Teamkulturen er nøglen til gode resultater og trivsel

– og det uanset om I er et team, en afdeling, en projekt- eller ledergruppe

Trænger jeres teamkultur til et eftersyn?

Kan du genkende nogle af disse udfordringer:

 • Konflikter, spekulationer og følelser tager magten
 • Tabuer og det usagte forhindrer, at ”svesken kommer på disken”
 • Vaner, rutiner og “sådan gør vi ikke her” modarbejder innovation i afdelingen
 • Mangler I trivsel og tillid?
 • Er det svært at forstå og bruge hinanden på tværs af fagligheder?
 • Fungerer videndeling, feedback og anerkendelse optimalt?
 • Er der forskellige forståelser af kerneopgaven?
 • Er planen til et bedre samarbejde præget af gode hensigter og mange ord, men ingen handling?
Kan du nikke genkendende til nogle af disse problemer?

I så fald kan du være tryg ved, at jeg kan hjælpe jer videre.

En god, dynamisk teamkultur og samarbejdskultur betyder, at teamet spiller hinanden gode og bruger hinandens forskelle til at skabe succes. Men at få sådan en teamkultur, er nemmere sagt end gjort.

Social kapital

Kulturen spiser strategien til morgenmad

De fleste organisationer har en række mål, KPI’er, strategier m.m. Desværre forbliver mange af disse på papiret – de sætter ikke spor i praksis. Forklaringen er typisk, at strategier bliver modarbejdet af kulturbestemt adfærd i organisationen.

Bliver jeres mål og aftaler om ændringer også “spist som morgenmad”, eller bakkes de op af jeres teamkultur?

En sund og stærk teamkultur giver bedre resultater

Det er ikke nok at have et team af dygtige medarbejdere, hvis kerneopgaven skal løses effektivt og godt. Resultater udspringer af tillid, holdånd og samarbejde på tværs, og det kræver en sund teamkultur.

Gevinsten ved en sund og stærk teamkultur er:

 • Bedre og mere effektiv løsning af kerneopgaven
 • Bedre koordinering og samarbejde på tværs
 • Mere innovation
 • Større arbejdsglæde og trivsel
 • Bedre udnyttelse af teamets potentialer og ressourcer
 • Større bevidsthed om egen rolle og bidrag til teamet
Teambuling; teamkultur

Hvorfor er det svært at ændre teamkulturen?

Teamkultur er hverken noget, som vi kan se med øjet, eller noget vi er bevidste om. Den er lige så usynlig og naturlig som luften, vi indånder. Den er der bare.

Kulturen er vores praksis – det er de rutiner, vaner og koder, vi fx bruger, når vi samarbejder og kommunikerer. Indlejret i kulturen er også en forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert – her ligger normer og værdier gemt. Det kan fx være koder til, hvordan man er en god kollega, hvor meget viden man deler, og hvordan forskellighed og uenighed håndteres.

Kulturen arbejder i det skjulte

Kultur øver således stor indflydelse på relationer og samarbejde. Da kultur arbejder i det skjulte, uden for vores bevidsthed, og desuden vedligeholdes af menneskets behov for at befinde sig i en tryg komfortzone – at gøre som man plejer – er kultur både et udfordrende og nødvendigt indsatsområde i en organisation.

Ændring af teamkulturen kræver en aktiv indsats

Det er et langt, sejt træk at ændre teamkulturen og samarbejdsmønstrene. Forandring starter med, at teamet bliver bevidst om de gamle rutiner, værdier, koder og vaner og får etableret nye og mere værdiskabende samarbejdsformer.

Det kræver et vedvarende ledelsesfokus, involverende processer og en ny værktøjskasse til afholdelse af møder, videndeling, feedback m.v.

Team Culture® Testen – et effektivt redskab til en sund teamkultur

Lav en test af jeres teamkultur

Der er mange veje til Rom – og der er mange veje til at styrke jeres teamkultur.  Team Culture® Testen er en afprøvet metode, hvis I ønsker en tryg genvej til en mere effektiv og sund teamkultur.

