En typisk dagsorden for et netværksmøde

Dagsorden for de enkelte netværksmøder vil altid blive tilrettelagt ud fra dagens emne og deltagernes ønsker i øvrigt. Programmet vil ofte blive tilrettelagt i samarbejde med et par af deltagerne.

Programmet vil typisk være en blanding af oplæg, dialog, sparring og netværkworking:

  • Velkommen, program + hurtig runde med siden sidst el. lign.
  • 1 -2 oplæg om dagens emne – det kan være et mere generelt oplæg eller en konkret case som en af deltagerne har med
  • Dialog og erfaringsudveksling i grupper eller plenum
  • Evt. sparring på en eller flere af deltagernes konkrete udfordringer – vi prøver forskellige metoder af
  • Hvordan kan jeg bruge dagens input og læring i min dagligdag?
  • Networking

Den vanskelige samtale

22. september 2014 kl. 8.00-10.30

Som leder og/eller HR-ansvarlig kommer man i situationer, hvor det er nødvendigt at adressere vanskelige samtaler om fx adfærd, værdier eller mangelende performance. Samtalen har tre faser: forberedelse, gennemførsel og opfølgning. På mødet sætter vi især fokus på, hvordan man forbedre forbereder sig til og gennemfører vanskelige samtaler på en konstruktiv, saglig og personlig måde.

Du vil på mødet en række værktøjer til den vanskelige samtale. Du vil også få mulighed for reflektere over dine egne styrker og svagheder i forhold til vanskelige samtaler og få konkret sparring på egen problemstilling.

På mødet kommer skal vi også aftale spilleregler mv. for møderækken.

Den gode rekruttering  

20 oktober kl. 8.00 – 10.30

Det er meget dyrt, at ansætte den forkerte medarbejder. På mødet sætter vi fokus på, hvordan man som virksomhed foretager den gode rekruttering og giver dig værktøjerne til at finde den rigtige medarbejder.

Vi gennemgår rekrutteringens faser: afdækning af hvilken profil har brug for, opslag, forberedelse og gennemførsel af en god og konstruktiv ansættelsessamtale, herunder hvordan man undgår de største fejl ved ansættelsessamtalen. Vi kommer også kort ind på, hvordan man bedst får den nye medarbejdere op i gear.

Vi inddrager undervejs deltagernes erfaringer, ligesom deltagerne får mulighed for sparring.

Sygefravær og trivsel

17. november 2014 8.00 – 10.30

Et højt sygefravær blandt medarbejderne er rigtig dyrt for virksomheden. På mødet sætter vi fokus på hvordan vi kan nedbringe sygefraværet, herunder årsagen til højt sygefravær. Omdrejningspunktet bliver primært sygefraværsamtalen – både de lovmæssige krav i Sygedagpengeloven og hvordan man afholder en god sygefraværssamtaler og hvordan får lavet en god plan for tilbagevenden til arbejdspladsen. Vi kommer også til at arbejde med, hvordan man kan forebygge sygefravær ved fx at arbejde med trivsel/psykisk arbejdsmiljø og kulturen.

Vi forsøger i videst mulig omfang at sætte deltagernes erfaringer og udfordringer i spil.

Social kapital og medarbejdertilfredshed

16. december 2014 kl. 8.00 – 10.30

Social kapital er en måde at forstå og arbejde med det en organisation kan udrette ved at være skarp på kerneopgaven og i kraft af gode relationer mellem medarbejdere og ledere, og mellem medarbejderne. Der er således fokus på at styrke tilliden, retfærdigheden og samarbejdet omkring kerne­opgaven. Resultatet af høj social kapital er øget kvalitet, produktivitet og innovationsevne og en høj medarbejdertilfredshed.

På mødet får du en introduktion til begrebet og redskaber til, hvordan du konkret kan arbejde med at styrke virksomhedens sociale kapital. Du får også mulighed for at få sparring på, hvordan du kan styrke den sociale kapital i din virksomhed.