Forebyg krænkelse på jeres arbejdsplads med en halvdags workshop 

De senere års krænkelsessager har tydeligt vist, at enhver arbejdsplads må forholde sig aktivt til krænkelse og grænseoverskridende adfærd. Vi kan ikke længere stikke hoved i busken og tro, at det ikke kan ske hos os. Vi må tale om “elefanten i rummet” – også selv om vi synes, at det er svært.

At tale om krænkelser er et svært og dilemmafyldt område med masser af gråzoner og subjektive opfattelser. For hvad er egentlig krænkelse? Hvordan kan vi tale om det på en ordentlig og respektfuld måde? Og hvordan forebygger vi krænkelse?

Målet med workshoppen om krænkelse er at give jer

 • et indblik i lovgivning og definitioner om krænkelser, herunder mobning, seksuel chikane og forskelsbehandling
 • en forståelse af de kulturelle og psykologiske mekanismer, der fremmer og hæmmer krænkelser
 • en større fælles forståelse af hvad der er grænseoverskridende og krænkede adfærd på jeres arbejdsplads
 • redskaber til at tale om krænkelser på en respektfuld
 • inspiration til at forebygge krænkelser og udvikle en psykologisk tryg arbejdskultur

Indhold

 • Definitionen på krænkelser og arbejdspladsens ansvar
 • Hvorfor sker der krænkelser?
 • Forebyggelse af krænkelser og grænseoverskridende adfærd bl.a. gennem etablering af en psykologisk tryg arbejdskultur
 • Hvordan kan vi tale om krænkelser?
 • Dialog om hvad der er krænkede, grænseoverskridende adfærd på jeres arbejdsplads
 • Udarbejdelse af et samværs kodeks – et kodeks for en krænkelsesfri kultur

Hvordan vil formen være?

Workshoppen vil indeholde et oplæg for at give jer et fælles sprog og redskaber til at arbejde med krænkende adfærd. Desuden vil der være dialog i mindre grupper, hvor I deler jeres perspektiver og diskuterer forskellige dilemmaer. Afslutningsvis udarbejdes et samværs kodeks, hvor I aftaler, hvordan I forebygger og eventuel håndterer krænkelser på arbejdspladsen.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Jeanette Hallundbæk og har i snart 10 år arbejdet som organisationskonsulent i mit eget firma, Hallundbæk Consult ApS. Før det var jeg bl.a. HR-partner i ATP og HR-chef i Ældre Sagen.

Med i min rygsæk har jeg også en uddannelse som antropolog og en master i organisationspsykologi.

Jeg har stor erfaring med at støtte organisationer med fx

 • at håndtere og forebygge krænkelser og sexchikane
 • at styrke trivslen og den mentale sundhed
 • at udvikle en sund kultur

Klik her og læs mere om min baggrund.

ledersparring

Har I brug for støtte til håndtering af en krænkelsessag?

Står I med en situation, hvor der har været seksuel chikane eller mobning og er usikre på hvordan I griber den an? Hvis ja, klik her og se hvordan jeg kan støtte jer med en professionel håndtering af krænkelse, mobning, seksuel chikane.

Eller endnu bedre: Book en samtale i min kalender og så tager vi en snak om, hvordan jeg eventuelt kan hjælpe jer videre.