Rekruttering – vælg rigtigt i første omgang og behold op til en halv million kr. på bundlinjen

Rekrutteringsspecialist med fingeren på pulsen

Som ansættende leder kan du være usikker på, hvordan du får fat i den helt rigtige medarbejder:

  • Hvilke medier egner sig bedst til at få de ønskede kandidater i tale?
  • Hvordan lyder det gode stillingsopslag?
  • Hvordan bliver arbejdspladsen attraktiv for ansøgerne?
  • Hvordan kan du i samtalen blive klar over, hvem der er den rigtige medarbejder?
  • Og hvordan bruger du din tid effektivt til denne vigtige opgave, som rækker ud over arbejdsdagens sædvanlige gøremål?

Disse spørgsmål hører til i den tidlige fase af rekrutteringen, men mange overvejelser venter i rekrutteringens efterfølgende faser. Faktum er, at det tager tid og er omkostningstungt at rekruttere og ansætte nye medarbejdere, lære dem op og få fuldt udbytte af arbejdsindsatsen – en investering, som vil være spildt, medmindre du vælger den rigtige medarbejder i første omgang og formår at indfri begge parters forventninger.

Jeg kan bidrage til at øge sandsynligheden for succes med jeres rekrutteringer.

          Tendenser på arbejdsmarkedet

  • Mere end 500.000 skifter job årligt
  • 40% af nyansatte forlader deres job inden for 12 måneder
  • Ca. 30% begrunder jobskifte med dårlig ledelse
  • De yngre generationer har en tidshorisont på 2-3 år i hvert job
  • Et godt arbejdsmiljø ligger i top på medarbejdernes forventninger til den attraktive arbejdsplads – arbejdsopgavernes karakter og work-life-balance er også højt prioriteret
ledersparring atp
ledersparring siemens
fujitsu ledersparring

Rekruttering – de 7 faser i rekrutteringsprocessen

Jeg arbejder ud fra en antagelse om, at hver arbejdsplads er helt sin egen. Min ydelse og rådgivning vil derfor altid blive individuelt tilpasset, så det matcher jeres behov. Måske er der kun behov for assistance til behovsanalyse og 2. samtale, måske til hele rekrutteringsprocessen.

Grundlæggende ser rekrutteringsprocessen således ud:

1. En behovsanalyse har karakter af en mini-organisationsanalyse med både helikopterperspektiv og øje for detaljen. Fx må det unikke ved organisationen frem i lyset, ligesom der må sættes ord på værdier og kultur. Undersøgelser viser, at disse faktorer er afgørende både for tiltrækning af ansøgere og for medarbejdertrivslen – det handler om den attraktive arbejdsplads.
Måske skal det først overvejes, om der er brug for en omstrukturering, eller om interne talenter kan sættes i spil på nye måder. Det aktuelle kompetencebehov må også holdes op imod strategi og fremtidsplaner, sådan at rekrutteringen bliver langtidsholdbar.

2. Stillingsopslag udarbejdes på baggrund af behovsanalysen, og der annonceres i udvalgte medier (fx i jobbaser, på de sociale medier, i fagblade og lignende). Måske skal man også ud at aktivere sit personlige netværk. Et skarpt stillingsopslag hjælper med at tiltrække de rigtige kandidater og samtidig begrænse mængden af irrelevante ansøgninger.

3. Administration fylder fra start til slut i en rekrutteringsproces. Ansøgninger modtages og screenes for udvælgelse af kandidater, der skal holdes styr på ansøgninger, invitationer til jobsamtaler, testresultater og løbende dialog med afslag og kontraktindgåelse.

4. Samtaler har flere indbyggede faldgruber, og situationen kræver stor erfaring for at få et godt udbytte. Fx skal der skabes et trygt rum til dialogen og en balance mellem samtalens parter og deres forskellige behov. Spørgeteknik er et helt speciale for sig; det kræver træning at stille åbne og uddybende spørgsmål, at lytte og have fornemmelse for timing – hvornår kan man læne sig lidt tilbage og give plads til ansøgeren, hvornår kan man lade tavsheden arbejde, og hvornår skal der spørges skarpt ind?

