Jeres teamkultur er nøglen til gode resultater og trivsel, uanset om I er et team, en afdeling eller en ledergruppe

En sund og stærk teamkultur giver bedre resultater. Det er ikke nok at have et team af dygtige medarbejdere, hvis kerneopgaven skal løses effektivt og godt. Resultater udspringer af tillid, holdånd og samarbejde på tværs, og det kræver en sund teamkultur.

Gevinsten ved en sund og stærk teamkultur er:

 • Bedre og mere effektiv løsning af kerneopgaven
 • Bedre koordinering og samarbejde på tværs
 • Mere innovation
 • Større arbejdsglæde og trivsel
 • Bedre udnyttelse af teamets potentialer og ressourcer
 • Større bevidsthed om egen rolle og bidrag til teamet
ledersparring atp
ledersparring siemens
fujitsu ledersparring

Hvorfor er det svært at ændre teamkulturen?

Teamkultur er hverken noget, som vi kan se med øjet, eller noget vi er bevidste om. Den er lige så usynlig og naturlig som luften, vi indånder. Den er der bare.

Kulturen er vores praksis – det er de rutiner, vaner og koder, vi fx bruger, når vi samarbejder og kommunikerer.

Indlejret i kulturen er også en forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert:Her ligger normer og værdier gemt. Det kan fx være koder til, hvordan man er en god kollega, hvor meget viden man deler, og hvordan forskellighed og uenighed håndteres.

Kulturen arbejder i det skjulte

Kultur øver således stor indflydelse på relationer og samarbejde. Kultur arbejder i det skjulte, uden for vores bevidsthed, og vedligeholdes af menneskets behov for at befinde sig i en tryg komfortzone – at gøre som man plejer. Kultur er både et udfordrende og nødvendigt indsatsområde i en organisation.

Ændring af teamkulturen kræver en aktiv indsats

Det er et langt, sejt træk at ændre teamkulturen og samarbejdsmønstrene. Forandring starter med, at teamet bliver bevidst om de gamle rutiner, værdier, koder og vaner og får etableret nye og mere værdiskabende samarbejdsformer.

Det kræver et vedvarende ledelsesfokus, involverende processer og en ny værktøjskasse til afholdelse af møder, videndeling, feedback m.v.

Trænger jeres teamkultur til et eftersyn?

De fleste organisationer har en række mål, KPI’er, strategier m.m. Desværre forbliver mange af disse på papiret – de sætter ikke spor i praksis. Forklaringen er typisk, at strategier bliver modarbejdet af kulturbestemt adfærd i organisationen.

Bliver jeres mål og aftaler om ændringer også “spist som morgenmad”, eller bakkes de op af jeres teamkultur?

Kan du genkende nogle af disse udfordringer i jeres teamkultur:

 • Konflikter, spekulationer og følelser tager magten
 • Tabuer og det usagte forhindrer, at ”svesken kommer på disken”
 • Vaner, rutiner og “sådan gør vi ikke her” modarbejder innovation i afdelingen
 • Mangler I trivsel og tillid?
 • Er det svært at forstå og bruge hinanden på tværs af fagligheder?
 • Fungerer videndeling, feedback og anerkendelse optimalt?
 • Er der forskellige forståelser af kerneopgaven?
 • Er planen til et bedre samarbejde præget af gode hensigter og mange ord, men ingen handling?
Kan du nikke genkendende til nogle af disse problemer?

I så fald kan du være tryg ved, at jeg kan hjælpe jer videre.

En god, dynamisk teamkultur og samarbejdskultur betyder, at teamet spiller hinanden gode og bruger hinandens forskelle til at skabe succes. Men at få sådan en teamkultur, er nemmere sagt end gjort.

Styrk jeres samarbejde og resultater – skyd genvej ved at arbejde med jeres teamkultur.

Team Culture® konceptet er en afprøvet metode, hvis I ønsker en tryg genvej til en mere effektiv og sund teamkultur.

Team Culture® er et dialogværktøj til at:

 • Se på teamkulturen udefra og dermed få et realitetstjek
 • Sætte ord på bevidste og ubevidste kommunikationsmønstre og handlinger
 • Sætte fokus på forskelligheder og evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem mennesker
 • Flytte fokus fra ”sådan er vi bare” til ”hvad får vi frem i hinanden i vores team?”
 • Undersøge hvilke kulturer, der hæmmer eller fremmer teamets opgaveløsning

4 forskelige teamkulturer

Team Culture® Modellen arbejder med 4 forskellige typer af teams:

 1. Den privatpraktiserende teamkultur – medarbejderne er selvkørende og arbejder parallelt
 2. Den udglattende teamkultur – medarbejderne er hurtige til at glatte uenigheder ud og finde kompromiser
 3. Den grøftegravende teamkultur – det individuelle ansvar er afgørende, og man konkurrerer om at have ret
 4. Den opsøgende teamkultur – der er fælles mål, integration af forskellige ekspertiser, og medarbejderne giver feedback på tværs af områder

Med Team Culture identificerer I jeres nuværende teamkultur og skaber en konkret ramme for at diskutere, hvordan den kommer til udtryk i dagligdagen. Modellen giver også et fælles sprog, som både er værdifuldt for processen og rækker ind i fremtiden.

Et rigtigt godt fundament

Team Culture® modellen gav os et rigtigt godt fundament og begrebsapparat til at identificere, hvilken samarbejdskultur vi ønsker.

Vi har fået et sprog, der gør det muligt at italesætte, at vi skal væk fra den privatpraktiserende og grøftegravende kultur og hen mod en opsøgende kultur, hvor vi aktivt bruger hinandens ressourcer og forskelligheder.

Mette Ebdrup, HR-chef, Ballerup Kommune

3 forslag til proces, der styrker jeres teamkultur

Sådan kan en teamdag se ud (1 dag)

En teamdag, hvor I tager afsæt i Team Culture® Testen, giver et godt afsæt for at rykke jeres teamkultur og samarbejde.

Eksempler på emner

 • Hvorfor er teamkulturen vigtig?
 • Hvordan ser vores teamkultur ud?
 • Hvilken teamkultur ønsker vi?
 • Hvad vil vi konkret gøre for at få et bedre samarbejde?
 • Udarbejdelse af handleplan

Vælg en 3-i-én-løsning (2-3 dage)

Teamdagen kan med fordel udvides til en 3- i-én-løsning, hvor I kobler 2 andre emner sammen med udviklingen af jeres teamkultur.

Eksempler på 3- i-én-løsning:

 1. Teamkultur, kerneopgaven og forandringer
 2. Teamkultur, GRUS og APV/trivsel
 3. Teamkultur, projektarbejde og samarbejde på tværs
 4. Teamkultur, feedback og konflikthåndtering
 5. Teamkultur, fusion og teamledelse

Forandringsproces, der reelt ændrer jeres teamkultur

At ændre kulturen i et team, en projektgruppe eller en afdeling er en lang og krævende forandringsproces. I skal aflære gamle rutiner, samarbejdsformer og kommunikationsmønstre og opbygge nye kompetencer, ny praksis og nye strukturer.

Få skræddersyet et udviklingsforløb, der skaber reel ændring af jeres teamkultur og adfærd, og som samtidig får integreret og samlet jeres største udfordringer i én proces.

Et sådant forløb vil indeholde workshops, en værktøjskasse, ledersparring mv.

Lad mig guide jer til en bedre teamkultur

Jeg hedder Jeanette Hallundbæk og har siden 2013 drevet konsulentvirksomheden Hallundbæk Consult ApS i Greve. Jeg har specialiseret mig inden for HR, organisationsudvikling, social kapital og kerneopgaven.

Som antropolog og organisationspsykolog har jeg et indgående kendskab til kultur og forandringsprocesser. Derudover er jeg certificeret i Team Culture® og i en række personprofiltests fx Waves, MBTI og Hogan.

20 års erfaring

Som HR-chef, konsulent og leder har jeg mere end 20 års erfaring med HR, organisationsudvikling og forretningsudvikling. Min tilgang er meget konkret, praksisnær og hands-on, hvilket bl.a. har ført til, at jeg har udviklet en række gør-det-selv-redskaber, fx KerneSpillet og Social Kapital DialogKort.

Blandt mine kunder er Netto, Siemens, Ballerup Kommune, Kranendonk, Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Standard, Nordsjællands Hospital, Undervisningsministeriet og Holstebro Kommune.

Giv mig et kald på telefon 23 64 45 69 og lad os tage en dialog om, hvordan jeg kan hjælpe jer til en bedre teamkultur.

Sådan ser et forløb med mig ud

1. Forløbet tilrettelægges altid individuelt efter gruppens specifikke behov. Derfor mødes vi til et uforpligtende møde, hvor vi sammen afdækker jeres behov og udfordringer, og hvad målet med forløbet skal være. Mødet giver jer også mulighed for at finde ud af, om jeg er den rigtige konsulent for jer.

2.Møde, hvor jeg præsenterer et bud på mål og program, og hvor vi aftaler det videre forløb.

