Få fleksibel HR-assistance af en erfaren, ekstern HR-chef. Det er godt for bundlinjen, dine ledere og dine medarbejdere

Mange små- og mellemstore virksomheder får ikke professionelt HR-assistance. Det er ofte en overset disciplin. Det på trods af at mange ledere i små og mellemstore virksomheder ikke har den ekspertise, som en målrettet, strategisk HR-indsats kræver.

Står du og mangler HR-assistance, har jeg en løsning: Jeg har nemlig mere en 25 år erfaring med HR og organisationsudvikling og kan derfor hurtigt bidrage ved at træde til som jeres erfarne – og ikke mindst fleksibel – HR-chef. Jeg kan altså hurtigt bidrage til at styrke udviklingen af din organisation, dit lederteam og medarbejderne, både på strategisk og operationelt niveau.

Vi kan fx indgå en konsulentaftale for en afgrænset periode, på et fast ugentligt timetal eller med en klippekortsordning på 10 eller flere timer. 

Brug for HR-assistance?

Da du søgte dit lederjob eller valgte at etablere din virksomhed, var det ikke nødvendigvis, fordi du brændte for HR, kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Det var en del af pakken, og nu trækker HR og personaleledelse store veksler på din tid og udfordrer dine kompetencer. Nogle af de spørgsmål, du måske har brug for sparring eller rådgivning til, kan være:

 • Hvordan skaber vi en fælles forståelse af kerneopgaven?
 • Hvordan gearer vi virksomheden til fremtiden?
 • Hvordan laver vi en strategi og forankrer den i virksomheden?
 • Hvordan kompetenceudvikler vi medarbejderne?
 • Hvordan tiltrækker vi de rigtige medarbejdere og gennemfører en effektiv rekruttering?
 • Hvordan bliver lederne endnu bedre til at motivere medarbejderne og skabe trivsel på arbejdspladsen?
 • Hvordan laver vi en APV og følger op på den?
 • Hvordan nedbringer vi sygefraværet – og hvordan forebygger vi stress?
 • Hvordan skaber vi en konstruktiv feedback-kultur og tackler modstand og utryghed?
 • Hvordan arbejder vi med forandringsledelse og laver en god forandringsproces?

Fordele ved ekstern HR-assistance

Med en strategisk og målrettet HR-indsats kan du få:

 • En organisation, der er tunet i forhold til strategi, innovation og udfordringer, fx vækst
 • Mere kompetente og engagerede medarbejdere
 • Bedre performance og resultater
 • Mindre sygefravær og lavere personaleomsætning
 • En effektiv rekrutteringsproces
 • Større trivsel og arbejdsglæde

Ved at trække den rigtige ekspertise ind i organisationen bliver du aflastet for en række strategiske og operationelle HR-opgaver. Samtidig øges kvaliteten af HR-arbejdet. Den frigjorte tid kan bruges på dit særlige fagområde og øvrige ledelsesopgaver. Begge dele vil sætte et positivt aftryk på bundlinjen.

Roller og funktioner, som jeg kan træde ind i:

 • Klassisk HR-rådgiver
 • Strategisk sparringspartner
 • Situationsbestemt coach
 • Energisk driver og udviklingsansvarlig
 • Engagerende facilitator og underviser
 • Praktisk planlægger og jordnær ideudvikler
 • Ydelsen vil altid blive skræddersyet til din virksomheds situation og behov, og aftalen kan fx dække et bestemt antal timer, en begrænset periode eller en løbende ydelse.

Eksempler på HR-assistance, som jeg kan hjælpe med:

TemaOpgaveEksempler
Strategi- og forretningsudviklingStrategisk ledelse
Forretningsudvikling
Kerneopgaven
At undersøge, om retningen er rigtig, tydelig og integreret i organisationen.
Kultur og organisationsudviklingOrganisationsanalyse
Kulturændring
Forandringsprocesser
At nedbryde forandringsprocesser i håndgribelige og overskuelige trin, fra forberedelse til eksekvering over evaluering og opfølgning – og ikke mindst sørge for en plan og praktiske værktøjer til at forankre forandringen i organisationen.
LedelsesudviklingLedelsesstil og udviklingsbehov
Karriereplanlægning
Transitioner (fx det første lederjob)
Ledelse som håndværk
Personalelederen
De svære samtaler
Fx om hvordan man bliver et velfungerende lederteam, leder opad, navigerer i forskellige kulturer eller arbejder aktivt med egen lederstil.
Det vil foregå i et fortroligt rum med plads til at dele tvivl, usikkerhed, afprøve ideer og træne i det, som opleves svært.
PersonaleledelseMUS-samtaler
De vigtige samtaler
Kompetenceudvikling
Motivation, trivsel og følgeskab
Rekruttering og opsigelser
Vejlede i at føre de svære samtaler, fx ved sygefravær, samarbejdsproblemer og lav performance.
Udarbejde plan for strategisk kompetenceudvikling og en målrettet indsats for fastholdelse af medarbejderne.
RekrutteringKlargøring, Samtaler, Kontrakt, OnboardingAfdække kompetencebehov og beskrive den ønskede profil. Geare organisationens medarbejdere, processer og systemer til at tage imod den nye medarbejder. Udarbejde og publicere stillingsopslag og gennemføre samtaler, eventuelt med tests. Udarbejde kontrakt. Plan for introduktion/onboarding, 2 mrd. samtale m.v.
OutplacementForløb for opsagte medarbejdere eller ledereStøtte og sparring til opsagte medarbejdere, gennem opsigelsesforløbet, jobsøgning og de første måneder i et nyt job.
ArbejdsmiljøSocial kapital
Samarbejde og kommunikation
Teambuilding og teamudvikling
APV
Sygefravær
Stress
Oplæg, facilitering og organisering af personalemøder, seminarer, workshops og konferencer.

Sådan foregår samarbejdet med mig

Det formelle

Vi mødes til et gratis og uforpligtende møde, hvor vi sammen undersøger dine og din organisations behov, og sætter ord på målene for et eventuelt samarbejde. Ud fra den briefing, jeg får på mødet og mine mange års erfaring, udarbejder jeg et konkret oplæg til, hvordan jeg kan imødekomme jeres ønsker og hjælpe jer frem til en stærkere position ved at arbejde topprofessionelt med jeres HR. På næste møde gennemgår vi de forskellige elementer og får lagt en endelig plan. Dernæst fremsender jeg en kontrakt med vores aftale.

En fleksibel og skræddersyet aftale

Når jeg træder ind i din organisation som ekstern HR-chef, vil min ydelse altid være skræddersyet og målrettet til netop din virkelighed og specifikke behov. Det betyder, at du både kan få løbende HR-assistance og konsulentbistand på enkeltstående opgaver, fx en rekruttering. Dermed får du en fleksibel, effektiv og budgetvenlig aftale. Et samarbejde kan fx dække et fast månedligt timeantal, have form af en interim-ansættelse eller købes som et klippekort med fx 20 timer.

Jeg har en stor værktøjskasse inden for HR-assistance

Som indehaver af Hallundbæk Consult ApS har jeg siden 2013 arbejdet professionelt med HR, organisations- og ledelsesudvikling på konsulentbasis. Jeg har kontor i ErhvervsCentret i Greve og supporterer både kunder i mit lokalområde og rundt om i resten af landet.

Mere end 25 års praktisk  HR-erfaring

Tidligere har jeg arbejdet med HR og organisationsudvikling hos bl.a. TIP Trailer Service, ATP og Ældre Sagen i roller som HR-manager, HR-partner og HR-chef. Flere gange har jeg bygget HR-funktionen op fra bunden og fået etableret en professionel og tryg HR-support for ledere og medarbejdere, med strømlinede, velfungerende HR-processer. Jeg har således i mere end 25 arbejdet med hele HR-paletten og er klar til at trække på al min specialviden og mine mange redskaber for at hjælpe dig med jeres HR-udfordringer.