Min mangeårige erfaring med rekruttering, min psykologiske indsigt og antropologiske observationsevne er garant for, at jobsamtalerne bliver retvisende og bidrager til valg af den rette kandidat.

For at styrke beslutningsgrundlaget gennemfører jeg typisk ved 2. samtale en eller flere test, og tidligere arbejdsgivere kontaktes for referencer.

5. Kontrakten lukkes, rekrutteringen afrundes, og oprydning i papirer m.m. kan begynde. Men dette tidspunkt er også velegnet til at reflektere over processen – hvad gik godt, og hvad kunne være håndteret anderledes – sådan at erfaringen kan indgå i fremtidige rekrutteringer.

6. Onboarding er et vigtigt element i hele processen. Afhængig af jobtype, persontype, organisationskultur, introduktionsprogram mv. tager det typisk mellem ½ til 2 år, før en nye medarbejder kan levere 100%. Denne fase kaldes for ”onboarding” og kan fx indeholde en-til-en samtaler (strukturerede samtaler med lederen fx hver uge), mentorordning, sidemandsoplæring, kurser og teammøder. Onboarding kalder på grundig planlægning og en aktiv indsats.

7. Fastholdelse er dér, hvor du skal høste gevinsten af en vellykket rekruttering. Det er derfor vigtigt, at du aktivt arbejder på  udviklingen af medarbejdernes kompetencer og trivsel, organisationens kerneopgave og kultur. Det handler om at være en attraktiv arbejdsplads med en god forretning.

Kom godt i mål med din næste rekruttering med en professionel proces. Jeg har mere end 15 års erfaring med rekruttering

Som din rekrutteringsspecialist sikrer jeg en professionel proces. Som HR-chef og HR-partner har jeg mere end 15 års erfaring med rekruttering af ledere, udviklingskonsulenter, IT-programmører, sagsbehandlere, mekanikere m.fl. i både store og mindre virksomheder.

Siden 2013 har jeg som ledelses- og organisationskonsulent i egen virksomhed specialiseret mig inden for rekruttering. Mit teoretiske fundament er bygget på to kandidatuddannelser – henholdsvis som antropolog og organisationspsykolog – og solid kompetencegivende efteruddannelse.

Jeg kan varetage hele rekrutteringsprocessen eller udvalgte dele af den.

Er du nysgerrig på, hvordan vi sammen kan tiltrække den bedst egnede medarbejder til din organisation, så ring til mig på telefon 23 64 45 69.

Du kan også booke en uforpligtende samtale med mig – her direkte i min kalender.

Det siger mine kunder

Vi følte os som en succes

“Jeanette har en unik evne til at sætte de rigtige rammer, så vi som team ikke bare fik en succesoplevelse, men også følte os som en succes. Hun har en unik evne til at sætte de rigtige rammer, så vi som team ikke bare fik en succesoplevelse, men også følte os som en succes.”

Martin VedelsparreSenior Supply Chain Manager, Netto

Jeanette skaber fremdrift

“Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”. Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og så var det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.”

Mette BrinchSekretariatschef, Ballerup Kommune

Jeanette kan flytte en organisation til højere performance

“Jeanette Hallundbæk er en af de bedste, jeg har arbejdet sammen med. Stort overblik og drive, fagligt stærk og altid optaget af at gøre en forskel i de relationer, hun samarbejder med. Kan virkelig flytte en organisation til højere performance, så der skabes stærkere resultater på bundlinjen. Jeg kan varmt anbefale Jeanette.”

Pernille SefortUnderdirektør, Koncern HR, ATP

 DialogKortene 
Internt Samarbejde som gave

Dialogkortene gør det nemt og trygt for dig at facilitere en dialog om, hvordan I kan styrke jeres interne samarbejde.

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev INSPIRATOR, hvor du får inspiration og redskaber til at arbejde med HR, organisationsudvikling og social kapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet accepterer du samtidig vores persondatapolitik