KerneSpillet® – et stærkt og nemt redskab til dialog om kerneopgaven

Med KerneSpillet får du et redskab til selv at facilitere en dialog om kerneopgaven og rette fokus mod det essentielle. På denne måde kommer der styr på prioriteterne, og vejen til at komme i mål med kerneopgaven bliver mere overskuelig.

Dialog om kerneopgaven, der giver resultater

KerneSpillet et redskab, du kan bruge til at gøre kerneopgaven nærværende og konkret. Det giver derfor et godt fundament til:

• En lettere og bedre prioritering i en travl hverdag
• En større fælles forståelse af god service og kvalitet
• En bedre udnyttelse af ressourcerne
• Et stærkere fokus på borgernes/kundernes behov og oplevelse
• En større trivsel og stolthed

Redskab til aktiv dialog om kerneopgaven

KerneSpillet klæder dig og din organisation på succes, fordi spillet hjælper dit team til en aktiv dialog om jeres kerneopgave og til nemt at tilrettelægge en eksekveringsplan, der skaber overskud i din organisation.

Spørgsmålene i KerneSpillet får dit team til at reflektere aktivt over jeres hverdag og opgaver, og alle skal byde ind med deres perspektiv. På den måde bliver medarbejderne bevidste om nye perspektiver og får nye ideer, som kan integreres i en handleplan.

Spil det på 2 timer

KerneSpillet er et sjov og anderledes redskab, I kan bruge til at vende problemstillinger og muligheder i forbindelse med din organisations kerneopgave. Det er bygget på genkendelige elementer fra klassiske brætspil som fx Trivial Pursuit og Ludo – alle kan være med.

KerneSpillet er også en hurtig måde at skabe læring og resultater. Efter 2 timer (3 timer, hvis antallet af spillere er større end 6) har teamet dels haft en god dialog om kerneopgaven og dels fået udarbejdet 3 konkrete aktiviteter, I kan sætte i gang efterfølgende.

KerneSpillet er nemt at facilitere og spille

KerneSpillet er designet således, at det er nemt for dig som leder/facilitator at bruge på et personalemøde eller en workshop.

KerneSpillet bygger på nogle genkendelige elementer fra spil som fx Ludo og Trivial Pursuit. Spillet er derfor nemt og intuitivt at gå til for medarbejderne.

Hvem kan spille KerneSpillet?

KerneSpillet kan spilles af alle organisationer – offentlige såvel som private – som ønsker at få en konkret strategi til at løfte kerneopgaven.

Uanset om du er leder af en planlægningsafdeling, en skole eller en IT-virksomhed, er KerneSpillet metoden til, at du og dine medarbejdere øger jeres effektivitet, udvikler jeres kompetencer og optimerer jeres tid i hverdagen.

KerneSpillet kan både bruges i det lille team på 3 medarbejdere og på et afdelings- eller virksomhedsseminar med 100 medarbejdere.

Hvad siger brugerne?

Anja Reventlov Ginge, HR-partner hos Carl Ras A/S fortæller bl.a.:

Vi har med stor succes brugt KerneSpillet på vores årlige lederseminar, hvor det fungerede som et vigtigt redskab til at få en fælles forståelse af kerneopgaven. 

Nederst på denne side kan du finde flere testimonials.

Fire muligheder

1. Du faciliterer selv KerneSpillet

KerneSpillet er designet til, at du nemt selv kan facilitere en proces i din medarbejdergruppe om kerneopgaven. Du køber spillet, læser Spillervejledningen og Faciliteringsguiden. Du står selv for faciliteringen i medarbejdergruppen og bruger videoen med spillevejledningen til formidlingen af spillereglerne.

2. Seminar faciliteret af konsulent

Hvis du hellere vil have en professionel proceskonsulent til at facilitere dialogen om kerneopgaven, skabe ejerskab og sikre udarbejdelse af en handleplan, hjælper jeg gerne.

Det kan være en halv dag, hvor I ved hjælp af KerneSpillet arbejder med konkretiseringen og implementeringen af kerneopgaven. Det kan også være en hel dag, hvor I om formiddagen arbejder med identifikation af kerneopgaven og om eftermiddagen arbejder med implementeringen ved hjælp af KerneSpillet.

Seminaret kan holdes for afdelinger, teams, projektgrupper eller divisioner på op til 100 personer.

3. Internt certificeringskursus

Hallundbæk Consult holder 3-timers certificeringskurser for ledergrupper, der gerne vil klædes på til selv at facilitere KerneSpillet i medarbejdergruppen. På certificeringskurset får du afprøvet KerneSpillet og får gode fif til hvordan du kan facilitere spillet, hvordan du skaber en tryg ramme, og hvordan du samler op, hvis flere spil er i gang samtidig. Vi sætter også fokus på ledelse af implementeringen.

4. Forløb for ledergruppen: Styrk kerneopgaven

Hvis I ønsker at styrke kerneopgaven i hele afdelingen eller forretningsområdet vil det give stor værdi at lave et fælles lederudviklingsforløb med fokus på kerneopgaven for lederne i afdelingen eller området.