Team Culture® er en test og et dialogværktøj til at:

 • Se på teamkulturen udefra og dermed få et realitetstjek
 • Sætte ord på bevidste og ubevidste kommunikationsmønstre og handlinger
 • Sætte fokus på forskelligheder og evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem mennesker
 • Flytte fokus fra ”sådan er vi bare” til ”hvad får vi frem i hinanden i vores team?”
 • Undersøge hvilke kulturer, der hæmmer eller fremmer teamets opgaveløsning
4 forskelige teamkulturer

Team Culture® Modellen arbejder med 4 forskellige typer af teams:

 1. Den privatpraktiserende teamkultur – medarbejderne er selvkørende og arbejder parallelt
 2. Den udglattende teamkultur – medarbejderne er hurtige til at glatte uenigheder ud og finde kompromiser
 3. Den grøftegravende teamkultur – det individuelle ansvar er afgørende, og man konkurrerer om at have ret
 4. Den opsøgende teamkultur – der er fælles mål, integration af forskellige ekspertiser, og medarbejderne giver feedback på tværs af områder

Med Team Culture® Testen identificerer I jeres nuværende teamkultur og skaber en konkret ramme for at diskutere, hvordan den kommer til udtryk i dagligdagen. Modellen giver også et fælles sprog, som både er værdifuldt for processen og rækker ind i fremtiden.

Undervisning Jeanette Hallundbæk

Team Culture® Testen og modellen gav os et rigtigt godt fundament og begrebsapparat til at identificere, hvilken samarbejdskultur vi ønsker.

Vi har fået et sprog, der gør det muligt at italesætte, at vi skal væk fra den privatpraktiserende og grøftegravende kultur og hen mod en opsøgende kultur, hvor vi aktivt bruger hinandens ressourcer og forskelligheder.

Mette Ebdrup, HR-chef, Ballerup Kommune

3 forslag til proces, der styrker jeres teamkultur

Sådan kan en teamdag se ud (1 dag)

En teamdag, hvor I tager afsæt i Team Culture® Testen, giver et godt afsæt for at rykke jeres teamkultur og samarbejde.

Eksempler på emner

 • Hvorfor er teamkulturen vigtig?
 • Hvordan ser vores teamkultur ud?
 • Hvilken teamkultur ønsker vi?
 • Hvad vil vi konkret gøre for at få et bedre samarbejde?
 • Udarbejdelse af handleplan

Før teamdagen bruger deltagerne 7 minutter på at udfylde testen online.

Vælg en 3-i-én-løsning (2-3 dage)

Teamdagen kan med fordel udvides til en 3- i-én-løsning, hvor I kobler 2 andre emner sammen med udviklingen af jeres teamkultur.

Eksempler på 3- i-én-løsning:

 1. Teamkultur, kerneopgaven og forandringer
 2. Teamkultur, GRUS og APV/trivsel
 3. Teamkultur, projektarbejde og samarbejde på tværs
 4. Teamkultur, feedback og konflikthåndtering
 5. Teamkultur, fusion og teamledelse

Forandringsproces, der reelt ændrer jeres teamkultur

At ændre kulturen i et team, en projektgruppe eller en afdeling er en lang og krævende forandringsproces. I skal aflære gamle rutiner, samarbejdsformer og kommunikationsmønstre og opbygge nye kompetencer, ny praksis og nye strukturer.

Få skræddersyet et udviklingsforløb, der skaber reel ændring af jeres teamkultur og adfærd, og som samtidig får integreret og samlet jeres største udfordringer i én proces.

Et sådant forløb vil indeholde workshops, en værktøjskasse, ledersparring mv.

Lad mig guide jer til en bedre teamkultur

Jeg hedder Jeanette Hallundbæk og har siden 2013 drevet konsulentvirksomheden Hallundbæk Consult ApS i Greve. Jeg har specialiseret mig inden for HR, organisationsudvikling, social kapital og kerneopgaven.

Som antropolog og organisationspsykolog har jeg et indgående kendskab til kultur og forandringsprocesser. Derudover er jeg certificeret i Team Culture® Testen og i en række personprofiltests fx Waves, MBTI og Hogan.

20 års erfaring

Som HR-chef, konsulent og leder har jeg mere end 20 års erfaring med HR, organisationsudvikling og forretningsudvikling. Min tilgang er meget konkret, praksisnær og hands-on, hvilket bl.a. har ført til, at jeg har udviklet en række gør-det-selv-redskaber, fx KerneSpillet og Social Kapital DialogKort.

Blandt mine kunder er Ballerup Kommune, Kranendonk, Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Standard, Nordsjællands Hospital, Undervisningsministeriet og Holstebro Kommune.

Giv mig et kald på telefon 23 64 45 69 og lad os tage en dialog om, hvordan jeg kan hjælpe jer til en bedre teamkultur.

