Teambuilding – der holder i længden og styrker samarbejdet

Går du med planer om en teambuildingsdag?

Mange virksomheder prioriterer heldigvis teambuilding, men tit har de ikke overvejet grundigt nok, hvad de vil have ud af dagen.

Der er mange bud på, hvad god teambuilding er: Sjove og uforpligtende teambuildingsaktiviteter kan være en god ide, men har  har sjælendt nogen effekt på samarbejdet, kulturen og arbejdsmiljøet. Så hvorfor ikke udfordre jer selv og styrke afdelingen med teambuilding, der gør jer endnu bedre?

Med den rigtige teambuilding kan I forebygge en række af de samarbejdsproblemer, mange danske arbejdspladser oplever, nemlig at medarbejderne

  • sætter hinanden i bås
  • har munden fuld af ord og ikke lytter til hinanden
  • ikke tager konflikterne
  • ikke deler viden og erfaringer

Måske kan du allerede nikke genkendende til nogle af de problemer. I så fald kan du glæde dig over, at jeg kan hjælpe jer videre.

Kulturen spiser strategien til morgenmad

Bag denne meget kendte udtalelse af  Peter Drucker, ledelsesguru ligger den kendsgerning,   at man som organisation kan have masser af mål og mange regneark, men de ikke bliver til virkelighed, hvis kulturen trækker i en anden retning. Har I den rigtige samarbejdskultur?

Styrk samarbejdet med en vi-kultur

Når I bruger teambuldingsdagen på at blive klogere på styrker og svagheder i afdelingen, får I en række fordele, udover at I har en god personaledag. I

  • ser på jeres teamkultur udefra
  • får et realitetstjek og får øjnene op for, hvordan I kommunikerer og handler
  • sætter fokus på forskelligheder og lærer at samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end jer selv
  • flytter fokus fra ”dem vi er” til ”hvad får vi frem i hinanden i vores team”
  • finder ud af, hvilke kulturer, der henholdsvis hæmmer og fremmer jeres mulighed for at løse en opgave bedst
Teambuilding i medarbejdergruppen

En personalegruppe som har en samarbejdskultur præget af tillid, forskellighed og resultatfokus, giver både de bedste resultater og den bedste trivsel.  Styrk jeres team så I får kulturen som medspiller i jeres arbejde med at nå strategi og mål.

Teambuildning for ledergruppen

Et godt og trygt samarbejde i ledergruppen baner vejen for et godt samarbejde i hele organisationen – når lederne kan samarbejde og finde gode løsninger på tværs kan organisationen det også. En god samarbejdskultur i ledergruppen er således afgørende for organisationens resultater og bundlinje.

Teambuildning for ledergruppen kan derfor med fordel kobles med en strategiworkshop, eller et lederforløb om kerneopgavenorganisationsudvikling eller forandringsledelse.

Teambuilding, der styrker teamkulturen

Lad mig guide jer til en bedre teamkultur

Med redskabet Team CultureTM Testen kan I bruge teambuildingsdagen på at få et bedre kendskab til gruppens ressourcer og forskelligheder og få konkrete input til, hvordan I samarbejder bedre fremover.

Team CultureTM  bygger på mange af de tidligere erfaringer med teambuilding og er tilpasset den teamkultur, der kendetegner arbejdsmarkedet i dag. Team CultureTM Testen er udviklet af sociologen Elisabeth Plum, og jeg er certificeret i at gennemføre den.

Jeg har holdt mange teambildingsdage med andre virksomheder, hvor vi netop har brugt Team CultureTM Testen. Tilbagemeldingen er, at testen og de efterfølgende dialoger giver medarbejderne et solidt indblik i teamets kultur, et fælles sprog og et bedre samarbejde om opgaverne.

Når jeg arbejder med at styrke teamkulturen trækker jeg også på den store teoretiske viden jeg bl.a. har fra min uddannelse som antropolog og en master i organisationspsykologi.

