Organisationsanalyse

Lav et organisationstjek og styrk forretningen

Stil skarpt på jeres organisation i fire timer og find frem til jeres styrker og udfordringer. Med Organisationshjulet som omdrejningspunkt i workshoppen kommer vi hele vejen rundt og tager pulsen på jeres organisation og medarbejdere.

Hvad er et organisationstjek?

Få identificeret jeres virksomheds organisatoriske styrker og udfordringer ved hjælp af Hallundbæks Consult ApS Organisationshjul©.

På fire timer løber vi sammen Organisationshjulets 16 emner igennem og får sat status og ord på jeres Forretning, Personale, Sociale kapital og Ledelse. Undervejs i processen udfoldes emnerne et efter et gennem en række spørgsmål, så vi er sikre på at komme hele vejen rundt om jeres virksomhed.

Organisations­hjulet er et stærkt analyse- og dialogredskab til at identifi­ce­re, hvad der med fordel kan arbejdes med for at udvikle forretningen, organisationen og medarbejderne. Ofte kommer der overraskende konklusioner frem, som med efterfølgende indsats kan ses direkte på bundlinjen.

For at få så nuanceret et indblik i virksomheden som muligt, kan organisationstjekket med fordel laves med hele ledergruppen på en halvdags­workshop.

Deltagere og udbytte

Deltagere: Virksomhedens ledergruppe

Udbytte:

  • At ledelsen får et fælles billede af organisationens styrker og udfordringer
  • At virksomheden får identificeret de mest værdiskabende indsatsområder i forhold til at udvikle organisationen, forretningen og styrke bundlinjen

Workshoppen faciliteres af Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS

 Program

Kl. 8.30 Velkommen – formål, program & arbejdsform
Kl. 8.45 Hvilken værdi giver en excellent organisation bundlinjen? Oplæg ved Jeanette Hallundbæk
Kl. 9.15 Analyse af og dialog om virksomhedens organisatoriske styrker og udfordringer ved hjælp af Organisationshjulet©
Kl. 11.15 Identifikation af indsatsområder og første udkast til handleplan
Kl. 12.30 Tak for i dag