3. Processtøtte, fx i form af workshop, ledersparring og gør-det-selv-redskaber. Støtten vil være involverende, tæt koblet til jeres  arbejdspraksis og meget redskabsorienteret.

4. Umiddelbart efter forløbet  holder vi et evalueringsmøde, hvor vi følger op på processen, og hvor jeg kommer med en række konkrete anbefalinger til jeres videre arbejde.

Et sådant forløb vil give jer en tryg ramme at arbejde i og sikre, at I får arbejdet med det, der er væsentligt for jer.

Få støtte, tryghed, forstyrrelse og fremdrift af en erfaren konsulent

Hvis du som leder skal stå i spidsen for en kulturforandring, er det  værdifuldt at have en professionel sparringspartner med som et ‘tredje øje’ og en tryg følgesvend. Én, som kan:

 • Se på jer med fremmede øjne, fungere som følgesvend og hjælpe med at løfte det usynlige frem i lyset
 • Støtte og inspirere dig i din rolle som leder af gruppen
 • Hjælpe dig og dine medarbejdere med redskaber til nye samarbejdsformer
 • Forhindre, at I falder tilbage til “plejer”

ledersparring

Hør mere om, hvordan I kan styrke jeres teamkultur og samarbejde

Jeg er altid klar til en uforpligtende snak, hvor vi sammen indkredser dine udfordringer og behov. Og hvor jeg fortæller lidt om mine erfaringer, og om hvordan jeg eventuelt kan hjælpe dig godt videre.

Du kan booke et telefonmøde direkte i min kalender. Du er også velkommen til at ringe til mig på telefon 23 64 45 69, eller skrive til mig via min kontaktformular.

Få mere viden om teamkultur

Læs mere om teamkultur og de 10 tegn på en syg kultur på min blog. Her får du også redskaber til at arbejde med din teamkultur.

Det siger mine kunder

Jeanette kan flytte en organisation til højere performance

“Jeanette Hallundbæk er en af de bedste, jeg har arbejdet sammen med. Stort overblik og drive, fagligt stærk og altid optaget af at gøre en forskel i de relationer, hun samarbejder med. Kan virkelig flytte en organisation til højere performance, så der skabes stærkere resultater på bundlinjen. Jeg kan varmt anbefale Jeanette.”

Pernille SefortUnderdirektør, Koncern HR, ATP

Vi følte os som en succes

“Jeanette har en unik evne til at sætte de rigtige rammer, så vi som team ikke bare fik en succesoplevelse, men også følte os som en succes. Hun har en unik evne til at sætte de rigtige rammer, så vi som team ikke bare fik en succesoplevelse, men også følte os som en succes.”

Martin VedelsparreSenior Supply Chain Manager, Netto

Jeanette skaber fremdrift

“Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”. Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.”

Mette BrinchSekretariatschef, Ballerup Kommune

Fik styrket den psykologiske tryghed

“Jeanette har med stor succes gennemført et forløb i mit teknikker-team, hvor opgaven var at styrke samarbejdet og den psykologiske tryghed. Og det lykkes i den grad!

Jeanette fik åbnet op for en rigtig ærlig og åben dialog i et team, som ellers kan være meget lukkede og følelsessky. Det skyldes især to ting; nemlig at hun var god til at tale med teknikkerne i øjenhøjde og at hun fik etableret et rum, hvor de følte sig trygge og hørt.

Udbyttet af forløbet var, at den psykologiske tryghed og trivsel i teamet blev øget markant, og at medarbejderne blev meget bedre til at bede om hjælp og tale udfordringerne, usikkerheden og de ”usynlige elefanter”.”

Carl-Johan ZwislerMaintenance Manager, Siemens Mobility

Det virkede

“En stigende udfordring med vores samarbejdskultur gjorde, at vi bad Jeanette Hallundbæk om at hjælpe os med at facilitere en forandringsproces, hvor vi fik styrket vores samarbejdskultur.

Jeanette faciliterede 2 udviklingsdage med ca. 65 lærere, hvor vi med høj grad af involvering af lærergruppen fik arbejdet med fortidens “elefanter i rummet”, og fik lagt et godt fundament for at ændre kulturen og skabe bedre samarbejde mellem ledelse og lærere og internt i lærergruppen.

Det virkede – og vores proces er stadig i fuld gang.

Jeanette er meget kompetent på forandringsprocesser, samarbejde og kultur, og vi har derfor haft stor glæde af samarbejdet med hende.”

Hans Severinsen,Uddannelseschef, Køge Handelsskole