Forretningsbetingelser Hallundbæk Consult ApS

Hallundbæk Consult ApS

Korskildelund 6, 2670 Greve

CVR: 37824852

Ejer: Jeanette Hallundbæk

Priser og betalingsfrist

Hallundbæk Consult ApS handler kun med erhvervsvirksomheder, hvorfor alle priser er ex. moms.

Med mindre andet specifikt er aftalt i kontrakten, er betalingsfristen 14 dage efter modtagelse af faktura. Dette gælder både for webshop og konsulentydelser.

Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ex. moms + 2 % af fakturabeløbet pr. påbegyndt overskredne måned.

Udgifter til materialer, transport, ophold mv.

I forbindelse med konsulentopgaver skal der påregnes ekstra udgifter til materialer, fx mapper, print af slides, hand-outs og redskaber. Udgifter til test eller leje af KerneSpillet faktureres ligeledes særskilt.

Kørsel afregnes altid efter statens gældende takster. Ved timebetalte opgaver betaler Hallundbæk Consult tiden for de første 30 minutters transport, og tiden derefter faktureres pr. påbegyndt kvarter til halvdelen af den aktuelle timepris. Ved kurser og workshops er tiden til transport inkluderet i vederlaget.

Hertil kommer eventuelle udgifter til bro, overnatning m.m.

Timebetalte opgaver og klippekort

HR-rådgivning, sparring, coaching mv. løses som timebetalte opgaver. I rådgivnings- og sparringsforløb vil tiden, der bruges i forbindelse med møder, research, forberedelse, telefonsamtaler, planlægning, skriveopgaver, mailkorrespondance, administration m.m., blive registreret som arbejdstid. Den forbrugte tid noteres pr. påbegyndte kvarter.

Ved coaching og rådgivningsopgaver kan kunder købe et “klippekort” på 6, 12, 24 eller 50 timer. Således er timeforbruget på forhånd aftalt ligesom rabatten på timehonoraret (afhængig af klippekortets størrelse). Et klippekort betales, før opgaven påbegyndes og  udstedes til en navngiven medarbejder eller til afdelingen/virksomheden. Ubrugte klip refunderes ikke. Et klippekort gælder 1 år fra den dag, hvor fakturaen er betalt. Vedrørende aflysning henvises til afsnit herom.

Køb af redskaber i webshoppen

Ved køb for under 1.000 kr. ex. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. Ved forsendelse til Grønland, Færøerne og udlandet tillægges porto. For betalingsfrister mv. henvises til afsnit herom.

Hallundbæk Consult ApS afsender varen senest 5 dage efter bestilling. Ved hasteleverance bedes dette påført i beskedfeltet eller ved mail til Jeanette@HallundbaekConsult.dk.

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader opstået ved forkert betjening af produktet/ydelsen. Hallundbæk Consult ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i Webshoppen. Perioden regnes fra den dag, hvor kunden modtager ordren. Meddelelsen skal gives pr. mail: Jeanette@HallundbaekConsult.dk. I meddelelsen skal kunden gøre tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten gøres gældende. Kunden afholder selv returneringsomkostninger.

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord: Kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis det var i en fysisk butik, men må ikke tage varen i brug. Hvis varen er anvendt udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens aktuelle handelsmæssige værdi. Hvis der er aftalt refusion, bedes bankoplysninger fremsendt.

Ved returnering og reklamation sendes varen til: Hallundbæk Consult ApS, Korskildelund 6, 2670 Greve. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Aflysning og flytning af konsulentopgave

Aflysning af datofastsatte konsulentydelser såsom kurser og workshops kan ske uden beregning, hvis aflysning sker 60 dage før aftalt dato for afholdelse. Ved aflysning mindre end 30 dage før afholdelse betales 50 % af det aftalte honorar. Konsulentydelser kan flyttes til ny dato uden beregning, hvis det sker 30 dage før aftalt dato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, og der udfaktureres som aftalt.

Ledersparring, coaching og andre møder kan flyttes til ny dato uden beregning indtil 5 dage før fastsat mødedato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført. Ved sygdom kan der dog flyttes med et varsel på 1 dag, dog betales der et mødelokalegebyr på 300 kr.

I tilfælde af konsulentens sygdom erstattes ydelsen med en tilsvarende ydelse. En aflyst coaching session bliver således erstattet af en ny coaching session.

Fortrolighed og persondata

Hallundbæk Consult ApS udviser dyb diskretion og fortrolighed med hensyn til særlige forhold. Det gælder medarbejderes, kunders eller deres klienters personlige forhold og forretningshemmeligheder, som Hallundbæk Consults medarbejdere måtte få kendskab til under udførelse af opgaven.

Hallundbæk Consult ApS registrerer almindelige oplysninger som fulde navn, firmanavn, stilling, telefonnummer, mobiltelefonnummer, arbejdsgivers adresse etc. på kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Læs om Hallundbæk Consult ApS’ Persondatapolitik her.

I forbindelse med konsulentopgaver som fx rekruttering, HR-support, coaching, organisationsudviklingsforløb og/eller brug af test, vil der blive lavet en databehandleraftale eller en samtykkeerklæring.

Læs alle persondatabetingelser her

Immaterielle rettigheder

Hallundbæk Consult ApS har de immaterielle rettigheder til materiale og redskaber mv., som udleveres i forbindelse med konsulentopgaver. Dvs. at materialet ikke må anvendes i forbindelse med undervisning, workshops mv. udenfor organisationen, videresælges eller gives til andre personer uden Hallundbæk Consults/ophavsretshavers udtrykkelige godkendelse.

Hallundbæk Consult ApS har ligeledes de immaterielle rettigheder til KerneSpillet, DialogKort og andre redskaber, der sælges i Webshoppen. Det er derfor ikke tilladt at kopiere, printe, videreformidle eller videresælge redskaberne til tredjepart uden Hallundbæk Consults/ophavsretshavers udtrykkelige godkendelse.

Ansvar

Hallundbæk Consult ApS leverer til tiden med et højt fagligt niveau og stort spænd af konsulentfærdigheder, sådan som det kan forventes af en konsulent med høj professionalisme.

Hallundbæk Consult ApS kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af samarbejdet eller rådgivningen. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter, der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i strid med loven og med virksomhedens politikker mv. Der gives ingen garantier for virkning og resultat af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd og handlinger alene ligger hos kunden.