Jeg hjælper dig med at styrke jeres trivsel. Trivsel på din arbejdsplads er afgørende for høj produktivitet og godt samarbejde

Høj trivsel på arbejdspladsen øger produktiviteten og arbejdsglæden hos den enkelte medarbejder samt bidrager til et godt samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen.

Uanset om I oplever trivsel eller mistrivsel er det altid en god ide at stoppe op og tage temperaturen på trivslen. De fleste arbejdspladser kan skrue lidt på trivselskappen.  Enten fordi der er mistrivsel, fordi er er plads til forbedringer eller fordi I ved, at trivsel er et væsentligt parameter i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Hvordan ser trivslen ud i din organisation?

Som leder kan det være svært at facilitere de nødvendige samtaler om trivsel – og mistrivsel. Både fordi det kan være meget svært at fange det usagte og usynlige, fordi man selv er en del af gruppen og forbi man mangler redskaber. Mange ledere mangler også redskaber til HVORDAN de konkret skaber bedre trivsel.

Hvad er jeres trivsels-udfordring?

Nogle af de spørgsmål du og dine medarbejdere måske stiller jer selv er

 • Hvordan ser trivslen ud “under gulvtæppet”?
 • Er der nogen, der oplever mistrivsel, mobning eller chikane?
 • Hvordan får vi talt om fortidens spøgelser og nutidens frustrationer på en konstruktiv måde?
 • Er den psykologiske tryghed stor nok til at tale om frustrationer, mistrivsel osv.?
 • Får vi talt om det vigtige og svære? Er der for meget usagt?
 • Hvordan kan vi bruge de gode elementer i vores kultur til at styrke trivsel og samarbejde?
 • Hvad skal vi GØRE for at få en endnu bedre trivsel?

Vigtigt at handle

Hvis du kan genkende nogle af de udfordringer, er det en god ide at handle på dem.

Få støtte af en erfaren konsulent, som både kan skabe trygge rammer, sikre at I får talt om det vigtige og hjælpe med at lægge trædestenene til en bedre trivsel.

Er allerede i gang med at bruge redskaberne

“Vi har sat rigtig stor pris på vores samarbejde med Jeanette Hallundbæk, som vi har brugt som konsulent til at styrke trivsel på skolen og til at styrke læringsfællesskabet i de forskellige teams.

Lærerne har været rigtig glade for Jeanettes redskaber til fx teamsamarbejde, kollegasparring og feedback. Flere er allerede i gang med at bruge redskaberne i deres teams; nogle forventer også at bruge dem i forhold til eleverne. Så det må siges at være en succes.”

Martin Reinholdt Fogh, Skoleleder, Nordbakkeskolen, Ringsted Kommune

To workshops, der styrker jeres trivsel

Lad mig hjælpe jer med at zoome ind på trivslen i jeres organisation og undersøger, hvad der hæmmer trivslen og hvad der skaber trivsel. Vi arbejder både med de synlige og usynlige forhold, og hvorfor der er nogen ting som kan være svære at tale om.

Herunder er der to forslag til, hvordan I kan gribe udfordringen an. Fælles for de to workshops er, at det er praksisorienterede og giver konkrete redskaber til at styrke jeres trivsel. I vil allerede på workshoppen opleve et energiboost.

 1. “Bliv trivselsagent” er et forløb, hvor ledere og/eller arbejdsmiljørepræsentanter får redskaber til selv at arbejde med og styrke trivslen
 2. “Trivsel i teamet” er en workshop, hvor teamet arbejder med at deres trivsel – hvad fungerer, hvad skal forbedres og hvordan gør vi

Workshop 1

Bliv trivselsagent

Forløbet er målrettet ledere og/eller arbejdsmiljørepræsentanter, der ønsker at styrke trivslen på arbejdspladsen.

Emnerne er

 • Trivsel – en forudsætning for høj produktivitet
 • Psykologisk tryghed og gode sociale relationer som fundament for trivsel
 • Trivsel på distancen – vigtige læringer i corona-tid
 • Ændring af arbejdskulturen
 • Rollen som trivselsagent, og hvordan du sikrer handling
 • 15 konkrete trivselsværktøjer, du nemt kan bruge i din egen organisation

Det er et train-the-trainer forløb på 2 dage, hvor vi sammen afprøver en bred vifte af konkrete, nemme gør-det-selv-værktøjer. Du får også en times individuel online sparring på dine specifikke udfordringer.

Workshop 2

Trivsel i teamet

Denne workshop skræddersys til teams og afdelinger, som ønsker at styrke deres trivsel. Emner kan fx være

 • Hvordan er vores trivsel?
 • Hvilke elementer i vores historie og kultur hæmmer og styrker vores trivsel?
 • Hvad skal vi udvikle, afvikle eller bevare for at optimere trivslen på arbejdspladsen?
 • Hvordan styrker vi feedbackkulturen?
 • Sådan taler vi om det svære og de usynlige elefanter
 • Udarbejdelse af kodeks for den gode trivselsadfærd?
 • Konkrete værktøjer, der også kan bruges efterfølgende
 • Inspiration fra teorier om psykologisk tryghed, gruppedynamik, kultur og social kapital

Workshoppen kan være en del af en opfølgning på en APV- eller trivselsmåling.

ledersparring

Sådan foregår samarbejdet med mig

 1. Vi starter op med et uforpligtende møde, hvor jeg fortæller om mine erfaringer, og hvor du fortæller mig om din organisation og hvordan du oplever jeres udfordringer og behov for støtte.
 2. På baggrund af den viden, jeg får på mødet og mine mange års erfaring, udarbejder jeg et oplæg til, hvordan jeg kan hjælpe jer med at styrke trivslen i jeres organisation.
 3. Når du har læst mit oplæg, holder vi et nyt møde, hvor vi gennemgår de forskellige elementer og får lagt en endelig plan. Det vil ofte være en god ide at invitere medarbejderrepræsentanter med til en del af mødet.
 4. Jeg fremsender en kontrakt med vores aftale.
 5. Jeg udarbejder en invitation med program, som du kan sende ud til deltagerne.
 6. Et par dage før workshoppen holder vi et telefonmøde, hvor vi får fastlagt de sidste detaljer.
 7. Gennemførsel af workshop.
 8. Efter workshoppen holder vi et evalueringsmøde, hvor jeg også giver dig en række anbefalinger i forhold til at styrke jeres trivsel.

Derfor kan jeg støtte jeres arbejde med trivsel

Mit navn er Jeanette Hallundbæk og jeg har i mere end 20 år arbejdet hands-on med at styrke trivels og arbejdsmiljøet i både store og mindre offentlige og private organisationer. Fx fik jeg som HR-chef i Ældre Sagen forbedret medarbejdertilfredsheden med 18 % procentpoint på 2 år.

Det gør man ikke med masser teori og smarte ord – det kræver en målrettet, praksisnær og redskabsorienteret tilgang og psykologisk tryghed.

Siden 2013 har jeg arbejdet som selvstændig organisationskonsulent i Hallundbæk Consult ApS, hvor jeg ser det som min fornemste opgave at støtte ledere og organisationer i at skabe forandringer, der styrker  kerneopgaven, kulturen, trivslen og samarbejdet.

Mit fundament

Med i rygsækken har jeg en uddannelse som mag.art. i antropologi fra Aarhus Universitet, en master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt flere HA, HD- og diplomfag inden for HR-, organisationsudvikling og strategisk ledelse. Før da arbejdede jeg bl.a. i ATP, DJØF og SKAT.

Jeg har base i Greve og har derfor flest kunder i Storkøbenhavn, men jeg hjælper også mange kunder i Jylland, som jeg besøger på månedlig basis.