Som ledergruppe vil I få styrket det fælles samarbejde med at identificere, konkretisere og operationalisere kerneopgaven. Den enkelte leder vil få redskaber til at gennemføre aktiviteter, der styrker kerneopgaven i egen gruppe. Certificeringskurset i KerneSpillet vil indgå som modul i dette forløb.

Ring til Jeanette Hallundbæk på telefon 23 64 45 69 og lad os tage en snak om jeres ønsker og behov.

Sådan fungerer KerneSpillet

KerneSpillet er en redskabsorienteret, konkret og praksisnær metode til at reflektere over og operationalisere kerneopgaven. Og det er et redskab til dig, der selv ønsker at facilitere en dialog, hvor I får konkretiseret og operationaliseret kerneopgaven.

Spillet består af 2 dele:

 • Del 1 sætter gang i aktive refleksioner over forskellige temaer i din organisation, som fx kerneopgaven, service, kvalitet og ledelse. Hver spiller kaster efter tur med terningen, rykker sin brik og svarer på det spørgsmål, brikken lander på. De øvrige deltagere lytter imens og byder eventuelt ind med deres refleksioner.
 • I del 2 skal dit team omsætte ideerne fra del 1 til en konkret handleplan og udvælge de 3 bedste ideer. I får med hjælp fra plakaten “Handleplan” sat mål på, identificeret konkrete aktiviteter, sat start- og slutdato for aktiviteten samt navn på den, som er ansvarlig for den.

Efter 2 timer (3 timer ved en større gruppe) har du og dit team fået 3 konkrete aktiviteter, I skal sætte i gang, når I kommer tilbage.

Derfor er KerneSpillet både sjovt, effektivt og fuldstændig målrettet netop din organisation.

Deltagere

Spillet kan både bruges i organisationer/teams, der for nyligt har formuleret kerneopgaven, og af de som har brug for at genbesøge kerneopgaven og fastholde fokus.  KerneSpillet kan således bruges igen og igen i samme afdeling og af andre afdelinger.

Der kan være 3-6 medarbejdere omkring hver spilleplade. Hvis KerneSpillet skal bruges i større grupper, anvendes der flere spil. KerneSpillet kan både bruges i det lille team med 4 medarbejdere og i en enhed med 100+ medarbejdere.

Varighed

KerneSpillet tager 2 timer at spille. Hvis der er mere end 6 deltagere, og der derfor afvikles flere spil samtidig, skal der afsættes 3 timer.

KerneSpillet bruges bl.a. i:

 • Dansk Dekommisionering (tidligere Risø)
 • Varde Kommune
 • ​Ballerup Kommune
 • Holstebro Kommune
 • ​Silkeborg Kommune
 • Skive Kommune
 • Københavns Kommune, Borgercenter Børn og Unge
 • Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltning
 • Solrød Kommune
 • Tåstrup Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Chabert & Partnere
 • Det gamle Mejeri – ungdomspension og værkstedsskole
 • ATP
 • Københavns Universitet
 • Carl Ras

Spildesigner og organisationskonsulent

Mit navn er Jeanette Hallundbæk og jeg etablerede i 2013 Hallundbæk Consult med en vision om at facilitere processer, der udvikler mennesker og organisationer.

Min tilgang er kendetegnet af at være meget praksis- og redskabsorienteret – som en kursist sagde:

“Du har oversat teorierne til redskaber – jeg kan bare plukke i dem, og så er jeg i gang”.

Jeg har nemlig udviklet en række nemme gør-det-selv-redskaber, du som leder kan bruge til at facilitere meningsfulde og effektive processer: Udover KerneSpillet har jeg også udviklet en serie med 8 forskellige Social Kapital DialogKort, FeedbackKort og Frokostmøder – se mere på Redskabskassen.dk

Min baggrund

Med i min rygsæk har jeg en uddannelse som antropolog, en master i Organisationspsykologi, og har siden 1996 arbejdet med HR samt organisations- og ledelsesudvikling i stillinger som HR-chef, HR-partner og projektleder i bl.a. ATP, DJØF, Ældre Sagen og SKAT.

Nysgerrig eller brug for mere viden?

Jeg kommer gerne forbi til et uforpligtende møde, hvor du kan få en smagsprøve på KerneSpillet. Her kan vi også drøfte, hvordan du kan arbejde med kerneopgaven.

Giv mig et kald på telefon 23 64 45 69 og lad os aftale nærmere.

Hvad kunderne siger om KerneSpillet

KerneSpillet er nemt og intuitivt at gå til.  Deltagerne kommer både til at arbejde med kerneopgaven i et helikopterperspektiv og helt ned i detaljen. Spørgsmålene sikrer, at deltagerne forholder sig til konkrete udfordringer og kommer i dybden. Og dem, der ikke plejer at sige noget, kan ikke sidde og gemme sig.