Sådan ser et forløb med mig ud

1. Forløbet tilrettelægges altid individuelt efter gruppens specifikke behov. Derfor mødes vi til et uforpligtende møde, hvor vi sammen afdækker jeres behov og udfordringer, og hvad målet med forløbet skal være. Mødet giver jer også mulighed for at finde ud af, om jeg er den rigtige konsulent for jer.

2.Møde, hvor jeg præsenterer et bud på mål og program, og hvor vi aftaler det videre forløb.

3. Processtøtte, fx i form af workshop, ledersparring og gør-det-selv-redskaber. Støtten vil være involverende, tæt koblet til jeres  arbejdspraksis og meget redskabsorienteret.

4. Umiddelbart efter forløbet  holder vi et evalueringsmøde, hvor vi følger op på processen, og hvor jeg kommer med en række konkrete anbefalinger til jeres videre arbejde.

Et sådant forløb vil give jer en tryg ramme at arbejde i og sikre, at I får arbejdet med det, der er væsentligt for jer.

Få støtte, tryghed, forstyrrelse og fremdrift af en erfaren konsulent

Hvis du som leder skal stå i spidsen for en kulturforandring, er det  værdifuldt at have en professionel sparringspartner med som et ‘tredje øje’ og en tryg følgesvend. Én, som kan:

 • Se på jer med fremmede øjne, fungere som følgesvend og hjælpe med at løfte det usynlige frem i lyset
 • Støtte og inspirere dig i din rolle som leder af gruppen
 • Hjælpe dig og dine medarbejdere med redskaber til nye samarbejdsformer
 • Forhindre, at I falder tilbage til “plejer”

Hør mere om hvordan I kan styrke jeres teamkultur og samarbejde

Jeg er altid klar til en uforpligtende snak, hvor vi sammen indkredser dine udfordringer og behov. Og hvor jeg fortæller lidt om mine erfaringer, og om hvordan jeg eventuelt kan hjælpe dig godt videre.

Du kan booke et telefonmøde direkte i min kalender. Du er også velkommen til at ringe til mig på telefon 23 64 45 69, eller skrive til mig via min kontaktformular.

Få mere viden om teamkultur

Læs mere om teamkultur og de 10 tegn på en syg kultur på min blog. Her får du også redskaber til at arbejde med din teamkultur.

Jeanette Hallundbæk

Hvad siger mine kunder?

Vi har bl.a. brugt Jeanette Hallundbæk som proceskonsulent på et afdelingsseminar, hvor opgaven var at styrke det interne samarbejde efter en fusion af to afdelinger.

Seminaret fik sat en anden stemning – en stemning af, at vi VIL hinanden. Vi har fået en samarbejdskultur, hvor der er mindre snak i krogene, mere respekt for hinanden, mere samarbejde på tværs og hvor medarbejderne tager mere ansvar. Dette afspejler sig også i vores social kapital måling, som er blevet væsentligt forbedret.

Team Culture Testen og modellen gav os et rigtigt godt fundament og begrebsapparat til at identificere, hvilken samarbejdskultur vi ønsker. Vi har fået et sprog, der gør det muligt at italesætte, at vi skal væk fra den privat praktiserende og grøftegravende kultur og hen mod en opsøgende kultur, hvor vi aktivt bruger hinandens ressourcer og forskelligheder.

Som proceskonsulent er Jeanette skarp og god til at holde os fast, også på det der kan være svært.  Jeanette har desuden mange gode redskaber og øvelser, som sikrer gode dialoger og variation i programmet og bidrager til at fastholde konklusionerne.

Mette EbdrupHR-chef, Ballerup Kommune

En stigende udfordring med vores samarbejdskultur gjorde, at vi bad Jeanette Hallundbæk om at hjælpe os med at facilitere en forandringsproces, hvor vi fik styrket vores samarbejdskultur.

Jeanette faciliterede 2 udviklingsdage med ca. 65 lærere, hvor vi med høj grad af involvering af lærergruppen fik arbejdet med fortidens “elefanter i rummet”, og fik lagt et godt fundament for at ændre kulturen og skabe bedre samarbejde mellem ledelse og lærere og internt i lærergruppen.

For at styrke involveringen og få kortlagt af afdelingens samarbejdskultur, fik Jeanette alle til at udfyldt en lille test [Team Culture Testen]. Det virkede – det gav os et godt fælles sprog, et realitetstjek og et godt afsæt for udarbejdelse af handleplan.

