Ledelse af kerneopgaven – styrk kerneopgaven i et udviklingsforløb sammen med dine lederkolleger

Jeg afholder gruppeforløb for ledere og chefer i offentlige og private virksomheder.

 • Er jeres medarbejdere ikke enige om, hvad kerneopgaven er og især, hvordan den skal løses?
 • Klager kunderne, medlemmerne eller borgerne over kvaliteten?
 • Når I ikke jeres mål?
 • Og klager medarbejderne over stort pres, og mistrives de i deres arbejde?

Så hænger det hele sikkert sammen. Får I defineret, hvad kerneopgaven er, og hvordan I løser den, får I også løst de problemer, I har i dag.

Det kan jeg hjælpe jer med, ligesom jeg har hjulpet mange andre arbejdspladser. Herunder Ældre Sagen, ATP, DJØF, SKAT, Ballerup Kommune, Varde Kommune og Holstebro Kommune.

Med afsæt i mine erfaringer som leder og konsulent har jeg nemlig udviklet forløbet ”Ledelse og facilitering af kerneopgaven”, som henvender sig til lederteams, der ønsker at styrke organisationens kerneopgave.

Derfor er kerneopgaven vigtig

Mange organisationer oplever, at kravene og arbejdsopgaverne forandres, og det kan være svært at følge med. Når I én gang har defineret, hvordan I arbejder med kerneopgaven, har I det faste holdepunkt at arbejde efter, og det bliver meget lettere for jer at afgøre præcist, hvordan I fremover skal løse opgaverne.

Definitionen af kerneopgaven er: Den overordnede opgave, der skaber langsigtede forandringer for slutbrugeren eller kunden. Den er pejlemærket, som alle handlinger i organisationen skal understøtte og organisationens ”hvorfor” og motor.

Læg mærke til, at jeg bevidst skriver ”opgave” i ental. Det betyder både, at I stiller skarpt på, hvad der er kernen i jeres opgaveløsning, og at I fremover kun har ét fokus. Det gør det meget nemmere at prioritere, kommunikere og skabe forbedringer.

Kerneopgaven styrkes med gennemtestede og grundige værktøjer

På lederforløbet ”Ledelse og facilitering af kerneopgaven” anvender jeg de bedste af mine egne værktøjer – og lærer jer, hvordan I kan bruge dem på jeres personalemøder, workshops osv. Jeg har udviklet KerneSpillet, Social kapital-DialogKort og en redskabskasse med konkrete redskaber og drejebøger til at facilitere processer omkring kerneopgaven, som bl.a. bruges i Ballerup Kommune. Derudover trækker jeg selvfølgelig på de værktøjer, jeg arbejdede med, da jeg var HR-chef og projektleder i organisationer som Ældre Sagen, SKAT, DJØF og ATP.

Kernespillet, som er et brætspil, udgør en stor del af forløbet, fordi det netop er udviklet til at styrke arbejdet med kerneopgaven, og fordi du nemt kan spille det med dit personale, når I sammen skal arbejde videre med kerneopgaven.

Kernespillet konkretiserer kerneopgaven

Program for Ledelse og facilitering af kerneopgaven

Skræddersyet forløb for ledergrupper

Herunder ser du mit oplæg til et forløb for en ledergruppe. Det skræddersyes selvfølgelig individuelt efter jeres behov.

Ved at ledere fra samme afdeling eller område deltager på det samme forløb, opnår I meget mere, end hvis I hver især løbende tog på åbne kurser om at lede kerneopgaven. I kommer nemlig til at arbejde med konkrete og aktuelle udfordringer og problemstillinger fra jeres egen organisation. Herved får I styrket jeres interne samarbejde og det faglige fællesskab.

Forløbet er en blanding af teori og praksis. Selv om jeg selvfølgelig har fuldstændigt styr på teorien, har jeg primært fokus på den praktiske del, som er det, du skal bruge, når du skal styrke dine medarbejdere i at arbejde med kerneopgaven.