Lene DamkjærDirektør, Damkjær Inspire

Det er simpelthen så befriende, at ”kedelige” emner kan diskuteres på en så underholdende måde [med KerneSpillet] – tiden fløj bare afsted. Vi fik både talt om det, som frustrerer i hverdagen, og om at vi skal være bedre til at anerkende hinanden.

Louise Bøeck Larsen og Kristina Ditmar IsraelsenMedarbejdere, Ballerup Kommune

KerneSpillet er en god måde at få alle medarbejderne med i dialogen om kerneopgaven på; og få den gjort meningsfuld. Medarbejderne følte sig hørt og kom med nogle rigtig gode forslag til forbedring af vores arbejdsgange. De fik også italesat den enkeltes ansvar og rolle på en rigtig god måde fx i forhold til koordineringen af opgaverne.

Lise TellerKøkkenchef, Ballerup Kommune

Vi er meget begejstrede for at bruge KerneSpillet til at følge op på opgaveløsning og på vores MTU.

Kernespillet har løsnet op for de stive dagsordner og har sat gang i en konstruktiv, nytænkende dialog på tværs af alle faggrupper – både håndværkerne, ingeniørerne og cheferne bliver inddraget i dialogen.

Spillets udformning som brætspil har givet os en platform for nogle virkelig gode samtaler, og spørgsmålene passede overraskende godt på vores organisation. Vi kunne diskutere overordnet, men spørgsmålene gjorde også, at medarbejderne fik talt om alt det, der fylder og bøvler i dagligdagen. Det gav også en konstruktiv  vinkel på, hvordan den enkelte medarbejder selv kan bidrage til at styrke kerneopgaven og arbejdsmiljøet.

Vi introducerede med stor succes KerneSpillet på en workshop for SU og AMU. Spillet er efterfølgende blevet taget ud i de enkelte afdelinger af nogle begejstrede chefer.

Kathrine Kure Jacobsen,HR-medarbejder, Dansk Dekommisionering (tidligere Risø)

KerneSpillet er et super stærkt redskab til at få en værdiskabende og tankevækkende dialog om kerneopgaven. Vi fik bl.a. sat fokus på hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer endnu bedre og på hvordan vores individuelle normer påvirker relationerne og opgaveløsningen. KerneSpillet gav også et værdifuldt efterspil: Dialogerne forsatte, der blev genereret nye perspektiver og ændringer blev iværksat.

Vi brugte KerneSpillet i ledergruppen og i vores teams for et par år siden – og har netop besluttet, at det er tid til en ny omgang med KerneSpillet. For det virker rigtig godt.

Erik NielsenForstander, Det gamle mejeri - Bosted og værkstedsskole

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi stillede skarpt på vores kerneopgave bl.a. ved hjælp af KerneSpillet. Det var en dag med stort medarbejderengagement, hvor vi fik defineret vores kerneopgave og styrket vores fælles og tværgående forståelse af, hvad kerneopgaven konkret betyder. Vi fik 25 konkrete ideer til forbedring af opgaveløsningen.

KerneSpillet giver tid og ro til fordybelse på en intens, hyggelig og legende måde. Spillet giver en ramme, som sikrer, at dialogen om kerneopgaven bliver konkret og kommer rundt om nogle meget vigtige temaer, og at alle bliver involveret i dialogen. KerneSpillet giver et smittende engagement med latter, gode refleksioner og ideer. Jeg kan varmt anbefale KerneSpillet.

Jeg var især meget glad for Jeanettes meget strukturerede tilgang og hendes evne til at bruge redskaber, der skaber involvering og refleksion – og det selv om vi var 70 mennesker. Jeg kan varmt anbefale at bruge Jeanette som facilitator på sådan en dag.

Lars-Bo JohansenChef for Teknik og Miljø, Varde Kommune

Vi har med stor succes brugt KerneSpillet på vores årlige lederseminar, hvor det fungerede som et vigtigt redskab til at få en fælles forståelse af kerneopgaven. Efter afprøvning af spillet har HR sammen med lederne fået et godt fundament til at facilitere en lignende proces i de enkelte afdelinger. For os I Carl Ras er det nemlig vigtigt, at der er en fælles forståelse af kerneopgaven, og at den er integreret i den daglige opgaveløsning og prioritering – og det kan KerneSpillet i høj grad bidrage til.

Anja Reventlov Ginge, HR-partner, Carl Ras A/S

Jeanette har holdt en spændende og nyttig introduktion til KerneSpillet og andre af hendes inspirerende redskaber. Jeanette er meget generøs både med sine gode ideer og sin erfaring, så jeg fik en masse konkrete tips og tricks, som jeg helt sikkert kan bruge i min praksis som HR-konsulent.

Hendes materialer er lette at gå til og meget håndgribelige. Spil-tilgangen giver en let indgang til at snakke om faglighed og opgaven på en konstruktiv måde.

Stine Egholm HomannHR-konsulent, Skive Kommune

KerneSpillet er et supergodt spil til at få diskuteret og konkretiseret kerneopgaven. Vi glæder os meget til at bruge det i Silkeborg Kommune.

Linda Munk DallArbejdsmiljøkonsulent, Silkeborg Kommune