Strategisk kompetenceudvikling — har du blik for medarbejdernes ressourcer og potentiale?

Trods gode intentioner er vi ikke altid lige gode til at pleje og udvikle organisationens medarbejdere – vi mangler tid og økonomi, eller får det bare ikke prioriteret. Men kompetente medarbejdere er en forudsætning for at lykkes med kerneopgaven, og kompetenceudvikling skal derfor være en naturlig og integreret del af organisationens strategiplan.

Men hvor tager du fat, og hvordan kommer du i gang? Måske står du over for en disse udfordringer:

En indsats, som betaler sig

Organisationer, som investerer energi, tid og økonomi i kompetenceudvikling, øger både deres konkurrenceevne og deres image som en attraktiv arbejdsplads. Det har betydning for rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Kompetenceudvikling er en investering, som kan betale sig – når den gribes rigtigt an.

Typiske udfordringer

 • Hvordan laver vi en målrettet og strategisk kompetenceudvikling af vores medarbejdere?
 • Hvordan afdækker vi uddannelsesbehovet? Og hvad gør vi så?
 • Er kurser den eneste mulighed – eller kan vi styrke læringen i dagligdagen?
 • Hvordan giver vi medarbejderne feedback på deres præstationer?
 • Hvordan får vi hurtigt nyansatte medarbejdere op i gear?
 • Hvordan fastholder og udvikler vi vores talenter og nøglemedarbejdere?
 • Hvordan kan en guide til gode udviklingssamtaler/MUS se ud?
 • Hvem kan hjælpe os med et kursus i kommunikation og personlig udvikling?
 • Hvordan griber vi teamets samarbejdsproblemer an?

I gang med strategisk kompetenceudvikling
– prøv en workshop

En workshop for ledergruppen eller SU er et godt sted at starte. Efter workshoppen vil I have identificeret de kompetencer, I primært skal have udviklet for at støtte strategien, og I vil have udarbejdet en plan for kompetenceudviklingen.

Et program for en halvdags workshop kunne indeholde:

 • Oplæg om hvad strategisk kompetenceudvikling er, og hvordan I kan skabe læring og udvikling
 • Afdækning af virksomhedens kompetencebehov
 • Udarbejdelse af en kompetencestrategi og plan – et 1. udkast

Programmet skræddersyes selvfølgelig til jer. Det betyder, at indhold og tidsramme justeres efter behov, ligesom vi kan lave en aftale om opfølgning på jeres arbejde.

Hvordan kan jeg hjælpe med kompetenceudvikling?

Jeg kan træde ind som din sparringspartner og rådgiver på alle niveauer i processen og sikre, at alle væsentlige aspekter af kompetenceudviklingen overvejes grundigt – og at succeskriterier og prioriteter er tydelige. Jeg er garant for, at I får skabt sammenhæng mellem strategi- og kompetenceudviklingsplanerne.

Som hands-on assistance kan jeg fx udarbejde konkrete planer og overskueligt uddannelsesprogrammer.

Som underviser, coach og facilitator tilrettelægger og gennemfører jeg kurser, workshops og coaching eller en-til-en forløb, som er skræddersyet til jeres organisation. Det kan være for ledergruppen, SU/MED eller medarbejderne. Læs om mine ydelser her.

Min baggrund for at hjælpe med kompetenceudvikling

Som mag.art. i antropologi fra Aarhus Universitet og master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet har jeg et godt kendskab til teorier inden for kompetenceudvikling, HR og strategisk ledelse. Ud fra mange års hands-on erfaring ved jeg, at mine metoder virker i praksis.

Siden 1996 har jeg arbejdet med kompetenceudvikling og forandringsprocesser i organisationer som Ældre Sagen, ATP, DJØF, SKAT og AMU. I 2013 stiftede jeg Hallundbæk Consult ApS, hvor jeg også arbejder med kompetenceudvikling – nu for mange forskellige typer virksomheder, både i mit lokalområde i Greve og i resten af landet.

Har du brug for at komme godt på vej og sikkert i mål med jeres kompetenceudvikling, så lad os tage en snak om, hvordan det kan ske. Ring gerne på telefon 23 64 45 69 eller udfyld kontaktformularen nedenfor – jeg kommer gerne forbi til et uforpligtende møde. Her kan I spørge ind til mine erfaringer, og sammen kan vi udarbejde en skitse til, hvordan I kommer godt i gang med en kompetenceudvikling, som rykker.

Ring til mig på telefon 23 64 45 69 eller skriv via kontaktformularen nedenfor, så finder vi et tidspunkt til et uformelt møde.