Hør mere om, hvordan I kan styrke jeres trivsel og arbejdsmiljø

Ring gerne til mig på telefon 23 64 45 69 og få en uforpligtende snak eller skriv til mig via kontaktformularen nedenfor, så vender jeg tilbage til dig. Jeg kommer også gerne forbi til et uforpligtende møde.

Ring til mig på 23 64 45 eller send en mail, så finder vi en løsning.

Hvad siger kunderne om mine kurser og workshops?

Samarbejdet med Jeanette Hallundbæk om vores personaledag med fokus på trivsel har været en kæmpe fornøjelse! Igennem hele processen har vi været så imponerede over Jeanettes engagement, hendes lydhørhed og stærke kompetencer.

Jeanette lægger mange kræfter i forberedelsen af dagen samt i opfølgningen, hvilket sikrer et højt kvalificeret indhold på dagen samt et levedygtigt udbytte – i vores tilfælde i form af en konkret handleplan.

På selve dagen var det en fornøjelse at være sammen med Jeanette – med sin fine, uhøjtidelige, men meget sikre måde at agere i og aktivere rummet på skabte Jeanette stor tryghed, ærlighed og fremdrift.

Vi kommer til at have stor glæde af dagen og håber, at vi får mulighed for at samarbejde med Jeanette igen.

Eva Steen Nordhagen Producer; Dansehallerne

De gange, Jeanette har lavet et forløb for mig – det være sig teambuilding eller opfølgning på APV – har det altid haft den forventede effekt. Man kan være sikker på altid at få kvalificerede oplæg. Man kan også være sikker på, at hun formår at engagere deltagerne og sikre, at også de ømme punkter kommer under lup. Og man kan være helt sikker på, at hun altid er velforberedt. Men allerbedst er Jeanettes helt særlige evne til virkelig at sætte sig ind i gruppens dynamik og forhold. Det et derfor, at det virker! Jeg kan kun anbefale Jeanette.

Maria Luisa HøjbjergKommunikationschef, Undervisningsministeriet

Jeanette Hallundbæk hjælp os med en afdelingsdag, hvor vi stillede skarpt på vores kerneopgave bl.a. ved hjælp af KerneSpillet.Det var en dag med stor medarbejderengagement, hvor vi fik defineret vores kerneopgave og styrket vores fælles og tværgående forståelse af, hvad kerneopgaven konkret betyder. Vi fik 25  konkrete ideer til forbedring af opgaveløsningen.

Jeg var især meget glad for Jeanettes meget strukturerede tilgang og hendes evne til at bruge redskaber, der skaber involvering og refleksion – og det selv om vi var 70 mennesker.

Lars-Bo JohansenChef for Teknik og Miljø, Varde Kommune

Forløbet ”Bliv trivselsagent” har især givet mig er rigtig god viden omkring trivsel og kendskab til Jeanettes’s super gode værktøjer til at arbejde med trivsel.

I min rolle som arbejdsmiljørepræsentant har jeg være heldig at få sparring af Jeanette på en intern trivselsdag, jeg var medarrangør sammen med min leder. Det som sparringen især gav mig var gode metoder til at skabe åben og ærlig dialog om tingene fra start til slut af trivselsdagen. Det betød at alle medarbejdere i afdelingen fik en god oplevelse af dagen og var meget ærlig omkring det, der kunne påvirke deres trivsel.

Crisolida Iginia KnudsenArbejdsmiljørepræsentant og virksomhedskonsulent, Solrød Kommune

Efter deltagelse i workshops om ”Styrk den sociale kapital og kerneopgaven” og ”Den nødvendige Samtale” står jeg med to sæt brugbare redskaber, som er direkte omsættelige i min daglige ledelsesopgave. Det lykkedes Jeanette Hallundbæk at give temaerne liv og energi, og jeg gik fra disse workshops med overskud og gå-på-mod.

Rigtig god anvendelse af lederressourcerne.

Klaus Toft-OlesenTeamleder, Ballerup Kommune