Læringskultur

Hvorfor sker der ikke læring?

Som leder tænker du måske ligesom mange af dine lederkollegaer

  • Hvordan får jeg mere gavn af mine medarbejders kompetencer?
  • Hvorfor deler medarbejderne ikke i endnu højere grad deres viden og erfaringer?
  • Og hvorfor bruger medarbejderne ikke de nye metoder og redskaber, som vi har udviklet i X-forandringsprojekt?

En væsentlig årsag er jeres læringskultur – eller måske nærmere mangel på en læringskultur. Når vi skal lære nyt kræver det nemlig ofte, at vi aflærer en gammel adfærd. Det kan også være fordi vi er utrygge ved, om vi kan lære lære det nye (hurtigt) .I en læreproces oplever mange at de kommer ud af comfortzonen. Det kommer typisk til udtryk ved modstand og frustration, især hvis kulturen i virksomheden mest er præget af, at ”vi gør som vi plejer”.

En positiv læringskultur understøtter kompetenceudvikling og forandringsprocesser

Når du skaber en positiv læringskultur i din virksomhed eller organisation, er du med til at fremme dine medarbejderes evner til at tilegne sig ny viden samt fremme åbenheden for større forandringer i virksomheden.

Ved at kigge ind i organisationskulturens muligheder, og ved, at du som leder aktivt går ind og udfordrer de vaner, strukturer m.v., som I har, skabes der rum for naturlig nysgerrighed og udvikling af allerede tilegnede kompetencer.

Herunder ser du nogle af elementerne i en læringskultur:

  • Det er OK, at begå fejl – ja, det er faktisk en vigtig del at kulturen, bare vi lærer af den
  • Nye idéer bydes velkommen og sættes i spil
  • Erfaringer og ny viden deles som en integreret del af medarbejdernes hverdag
  • Forskellighed ses som en styrke
  • Medarbejderne opsøger og bruger feedback og sparring

Få redskaber til at skabe en læringskultur

Vil du vide mere mere om, hvad der kendetegner en læringskultur og hvordan du skaber en? Hvis ja, vil jeg foreslå, at du læser min nyeste artikel på Lederweb, hvor jeg samme med Troels Bom, fortæller, hvordan du kan skabe en læringskultur i organisationen.

I artiklen finder du også en meget detaljeret beskrivelse af to af mine meget effektive redskaber, nemlig

  1.  Systematiske læringsmøder
  2. Læringsbesøg – en dag som læringsagent

Læs artiklen her.

 

Hvis du har brug for sparring til at få sat gang i jeres læringskultur, eller til at styrke den strategiske kompetenceudvikling er du altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog.