Styrk afdelingens sociale kapital

Mangler I arbejdsglæde og tillid i afdelingen? Er relationerne og samarbejdet i afdelingen præget af mistillid, konflikter og brok? Mangler der respekt til andre faggrupper og til kollegerne i andre afdelinger? Kunne effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen være bedre?

Så hænger det sikkert sammen med, at jeres sociale kapital er lav. Og måske kan du allerede mærke, at sygefraværet er højt, at medarbejderne søger væk, og at kunder og borgere er utilfredse.

Det er vigtigt, at du handler på dine iagttagelser og iværksætter en proces, som styrker jeres sociale kapital og dermed medarbejdertrivsel, effektivitet og innovation.

Måske tænker du, at det er svært at omsætte teorier og virksomhedens politikker i jeres travle hverdag. Måske har du svært ved at overskue, hvor du skal begynde, og hvilke redskaber du skal bruge.

Den proces kan jeg hjælpe dig sikkert igennem, ligesom jeg tidligere har hjulpet mange andre virksomheder, fx ATP, Undervisningsministeriet og Ballerup Kommune. Som HR-chef rykkede jeg Ældre Sagen fra en plads som nummer 85 til en plads som nummer 25 på listen over Danmarks bedste arbejdspladser.

Derfor er social kapital vigtig

Organisationens sociale kapital er de sociale relationer, som viser sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave. Organisationen har derfor både fokus på kerneopgaven og på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.

En organisation med høj social kapital har:

 • Større effektivitet
 • Bedre kvalitet
 • Større borger-/kundetilfredshed
 • Større trivsel
 • Mindre sygefravær
 • Mere innovation

Læg fundamentet med en tryg proces og en konkret plan

Den bedste måde, du kan udvikle dine medarbejdere og din organisation, er ved at planlægge og gennemføre en tryg, tillidsfuld proces, hvor medarbejderne føler sig involveret og taget alvorligt, og hvor deres kompetencer sættes i spil. Samtidig er det vigtigt, at du skaber en kultur, hvor medarbejderne er proaktive og tager ansvar for den fælles fremtid og egen adfærd.

Det er vigtigt at involvere jeres samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation i udviklingen af den sociale kapital. Dels skaber det et større ejerskab til processen, og dels er der en række regler om, at de skal involveres i fx arbejdsmiljø, trivsel, kompetenceudvikling og personalepolitikker.

Lad mig hjælpe dig med at skabe en tryg og sikker proces.

Sådan kan jeg hjælpe dig med at styrke den sociale kapital

Hvordan jeres sociale kapital bliver endnu bedre, afhænger selvfølgelig af jeres specifikke udfordringer.

For at du lykkes med processen, er det vigtigt, at du finder ind til kernen af jeres behov og får designet en proces, som matcher jeres kultur og ressourcer.

Lad mig hjælpe dig med at få lagt en konkret plan for, hvordan du og din organisation styrker den sociale kapital.

For at give dig en ide om, hvordan du kan arbejde med at styrke den sociale kapital, har jeg herunder listet forskellige ideer. Det kan virke uoverskueligt, men bare rolig: Sammen udvælger vi nemlig den eller de aktiviteter, der bedst flytter jeres sociale kapital til næste niveau.

Du kan vælge mellem 4 indsatsområder:

 1. Ledelsesudvikling – udvikling og støtte til dig som leder
 2. Afdækning af jeres specifikke udfordringer og behov
 3. Personaledag, temadage og medarbejder-workshops
 4. Workshops for samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation

Lad mig uddybe, hvad de forskellige indsatsområder kan indeholde:

1. Lederudvikling – udvikling og støtte til dig som leder

Som leder har du en afgørende rolle og opgave i at styrke den sociale kapital, og derfor vil det ofte være en rigtig god ide at styrke ledelseskompetencerne, fx via:

 • Et personligt sparringsforløb, hvor du får rådgivning, bliver coachet og får konkrete redskaber til dit ledelsesarbejde.
 • Ledelse af jeres sociale kapital – vi gennemfører et forløb for hele ledergruppen, hvor I får konkrete redskaber til at arbejde med social kapital, hvor I styrker den sociale kapital i ledergruppen og gennemfører en række processer i personalegruppen.
 • Nemme redskaber fra Social kapital-redskabskasserne ”Dialog om social kapital-målingen” og ”Arbejd med den sociale kapital i dagligdagen” til at skabe gode og meningsfulde personalemøder og workshops.

2. Afdækning af jeres specifikke udfordringer og behov

Forudsætningen for at arbejde målrettet og strategisk med den sociale kapital er, at du ved hvor ”skoen trykker”:

 • Gennemfør en APV eller Social kapital-måling, da det giver et godt afsæt for dialog og indkredsning af jeres styrker og udfordringer
 • Jeg gennemfører fokusgruppeinterviews og observationer (et mini feltarbejde) og præsenterer med afsæt i materialet en række forslag til konkrete aktiviteter

3. Personaledag, temadage og medarbejder-workshops

De emner, I skal arbejde med, afhænger selvfølgelig af jeres specifikke udfordringer – nedenstående ideer er blot til inspiration:

 • Fra måling til bedre resultater og større arbejdsglæde
 • Vores attraktive arbejdsplads 2020
 • Samarbejds- og teamkulturen
 • Social kapital og forandringsprocesser
 • Identifikation og konkretisering af kerneopgaven 
 • Forebyggelse af stress
 • Personlig kommunikation
 • Anerkendelse og feedback
 • Ned med sygefraværet – op med nærværet
 • Relationel koordinering
 • Samskabelse og involvering af kunder/borgere