Teorien og redskabskassen er også på plads

Med i min bagage har jeg også en uddannelse som mag.art i antropologi fra Aarhus Universitet, en master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet samt flere HA-, HD- og diplomfag inden for HR, organisationsudvikling  og strategisk ledelse. Det betyder, at jeg både har styr på teorierne og belæg for, at mine metoder virker i praksis.

Skal vi mødes og drøfte HR-assisstance?

Du er meget velkommen til at kontakte mig på telefon 23 64 45 69 eller skrive via kontaktformularen nedenfor og høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med jeres HR. Jeg kommer også gerne forbi til et møde, hvor jeg kan fortælle mere om min baggrund. Her kan vi sammen indkredse dit behov og drøfte, hvordan jeg kan hjælpe dig.

ledersparring

Hvad siger kunderne om min HR-ekspertise

Jeanette har i mere end 5 år på konsulentbasis fungeret som HR-chef og sparringspartner internt i den danske afdeling og som HR-rådgiver for HQ i Holland. Hun har været med i hele processen fra vi var en lille afdeling til en udvidelse af afdelingen og professionalisering af ledelsesarbejdet – og til downsizing grundet corona.

Jeanette har været en del af virksomhedens dagligdag og en del af ledergruppen. Hun har både hjulpet os med HR-opgaver som fx rekruttering, onbording, opsigelser, MUS, APV og udarbejdelse af personalehåndbog, og med organisations- og ledelsesudvikling fx lederudvikling, teamudvikling, optimering af processer og strategiske indsatsområder. Det hele har hun varetaget målrettet og på en direkte og kvalificeret facon, der har gavnet hele virksomheden.

Jeg kender Jeanette som hypereffektiv, kompetent og stabil. Hendes personlighed og brede erfaring gør hende til en værdsat samarbejdspartner. Det er trygt og rart at have Jeanette med.

Anders Oure Operation Manager, KPS Rinas

Jeg har brugt Jeanette fra Hallundbæk Consult som mentor og til HR-sparring. Jeanettes skarpe fokus på, at HR-indsatserne skal understøtte strategi, vision og kerneopgaven, har haft afgørende betydning for, at vi har udviklet os fra en personaleadministration til at arbejde strategisk og forretningsorienteret med HR.

Samtidig er det meget værdifuldt at kunne trække på Jeanettes store HR-erfaring og mange værktøjer. Det har sparet masser af tid, og givet mig et kompetenceløft.

Jeanette er en meget kompetent og empatisk sparringspartner, som ydermere er rigtig god til at skabe et rum, hvor alle emner kan vendes fortroligt. Jeg kan på det varmeste anbefale et forløb med Jeanette.

Pernille Wettergren HR-chef, Væksthus Hovedstadsregionen

Som HR-konsulent i Ældre Sagen havde jeg den fornøjelse at arbejde sammen med Jeanette, da hun var HR-Chef. For mig var hun den bedste læremester, coach, mentor og leder man kan ønske sig.

Hun har sin HR værktøjskasse i orden og hun ved hvordan hun skal bruge den, hun gennemfører hvad hun sætter sig for – og altid med et flot og gennemarbejdet resultat.

Bl.a. lykkedes hun med at få bragt ÆldreSagen op på en flot 25. plads i Great Place to Work ved hjælp af ihærdighed, samarbejde og et aldrig svigtende fokus. Jeanette har ligeledes hjertet og forstanden med sig. Tak for det Jeanette!

Jeanette er en person, jeg aldrig vil tøve med at spørge om hjælp eller vende professionelle udfordringer med. Jeg vil heller aldrig tøve med at anbefale andre at bruge Jeanette til HR relaterede opgaver. Hendes faglighed er 100% i orden og hun er en stor personlighed.

Jette RobenhagenHR Partner, DRC Dansk Flygtningehjælp, tidl. Ældre Sagen

 DialogKortene 
Internt Samarbejde som gave

Dialogkortene gør det nemt og trygt for dig at facilitere en dialog om, hvordan I kan styrke jeres interne samarbejde.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev INSPIRATOR, hvor du får inspiration og redskaber til at arbejde med HR, organisationsudvikling og social kapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet accepterer du samtidig vores persondatapolitik