Team Culture Testen og modellen gav os et rigtigt godt fundament og begrebsapparat til at identificere, hvilken samarbejdskultur vi ønsker. Vi har fået et sprog, der gør det muligt at italesætte, at vi skal væk fra den privat praktiserende og grøftegravende kultur og hen mod en opsøgende kultur, hvor vi aktiv bruger hinandens ressourcer og forskelligheder.

Mette Ebdrup, HR-chef, Ballerup Kommune

Social kapital

Programmet kan fx se sådan ud:

  8.30 Morgenkaffe
  9.00 Tjek ind: formål, forventninger og spilleregler
  9.30 Kulturel intelligens, tillid og lytning

Team kultur – hvorfor og hvad er det? Og hvorfor er det vigtigt?

10.30 Pause
10.45 Hvordan ser gruppens teamkultur ud? Vi tager afsæt i Team Culture Testen
12.00 Frokost
12.30 Hvilken kultur ønsker vi og hvordan får vi et bedre samarbejde i afdelingen? Konklusion og handleplan
14.30 Pause
14.45 Feedback og anerkendelse

Personlig handleplan

Opsamling på dagen og det videre arbejde

16.00 Tak for i dag

Et forløb med mig kan eksempelvis se sådan her ud

1. Teambuilding dagen tilrettelægges naturligvis individuelt efter afdelingens specifikke behov. Derfor mødes vi til et uforpligtende møde indledningsvis, så du som leder kan finde ud af, om jeg er den rette konsulent for jer. Her undersøger jeg dine behov og udfordringer, og hvad du gerne vil have, at I bliver afklaret på. Har I særlige problemer eller andet, jeg skal tage hensyn til, vil jeg meget gerne have, at du fortæller det her

2.Møde, hvor jeg præsenterer et bud på mål og program, og hvor vi aftaler det videre forløb. Ofte er det en god ide at invitere medarbejderrepræsentanter med til dette møde

3.Du og dine medarbejdere svarer på online spørgeskemaet Team CultureTM. Det tager 7 minutter

4.Personaledag: ”Vi styrker teamkulturen”. Jeg gennemgår resultaterne fra testen med jer. Vi drøfter den nuværende teamkultur, og hvordan I skaber en teamkultur som i endnu højere grad støtter op om jeres samarbejde og opgaveløsning. Der vil også være en række forskellige teambuildingsøvelser, hvor I arbejder med at udvikle egne kompetencer i forhold til at lytte, tage ansvar, anerkende og give feedback. I får selvfølgelig et detaljeret program for dagen, så du og dine medarbejdere ved, hvad der skal ske, hvornår ect.

5.Efter personaledagen får I en Team Culture Rapport med jeres resultat og analysespørgsmålene, og dermed et ekstra godt fundament for at udvikle jeres teamsamarbejde

6.Et par dage efter personalemødet holder vi et evalueringsmøde, hvor vi følger op på personaledagen, og hvor jeg kommer med en række konkrete anbefalinger til jeres videre arbejde. Jeg anbefaler, at medarbejderrepræsentanterne er med på en del af mødet.

Ekstra sikkerhed:For at styrke implementeringen af en endnu bedre teamkultur anbefaler jeg, at vi holder et 2-timers opfølgningsmøde med alle medarbejderne to måneder efter personaledagen.

Et sådan forløb vil give jer en tryg ramme at arbejde i, skabe sikkerhed for, at I får arbejdet med det, der er væsentligt for jer. I sætter med andre ord en god proces i gang, så I kan fastholde alt det, der virker og styrke det, der kan blive bedre.

Hør mere om teambuliding

Ring gerne til mig på tlf. 23 64 45 69 og få en uforpligtende snak eller send en mail, så ringer jeg tilbage til dig. Jeg kommer også gerne forbi til et uforpligtende møde.

Da jeg har firmaadresse i Greve, løser jeg flest opgaver i nærheden af Storkøbenhavn, men jeg er i Jylland på månedlig basis. Og som du også vil kunne høre på min dialekt, kommer jeg selv fra Midtjylland.  Så hold dig endelig ikke tilbage, uanset hvor i landet du har brug for teambuilding.