4. Workshops og seminarer for samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

 • Hvad er social kapital, og hvordan kan vi arbejde med det?
 • Fra måling til boost af den sociale kapital
 • Sådan skaber vi en attraktiv arbejdsplads med høj social kapital

Sådan foregår samarbejdet med mig

 1. Vi holder et uforpligtende møde, hvor jeg fortæller om mine erfaringer, og hvor du fortæller mig om din organisation, jeres sociale kapital, og hvordan du ser udfordringerne. Vi skaber således sammen et overblik over jeres behov, ressourcer og forventninger og sætter ord på formål og mål for forløbet.
 2. På baggrund af den viden, jeg får på mødet og mine mange års erfaring, udarbejder jeg et oplæg til, hvordan jeg kan hjælpe jer med at styrke den sociale kapital.
 3. Når du har læst mit oplæg, holder vi et nyt møde, hvor vi gennemgår de forskellige elementer og får lagt en endelig plan. Det vil ofte være en god ide at invitere medarbejderrepræsentanter med til en del af mødet.
 4. Jeg fremsender en kontrakt med vores aftale.
 5. Forberedelse af aktivitet: Jeg udarbejder et endeligt program for workshoppen, personaledagen eller forløbet, som du kan sende ud til deltagerne. Et par dage før gennemførsel holder vi et telefonmøde, hvor vi får fastlagt de sidste detaljer.
 6. Gennemførsel af aktivitet eller forløb.
 7. Evaluering og anbefalinger til det videre arbejde med at styrke den sociale kapital.

Derfor kan jeg hjælpe dig med at styrke den sociale kapital

Siden 1997 har jeg arbejdet med HR, forandringsprocesser, organisationsudvikling og den sociale kapital. Jeg har derfor masser af praktisk erfaring, der gør, at jeg ved, hvordan man konkret arbejder med at udvikle den sociale kapital og kulturen. Fx har jeg som HR-chef i Ældre Sagen løftet medarbejdertilfredsheden med 18 procentpoint på 2 år.

Som mag. art. i etnografi og socialantropologi, master i organisationspsykologi og forskellige kompetencegivende efteruddannelser i organisationsudvikling, ledelse mv. har jeg også mit teoretiske fundament på plads.

Jeg etablerede Hallundbæk Consult ApS i 2013, hvor jeg inspirerer og støtter ledere i at styrke den sociale kapital og kerneopgaven. Jeg har bl.a. hjulpet ATP, Ballerup, Holstebro og Varde kommuner, Undervisningsministeriet og Kranendonk. Kendetegnende for min procesfacilitering, seminarer og workshops er en meget praksis- og redskabsorienteret tilgang, dvs. at jeg designer redskaber og øvelser målrettet den specifikke opgave og benytter forskellige former for spil, test og dialogkort for at sikre involvering og gode resultater.

Hallundbæk Consult ApS har kontor i Greve, hvorfor de fleste af mine kunder er på Sjælland. Min dialekt vil afsløre, at jeg er vokset op i Herning – og jeg er rigtig glad for mine jyske kunder. Jeg kører over Fyn til Jylland mindst en gang om måneden og ser hele Danmark som min hjemmebane.

Jeanette Hallundbæk

Hør mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med den sociale kapital

Har du brug for hjælp til at styrke den sociale kapital i din organisation, kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende møde om dine ønsker og behov, og om hvordan jeg eventuelt kan hjælpe jer videre.

Ring gerne på telefon 23 64 45 69 eller skriv via kontaktformularen nedenfor, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Hvad kunderne siger om vores samarbejde

Efter deltagelse i ”Styrk den sociale kapital” står jeg med brugbare redskaber, som er direkte omsættelige i min daglige ledelsesopgave.

Det lykkes Jeanette at give temaerne liv og energi, og jeg gik hjem med overskud og gå-på-mod. Rigtig god anvendelse af ressourcerne.

Klaus Toft-OlsenTeamleder, Ballerup Kommune.

Jeg havde den glæde at lære Jeanette at kende, da hun inviterede mig med i en tværfaglig arbejdsgruppe i forbindelse med gennemførslen af Great Place to Work i Ældre Sagen.

Hendes høje energi er smittende, og hun inspirerer til handling, når hun bygger bro mellem strategi og praksis. Jeanette har en unik evne til at skabe visuelle modeller, der gør vores fælles viden tilgængelig.

Ia Brix OhmannSouschef i Frivilligafdelingen

Seminaret for Socialafdelingens ledere var håndgribeligt, praktisk og brugbart. Lederne blev bl.a. klædt på til at facilitere KerneSpillet, og flere har allerede med succes brugt det til at få konkretiseret kerneopgaven i egen personalegruppe.

Jeanette Hallundbæk satte en god ramme for dagen og faciliterede processen på en god måde. Jeanette leverede god energi og god stemning på dagen.

Seminaret har betydet, at kerneopgaven er kommet til at leve bedre, og dér hvor processerne var usikre, er der skabt forståelse.

Anette Holm Socialchef, Holstebro Kommune

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi – som en nyfusioneret enhed – fik talt om vores historie, nutid, fremtid og lagt en plan. Vi fik ryddet op, skuldrene kom ned, og vi fik energi og retning på vores nye kultur og afdeling.

Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”.  Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.

Jeanette var god til at få identificeret vores specifikke behov og gøre mig skarpere. Jeanette kom efterfølgende med en række meget konkrete råd til, hvordan vi kunne fortsætte den gode proces. Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og sparringspartner.

Mette BrinchSekretariatschef, Politisk Sekretariat, Ballerup Kommune