GRUS

Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler (MUS/GRUS) er værdifulde redskaber, som bidrager til udvikling af medarbejderne, samarbejdet og arbejdspladsen – og dermed til at sikre løsningen af kerneopgaven.

Hvorfor er GRUS et godt redskab?

MUS – altså individuelle MedarbejderUdviklingsSamtaler – har i mange år været det mest anvendte redskab. Der er dog i disse år en stigende erkendelse af, at det ikke er tilstrækkeligt med individuelle udviklingssamtaler. Det skaber nemlig stor værdi holde GRUS, altså GruppeUdviklingsSamtaler.

Det især 5 grunde til :

  1. Gruppen har en fælles opgave at løse, nemlig kerneopgaven.
  2. Opgaverne er ofte så komplekse, at de ikke kan løses af enkelte individer, men skal løses af flere personer og af flere fagligheder.
  3. Medarbejderne arbejder i grupper og er afhængige af hinanden.
  4. Medarbejderne har en stor viden om hinanden, opgaveløsningen og kulturen – nogle gange en større viden end lederen.
  5. Gruppen skal tage et fælles ansvar for udviklingen af hinanden, gruppen og organisationen – det er ikke kun lederens opgave

Ja, for mange ledere er der faktisk også en sjette grund til GRUS: De kan nemlig reducere deres eget tidsforbrug, eftersom de individuelle MUS tager mindre tid, da mange af emnerne allerede er diskuteret i forbindelse med GRUS.

Hvad er indholdet i GRUS?

Helt grundlæggende er de fem overordnede temaer, som gruppen skal have en dialog om i GRUS:

  1. Hvordan løser vi kerneopgaven bedst muligt?
  2. Hvordan samarbejder vi?
  3. Hvordan trives vi?
  4. Hvilke kompetencer vi skal have udviklet?
  5. Og ikke mindst: Hvad skal vi GØRE anderledes, for at det bliver endnu bedre? Hvad er vores handleplan?

 

MEN…

Hvilket redskab skal jeg bruge til at facilitere GRUS?

Det spørgsmål får jeg ofte fra ledere. De synes nemlig, at det er svært, frustrerende, indviklet og besværligt at få dialogen i gang. At finde de rigtige emner og holde fokus, når der gennemføres GRUS.

Men det behøver det ikke være. En nem måde at facilitere GRUS på er nemlig ved at bruge KerneSpillet, som bygger på genkendelige elementer fra klassiske brætspil som fx Trivial Pursuit og Ludo, så alle kan være med.

Og så sikrer KerneSpillet, at I kommer hele vejen rundt. Rundt om kerneopgaven, kommunikationen, kompetencerne, kulturen, arbejdsmiljøet mv.

Undervejs i spillet indsamles medarbejdernes ideer til udvikling. De mange ideer samles til sidst og omsættes til en handleplan, som skrives på den medfølgende plakat.

GRUSKerneSpillet – et nemt redskab til at facilitere dialogen

Måske tænker du: ”Ja, hun kan da sagtens påstå at KerneSpillet er et godt redskab til at facilitere GRUS…”

Jeg har derfor spurgt Eva Konradsen, der er driftsleder hos Køkken Ballerup og leder for 7 teams (35 medarbejdere), om hun vil fortælle om hendes erfaringer:

“I en proces, hvor vi har implementeret GRUS i stedet for MUS, har vi anvendt KerneSpillet med et supergodt udbytte:

– Alle i teamet bliver hørt. Også dem, der normalt ikke siger så meget.

– Alle kommer til orde, og kan bidrage med deres syn og holdning.

– Alle skal tage stilling.

– Både de lette og svære samtale-emner bliver berørt i spillet.

Helt konkret bliver der gennem spillet samlet op på mål – og der bliver sat handling bag.

Det som har overrasket mig positivt ved spillet, er dets brugbarhed til at komme omkring alle væsentlige emner i et team, og få faciliteret dialogen på en god og konstruktiv facon.

Jeg oplevede, at mine medarbejdere blev mere anerkendende overfor hinanden, gav hinanden feedback via spillet – og at de fik vendt nogle svære problemstillinger. 

KerneSpillet er godt til at holde fokus på kerneopgaven, og dét vi er der for. Det bedste ved KerneSpillet er at tale faglighed på en legende måde.

Og for mig som leder, var det supernemt at bruge KerneSpillet. Jeg behøvede ikke tænke på, hvordan jeg skulle facilitere GRUS-dialogen. Det gjorde KerneSpillet for mig. Jeg kunne i stedet bruge min energi på at være leder – at lytte, være nysgerrig og skabe handling”.

Gør som Eva og få et redskab, der kommer hele vejen rundt

Er du klar GRUS ,og klar til at skabe udvikling ved at involvere hele gruppen, så kan du få fingre i dit helt eget KerneSpillet lige her.

Hvis du gerne vil vide mere om KerneSpillet, kan du læse her. Du er også meget velkommen til at give mig et kald på tlf. 23 64 45 69 eller booke en tid til en uforpligtende samtale i min kalender.

 

De bedste hilsner

Jeanette