Trivsel, stress og APV

Virksomhedens sociale kapital – medarbejderne – er en meget vigtig nøgle til virksomhedens succes. Medarbejdere der oplever mening, indflydelse, godt samarbejde og rettidig information er mest produktive og mest tilfredse.

  • Er ArbejdsPladsVurderingen (APV) lovpligtig? – Hvordan laver vi den?
  • Hvordan udarbejder vi en APV-handleplan ,der kan bruges til noget?
  • Hvordan får vi en bedre trivsel?
  • “Fnidder” og interne konflikter tapper os for energi – hvad gør vi?
  • Hvordan håndterer jeg stressede medarbejdere?

Kontakt mig for mere information.