Mit fokus på at forløbet skal gøre en forskel i praksis, betyder også, at du mellem modulerne skal facilitere en proces i din enhed.

Forløbet styrker organisationens fokus på kerneopgaven

Efter forløbet har du gennemført og faciliteret to forløb for dine medarbejdere, hvor I har fået skærpet jeres fokus på kerneopgaven:

 • I har fået defineret jeres enheds kerneopgave, og hvad den betyder i praksis for jeres opgaveløsning og prioritering
 • Du har motiveret dine medarbejdere til at involvere sig og tage ejerskab for arbejdet med kerneopgaven
 • Du har sammen med dine medarbejdere udarbejdet en plan, så I får implementeret de nye tiltag i praksis

Dine kompetencer og din handlekraft styrkes

 • Du har brugt nye redskaber sammen med dit personale, så I kan holde fokus på kerneopgaven og tale om opgaven på en ny måde
 • Du kan tage dine nye redskaber frem igen og gentage nogle af øvelserne på senere personalemøder
 • Du ved, hvordan du fastholder medarbejdernes fokus på kerneopgaven bagefter
 • Du har lagt en plan, som sikrer, at du følger op og har fokus på kerneopgaven

Sidst, men ikke mindst bliver ledergruppens samarbejde om kerneopgaven styrket.

Modul 1
Sådan fastlægger og faciliterer du kerneopgaven

Varighed: 7 timer

Tid Emne
Kl. 09.00 Formål, program og spilleregler for forløbet
Kl. 09.15 Hvad er jeres erfaringer med kerneopgaven?
Kl. 09.45 Hvad er kerneopgaven? Definition og forskellige perspektiver
Kl. 10.15 Pause
Kl.10.25 Introduktion og afprøvning af 2 redskaber, som du kan bruge, når du skal involvere dine medarbejdere i at få kerneopgaven indkredset og formuleret

Vi bruger områdets fælles kerneopgave til at afprøve redskaberne

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Redskaber (fortsat)
Kl. 13.30 Facilitering af kerneopgaven: Hvad er din rolle og opgave, og hvordan får du skabt ejerskab?
Kl. 14.15 Pause
Kl. 14.30 Du laver en drejebog for, hvordan du vil arbejde med kerneopgaven i din personalegruppe og får sparring
Kl. 15.45 Opsamling
Kl. 16.00 Tak for i dag

Hjemmeopgave til modul 2

Du faciliterer den proces, som du har skitseret i drejebogen, i din egen personalegruppe.

I personalegruppen formulerer eller genopfrisker I, hvad jeres kerneopgave er. Til denne proces skal du også bruge nogle af dine nye redskaber fra modul 1.

Modul 2
Sådan får du konkretiseret kerneopgaven

Varighed: 7 timer

Tid Emne
Kl. 09.00 Opsamling på hjemmeopgave
Kl. 10.00 Pause
Kl. 10.15 Afprøvning af brætspillet KerneSpillet, der skaber en nem og tryg ramme for en dialog i medarbejdergrupppen om, hvad kerneopgaven konkret betyder, og hvordan I kan blive endnu bedre
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Præsentation og afprøvning af flere redskaber, der gør kerneopgaven konkret og til en del af jeres DNA
Kl. 14.00 Pause
Kl. 14.15 Kerneopgaven som et forandringsprojekt
Kl. 14.45 Du laver en drejebog for, hvordan du vil konkretisere og skabe ejerskab til kerneopgaven i din enhed

Du får sparring på drejebogen

Kl. 15.30 Opsamling og evaluering
Kl. 16.00 Tak for i dag

Hjemmeopgave til modul 3

Du faciliterer en proces på 2-3 timer i egen personalegruppe på et personalemøde eller workshop, hvor I arbejder med, hvad kerneopgaven konkret betyder for jeres opgaveløsning. Du kan for eksempel bruge KerneSpillet til at konkretisere og identificere, hvordan opgaven kan løses endnu bedre.

