Organisationsudvikling, kultur og strategi

Er din virksomhed gearet til fremtiden? Hvis ikke, ved du så hvordan I bliver det? Ofte har virksomheder så travlt med driften, at de mister fokus på udviklingen af organisationen, virksomhedskulturen og strategien. Nogle virksomheder har arbejdet intens med strategier og handleplaner, men de flotte ord og intentioner bliver aldrig omsat til handling – de er gemt og glemt i skuffen!

Ledelsesudvikling
Dygtige ledere er afgørende for enhver virksomhed. Det er lederne, der går forrest, viser retning og som motiverer og udvikler medarbejderne. Det er også lederne, der står på mål, når tingene ikke spiller – når der er røde tal på bundlinjen eller en medarbejder skal fyres. Det er en krævende og kompleks opgave, hvor udfordringerne nogle gange står i kø!

Medarbejderudvikling
Virksomhedernes vigtigste ressource – kapital – er ofte medarbejderne, men vi er ikke altid lige gode til at pleje og udvikle denne kapital. Undskyldninger er der nok af: vi har for travlt, vi har ikke tid, vi har ikke råd eller vi udvikler dem bare ud af virksomheden. Men faktisk har vi ikke råd til at lade være. Kompetente medarbejdere er nemlig forudsætningen for suveræne resultater – nu og i fremtiden.

Rekruttering
Det er dyrt at ansætte medarbejdere, men det er endnu dyrere at ansatte de forkerte! En undersøgelse fra 2014 viser, at 40 pct. af de nyansatte i små og mellemstore virksomheder fratræder deres stilling i løbet af det første år og at det giver mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. i omsætningstab  Dertil kommer den tid ledere og medarbejdere har brugt i forbindelse med rekrutteringen, udgifter til annoncering mv.

Trivsel, Stress og APV
Virksomhedens sociale kapital – medarbejderne – er en meget vigtig nøgle til virksomhedens succes. Medarbejdere der oplever mening, indflydelse, godt samarbejde og rettidig information er mest produktive og mest tilfredse

Regler, politikker og alt det svære
For mange virksomhedsejere og ledere er noget af det sværeste og mest udfordrende at afholde vanskelige samtaler. Det kan være samtaler med medarbejdere, som har et højt sygefravær, som skal have en advarsel eller som skal fyres. En anden udfordring er at få alignet HR-processerne og få udarbejdet personalepolitikker og –regler.