-rådgivning, sparring, coaching mv. løses som timebetalte opgaver. I rådgivnings- og sparringsforløb vil tiden, der bruges i forbindelse med møder, research, forberedelse, telefonsamtaler, planlægning, skriveopgaver, mailkorrespondance, administration m.m., blive registreret som arbejdstid. Den forbrugte tid noteres per påbegyndte kvarter.

Ved coaching og rådgivningsopgaver kan kunder købe- et ’klippekort’ på 6, 12, 24 eller 50 timer. Således er timeforbruget på forhånd aftalt og rabatten på timehonoraret (afhængig af ’klippekortets’ størrelse). Et ’klippekort’ betales før opgaven påbegyndes, det udstedes til en specifik medarbejder eller til afdelingen/virksomheden. Ubrugte klip refunderes ikke. Et klippekort gælder 1 år fra den dag, hvor fakturaen er betalt. Vedr. aflysning henvises til afsnit herom.

Køb af redskaber på Webshop

Ved køb for under 1000 kr. (eksklusiv moms) tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. Ved forsendelse til Grønland, Færøerne og udlandet tillægges porto. For betalingsfrister mv. henvises til afsnit herom.

Hallundbæk Consult ApS afsender varen senest 5 dage efter bestilling. Ved hasteleverance bedes dette påført i beskedfeltet eller ved mail til Jeanette@HallundbaekConsult.dk

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen. Hallundbæk Consult ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i Webshoppen. Perioden regnes fra den dag, hvor kunden modtager ordren. Meddelelsen skal gives pr. mail på Jeanette@HallundbaekConsult.dk. I meddelelsen skal kunden gøre tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten gøres gældende. Kunden afholder selv returneringsomkostninger.

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord: Du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage varen i brug. Hvis varen er anvendt udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Hvis der er aftalt refusion bedes bankoplysninger fremsendt.

Ved returnering og reklamation sendes varen til: Hallundbæk Consult ApS, Korskildelund 6, 2670 Greve. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Aflysning og flytning af konsulentopgave

Aflysning af datofastsatte konsulentydelser som kurser og workshops kan ske uden beregning, hvis aflysning sker 60 dage før aftalt dato for afholdelse. Ved aflysning før 30 dage betales 50 % af det aftalte honorar. Konsulentydelser kan flyttes til ny dato uden beregning, hvis det sker 30 dage før aftalt dato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der udfaktureres som aftalt.

Aflysning af ledersparring, coaching og andre møder kan se ske med 14 dages varsel uden beregning. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der udfaktureres som aftalt. Ledersparring, coaching og møder kan flyttes til ny dato uden beregningen indtil 3 dage før fastsat mødedato. Ved sygdom kan der dog aflyses med et varsel på 1 dag.

I tilfælde af konsulentens sygdom erstattes ydelsen med en tilsvarende ydelse. En aflyst coaching session bliver således erstattet af en ny coaching session.

Fortrolighed og persondata

Hallundbæk Consult udviser dyb diskretion og fortrolighed med hensyn til særlige forhold. Det gælder medarbejderes, kunders eller deres klienters personlige forhold og forretningshemmeligheder, som Hallundbæk Consults medarbejdere måtte få kendskab til under udførelse af opgaven.

Hallundbæk Consult registrerer almindelige oplysninger som fulde navn, firmanavn, stilling, telefonnummer, mobiltelefonnummer, arbejdsgivers adresse etc. på kunder, leverandører, emner og andre samarbejdspartnere. Læs om Hallundbæk Consults Persondatapolitik her.

I forbindelse med konsulentopgaver som fx rekruttering, HR-support, coaching, organisationsudviklingsforløb og/eller brug af test, vil der blive lavet en Databehandleraftale eller en samtykkeerklæring.

Læs alle persondatabetingelser her

Immaterielle rettigheder

Hallundbæk Consult ApS har de immaterielle rettigheder til udleveret materiale og redskaber mv., som udleveres i forbindelse med konsulentopgaver. Dvs. at materialet ikke må anvendes i forbindelse med undervisning, workshops mv. udenfor organisationen, videresælges eller gives til andre personer uden Hallundbæk Consults/ophavsretshavers udtrykkelige godkendelse.

Hallundbæk Consult ApS har ligeledes de immaterielle rettigheder til KerneSpillet, DialogKort og andre redskaber, der sælges i Webshoppen. Det er derfor ikke tilladt at kopiere, printe, videreformidle eller videresælge redskaberne til tredjepart uden Hallundbæk Consults/ophavsretshavers udtrykkelige godkendelse.

 

Ansvar

Hallundbæk Consults repræsenterer leverancer til tiden med et højt fagligt niveau og stort spænd af konsulentfærdigheder, som det kan forventes af en konsulent med høj professionalisme.

Hallundbæk Consult kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af arbejdet (?) eller rådgivning. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i strid med loven og med virksomhedens politikker mv. Der gives ingen garantier for virkninger af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd og handlinger alene ligger hos kunden.