Jeanette var også med til at sikre, at der mellem dag 1 og dag 2 foregik et arbejde, der sikrede fremdrift og forankring i vores organisation. Efterfølgende har Jeanette på sparringsmøder med vores ledelse bidraget til opfølgning på udfordringerne og fremdriften.

Det gav et ekstra skub med en ekstern konsulent, som ikke har nogen intern rolle, der kan forstyrre budskaberne. Vi synes, det blev en succes, og vores proces er stadig i fuld gang.

Jeanette er meget kompetent på forandringsprocesser, samarbejde og kultur, og vi har derfor haft stor glæde af samarbejdet med hende.

Hans SeverinsenUddannelseschef; Køge Handelsskole

De gange Jeanette har lavet et forløb for mig – det være sig teambuilding eller opfølgning på APV, har det altid haft den forventede effekt.

Man kan være sikker på altid at få kvalificerede oplæg. Man kan være sikker på, at hun formår at engagere deltagerne og sikre, at også de ømme punkter kommer under lup. Og man kan være helt sikker på, at hun altid er velforberedt.

Men allerbedst er det, at hun har en unik evne til virkelig at sætte sig ind i gruppens dynamik og forhold. Det et derfor, at det virker!

Jeg kan kun anbefale Jeanette.

Maria Luisa HøjbjergKommunikationschef, Undervisningsministeriet

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag, hvor vi – som en nyfusioneret enhed – fik talt om vores historie, nutid, fremtid og lagt en plan. Vi fik ryddet op, skulderne kom ned, og vi fik energi og retning på vores nye kultur og afdeling.

Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”.  Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.

Når dagen ramte plet, skyldes det også en rigtig god forberedelsesproces og forventningsafstemning, hvor Jeanette var god til at få identificeret vores specifikke behov og gøre mig skarpere. Jeanette kom efterfølgende med en række meget konkrete råd til, hvordan vi kunne fortsætte den gode proces.

Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og sparringspartner.

Mette Brinch, SekretariatschefPolitisk Sekretariat, Ballerup Kommune

Vi har bl.a. brugt Jeanette som proceskonsulent på vores årlige medarbejderseminar. Jeanette var rigtig god til at udfordre ledelsen på den gode måde, og sørge for, at vi som ledelse blev endnu skarpere på mål, indsatser og must win battles.

Jeanette har en fantastisk evne til at få koblet vision, forretningsudvikling, organisationsudvikling og kultur, og få det hele tænkt sammen og integreret. Derudover er Jeanette en fremragende facilitator, som i den grad formår at samle alle trådende, og skabe plads og dialog, så alt det svære kan komme frem og der skabes gode, holdbare langtidsløsninger.

Det, der startede med et 1-dags seminar for hele organisationen, udviklede sig til et organisationsudviklingsforløb og til en langt højere grad af involvering af medarbejderne i udviklingen af vores brand, kultur og produkter. Jeanettes brede forretningsforståelse, forståelse af menneskelige processer og fokus på eksekvering, har været væsentligt i denne proces.

Pernille Wettergren, HR chef Væksthus Hovedstadsregionen

Jeg har brugt Jeanette som proceskonsulent i en af mine afdelinger, hvor samarbejdet og den interne kommunikation skulle styrkes. Her et halvt år efter er tilbagemeldingen fortsat, at medarbejderne bruger en del af de redskaber, de fik med i deres hverdag, hvilket gør, at konflikter ikke eskalerer.

Jeanette BreilingAfdelingssygeplejerske, Rosenhaven, Ballerup Kommune

Jeg har brugt Jeanette Hallundbæk som konsulent på et længere udviklingsforløb i 2018/2019. Forløbet har resulteret i en væsentlig stærkere og mere velfungerende ledergruppe.

Vi har nu fælles forståelse af kerneopgaven og målene, og de strategiske indsatsområder blevet identificeret og prioriteret. Ledermøderne er nu præget af gejst, energi, faglighed, strategi og ledelse.

Jeanette har udfordret os, skabt et tillidsfuldt rum til gode dialoger, tvunget os til at reflektere over vores adfærd, givet konkrete redskaber og trænet os i at arbejde med kulturændring og implementering

Inge Lise ClementHjemmeplejeleder, Høje Taastrup Kommune

 DialogKortene 
Internt Samarbejde som gave

Dialogkortene gør det nemt og trygt for dig at facilitere en dialog om, hvordan I kan styrke jeres interne samarbejde.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev INSPIRATOR, hvor du får inspiration og redskaber til at arbejde med HR, organisationsudvikling og social kapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet accepterer du samtidig vores persondatapolitik