Hvad siger mine kunder?

Vi har bl.a. brugt Jeanette Hallundbæk som proceskonsulent på et afdelingsseminar, hvor opgaven var at styrke det interne samarbejde efter en fusion af to afdelinger.

Seminaret fik sat en anden stemning – en stemning af, at vi VIL hinanden. Vi har fået en samarbejdskultur, hvor der er mindre snak i krogene, mere respekt for hinanden, mere samarbejde på tværs og hvor medarbejderne tager mere ansvar. Dette afspejler sig også i vores social kapital måling, som er blevet væsentligt forbedret.

Team Culture Testen og modellen gav os et rigtigt godt fundament og begrebsapparat til at identificere, hvilken samarbejdskultur vi ønsker. Vi har fået et sprog, der gør det muligt at italesætte, at vi skal væk fra den privat praktiserende og grøftegravende kultur og hen mod en opsøgende kultur, hvor vi aktivt bruger hinandens ressourcer og forskelligheder.

Som proceskonsulent er Jeanette skarp og god til at holde os fast, også på det der kan være svært.  Jeanette har desuden mange gode redskaber og øvelser, som sikrer gode dialoger og variation i programmet og bidrager til at fastholde konklusionerne.

Mette EbdrupHR-chef, Ballerup Kommune

De gange Jeanette har lavet et forløb for mig – det være sig teambuilding eller opfølgning på APV, har det altid haft den forventede effekt.

Man kan være sikker på altid at få kvalificerede oplæg. Man kan være sikker på, at hun formår at engagere deltagerne og sikre, at også de ømme punkter kommer under lup. Og man kan være helt sikker på, at hun altid er velforberedt.

Men allerbedst er det, at hun har en unik evne til virkelig at sætte sig ind i gruppens dynamik og forhold. Det et derfor, at det virker!

Jeg kan kun anbefale Jeanette.

Maria Luisa HøjbjergKommunikationschef, Undervisningsministeriet

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi – som en nyfusioneret enhed – fik talt om vores historie, nutid, fremtid og lagt en plan. Vi fik ryddet op, skulderne kom ned, og vi fik energi og retning på vores nye kultur og afdeling.

Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”.  Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.

Når dagen ramte plet, skyldes det også en rigtig god forberedelsesproces og forventningsafstemning, hvor Jeanette var god til at få identificeret vores specifikke behov og gøre mig skarpere. Jeanette kom efterfølgende med en række meget konkrete råd til, hvordan vi kunne fortsætte den gode proces.

Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og sparringspartner.

Mette Brinch, SekretariatschefPolitisk Sekretariat, Ballerup Kommune

Vi har bl.a. brugt Jeanette som proceskonsulent på vores årlige medarbejderseminar. Jeanette var rigtig god til at udfordre ledelsen på den gode måde, og sørge for, at vi som ledelse blev endnu skarpere på mål, indsatser og must win battles.

Jeanette har en fantastisk evne til at få koblet vision, forretningsudvikling, organisationsudvikling og kultur, og få det hele tænkt sammen og integreret. Derudover er Jeanette en fremragende facilitator, som i den grad formår at samle alle trådende, og skabe plads og dialog, så alt det svære kan komme frem og der skabes gode, holdbare langtidsløsninger.

Det, der startede med et 1-dags seminar for hele organisationen, udviklede sig til et organisationsudviklingsforløb og til en langt højere grad af involvering af medarbejderne i udviklingen af vores brand, kultur og produkter. Jeanettes brede forretningsforståelse, forståelse af menneskelige processer og fokus på eksekvering, har været væsentligt i denne proces.

Pernille Wettergren, HR chef Væksthus Hovedstadsregionen

 DialogKortene 
Internt Samarbejde som gave

Dialogkortene gør det nemt og trygt for dig at facilitere en dialog om, hvordan I kan styrke jeres interne samarbejde.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev INSPIRATOR, hvor du får inspiration og redskaber til at arbejde med HR, organisationsudvikling og social kapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet accepterer du samtidig vores persondatapolitik