Modul 3
Sådan fastholder du fokus på kerneopgaven

Varighed: 4 timer

Tid Emne
Kl. 12.00 Opsamling på hjemmeopgave: Facilitering i egen personalegruppe
Kl. 13.00 Implementering:

 • Hvordan fastholdes et stærkt fokus på kerneopgaven?
 • Samarbejde om kerneopgaven på tværs af fagligheder og organisatoriske enheder
Kl. 14.00  Pause
Kl. 14.45 Ledergruppens fremtidige samarbejde om kerneopgaven
Kl. 15.15 Udarbejdelse af en personlig handleplan, der fastholder fokus på kerneopgaven
15.35 Opsamling og evaluering af forløbet
16.00 Tak for denne gang
Hallundbæk Consult

Sådan foregår et samarbejde med mig om lederforløbet

 1. Først holder vi et uforpligtende møde hos jer. Her hører jeg om jeres behov for at styrke kerneopgaven. I bestemmer selv, hvor mange fra ledergruppen, der deltager i mødet. Her har I også mulighed for at spørge ind til mine erfaringer, og hvad I kan forvente at få ud af et forløb
 2. Jeg sender et uforpligtende tilbud
 3. Når I har læst mit tilbud grundigt, tager vi et nyt møde eller en telefonsamtale for at fastlægge det endelige program. Måske har I supplerende spørgsmål, eller måske vil I gerne justere i programmet. Vi aftaler dato, sted mv.
 4. Forløbet ”Ledelse og facilitering af kerneopgaven” gennemføres
 5. Opsamling og evaluering af forløbet med anbefalinger til det videre arbejde

Jeg hjælper organisationer og virksomheder med organisationsudvikling

Jeg er uddannet mag.art. i antropologi fra Aarhus Universitet, har en master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt en række HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling og strategisk ledelse (link til lederudvikling). Siden 1996 har jeg arbejdet med forandringsprocesser, ledelse og kerneopgaven, og siden 2013 har jeg drevet Hallundbæk Consult ApS, hvor jeg hjælper organisationer og virksomheder med organisationsudvikling. Derfor har jeg styr på alle teorierne og har suppleret med en masse praktisk erfaring, så jeg ved, at mine metoder virker i en konkret arbejdsdag.

Hallundbæk Consult ApS har base i Greve, og jeg løser mange opgaver i lokalområdet og i og omkring Storkøbenhavn – Jylland besøger jeg hver måned. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset hvor i landet du har brug for min ekspertise.

Skal jeg hjælpe jer med kerneopgaven?

Hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe ved at ringe på telefon 23 64 45 69 eller skrive via kontaktformularen – klik nedenfor. Jeg kommer gerne forbi på et uforpligtende besøg for at drøfte, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.

Jeanette Hallundbæk

Det siger to af mine kunder

Seminariet for Socialafdelingens ledere var håndgribeligt, praktisk og brugbart. Lederne blev bl.a. klædt på til at facilitere KerneSpillet, og flere har allerede med succes brugt det til at få konkretiseret kerneopgaven i egen personalegruppe.

Jeanette Hallundbæk satte en god ramme for dagen og faciliterede processen på en god måde. Jeanette leverede god energi og god stemning på dagen.

Seminariet har betydet, at kerneopgaven er kommet til at leve bedre og der hvor processerne var usikre, er der skabt forståelse.

Anette Holm Socialchef, Holstebro Kommune

Jeg har fået sindssygt meget ud af Jeanettes kurser i ”Vanskelige samtaler” og ”Social kapital og kerneopgaven i praksis”. Jeg har fået en anden måde at gøre tingene på og en masse anvendelige redskaber, som allerede er integreret i mit arbejde som personaleleder.

Du når bare mere, når du bruger de rigtige redskaber. Det er guld værd ikke selv at skulle oversætte teorierne til redskaber. Jeg kan bare plukke i redskaberne – og jeg er i gang.

Kurserne og de redskaber jeg fik, bidrager hel klart til, at jeg får skabt mere mening i personalegruppen.

Trine Reckeweg HansenPædagogisk leder, Ballerup Kommune