Få en uvildig undersøgelse af sexchikane og krænkelse på jeres arbejdsplads

Uanset om du er direktør, leder eller HR-chef, er det svært selv at lave en undersøgelse, som afdækker om sexchikane og eller andre former for krænkelser er et problem i jeres organisation. Både fordi I som del af kulturen har blinde vinkler og ubevidste fordomme, fordi magtrelationerne er en del af udfordringen og fordi I mangler de professionelle redskaber.

Derfor, lad mig lave en uvildig og professionel undersøgelse og give jer anbefalinger til at stoppe sexchikane og krænkelser.

Kan du svare på spørgsmålene om sexchikane og krænkelser i jeres virksomhed?

Mange virksomhedsejere og ledere spørger sig selv i disse dage, om sexchikane, krænkede adfærd og sexisme foregår på deres arbejdsplads. Nogle har intet kendskab, andre har en fornemmelse af, at der foregår et eller andet, og andre igen har kendskab til tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed. Uanset hvor god din fornemmelse er, har du brug for mere klarhed. Brug for en uvildig undersøgelse.

Kan du svare på de essentielle spørgsmål?

Din bestyrelse, dine medarbejderne, arbejdsmiljøudvalget og samarbejdsudvalget vil nemlig forvente, at du kan svare på spørgsmål som fx

 • Oplever medarbejderne sexchikane, krænkelser eller sexisme?
 • Hvordan håndterer ledelsen sager om sexchikane og sexisme?
 • Hvor mange sager om sexchikane er blevet indberettet de sidste 5 år? Og hvordan er de håndteret?
 • Hvilke politikker og retningslinjer har vi i forhold til sexchikane?
 • Er det trygt for medarbejderne at henvende sig, hvis de selv oplever seksuelle krænkelser, eller hvis de oplever andre blive udsat for det?
 • Hvordan skaber vi en kultur, hvor sexchikane og sexisme ikke er acceptabelt? Og hvor vi ikke bliver styret af ubevidste fordomme?
 • Hvordan skaber vi en kultur, hvor man kan tale åbent om sexisme, magt og social kontrol?
 • Hvad gør vi konkret, hvis en medarbejder oplever sexchikane eller anden krænkende adfærd?

For at du kan svare på disse spørgsmål, har du brug en faglig ekspertise og vurdering. Og du har brug for at vise handling.

Det er her, jeg kan skabe tryghed og hjælpe jer videre.

Hvordan stoppes sexchikane og krænkelser?

Nogle tænker at det er muligt at komme sexchikane, krænkelser og sexisme til livs, hvis man henviser til juraen og måske entrerer med en advokat.  Det er dog en kortsigtet løsning.

Hvis der skal ske en reel ændring, skal kulturen og strukturerne ændres. Der skal skabes en psykologisk tryghed og et sprog, der gør det muligt at tale om seksuelle krænkelser og sexisme. Magtstrukturerne skal under lup. Adfærden skal ændres. Det kræver mere end en advokatundersøgelse og en trivselsmåling. Det kræver en professionel, målrettet og strategisk indsats.

Få fakta på bordet

Før I kan ændre kulturen og stoppe sexchikane, er I nødt til at undersøge problemets omfang og den nuværende kultur. I skal have identificeret de bevidste eller ubevidste kønsmæssige myter, fordomme og bias. Det giver jer et godt fundament for at udarbejde og implementere løsninger, der virker og skaber en reel ændring i adfærd.

sexchikane

Meagafonundersøgelse (sep. 2020) viser at

 • 40 % af kvinder og 15 % af mænd været udsat for sexchikane på et tidspunkt i deres liv
 • 13 % angiver at der er klare regler for håndtering sexchikan på deres arbejdsplads
 • 72 % vil være tryg ved at gå til nærmeste chef, hvis man udsættes for sexchikane.

Undersøgelse af sexchikane og sexisme på arbejdspladsen

Med en uvildig undersøgelse af sexchikane og sexisme på jeres arbejdsplads får I

1. en analyse af, om der på arbejdspladsen er udfordringer med sexisme, sexchikane eller med en adfærd, der kan opfattes som krænkende

2. en vurdering af virksomhedens hidtidige håndtering af sexchikane og krænkelser, herunder om de eksisterende politikker og retningslinjer er tilstrækkelige

3. en beskrivelse virksomhedens kultur i form af en række hypoteser om fordomme, kulturtræk, magt, de psykologiske dynamikker osv.

4.  en afdækning af om lederne føler sig klædt på til at arbejde med sexchikane og ændring af en sexistisk kultur, til at takle henvendelser om seksuel chikane og til den adfærdskorrigerende samtale med krænkeren

5. anbefalinger og forslag til, hvordan der skal reageres på eventuelle krænkelsessager og hvordan I kan forhindre sexchikane og styrke en sund kultur præget af ligeværd, diversitet og psykologisk tryghed.

Undersøgelsen består af 4 delelementer

 1. Indledende møde med ledelsen og information til medarbejdere
 2. Dataindsamling via fokusgruppeinterview, gennemgang af personalepolitik, håndtering af henvendelser mv. Der kan også gennemføres en spørgeskemaundersøgelse.
 3. Rapport, som opsummerer undersøgelsens resultater og konklusioner , samt giver anbefalinger (4-6 sider)
 4. Dialogmøde med ledelsen, SU eller bestyrelsen, hvor undersøgelsens resultater og anbefalinger præsenteres, og hvor der udarbejdes en handleplan for det fremadrettede arbejde

Det er også muligt at udvide scopet så undersøgelsen også omfatter andre former for krænkelse fx mobning. Klik her og læs mere.

Kontakt mig på tlf. 23 64 45 69 eller via kontaktformular, hvis du vide mere eller have et tilbud.

Whistleblowerordning – en hotline medarbejderne kan kontakte

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for krænkende handlinger, herunder sexchikane. En forudsætning herfor er, at medarbejderne ved, hvor de skal henvende sig, hvis de er vidende om eller selv bliver udsat for krænkede adfærd.

For de fleste virksomheder vil det være en god løsning at etablere en uvildig whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan henvende sig, hvis de føler sig udsat for seksuelle krænkelser.

En uvildig whistleblowerordning vil gøre det mere trygt for medarbejderne at indberette en oplevet seksuel krænkelse, mobning eller anden krænkelse. Det kan både være hvis de selv har oplevet krænkelse eller hvis de har været vidne til en krænkelse.

Den vil også betyde, at den enkelte medarbejder kan få professionel støtte til at håndtere situationen og de mange følelser, der naturligt kommer i forbindelse med en sådan oplevelse.

Ledelsen vil med en whistleblowerordning få en uvildig og professionel instans til at håndtere henvendelser om krænkelser og til at støtte og hjælpe medarbejderen videre.

Få hjælp til processen med at skabe en sund kultur

En undersøgelse giver et godt fundament for at få stoppet den adfærd og kultur, som bevidst eller ubevidst på en eller anden måde har legitimeret krænkede adfærd og  sexisme. En undersøgelse gør det dog ikke alene.

Det bliver den store udfordring er at skabe en sund kultur, hvor diversitet og ligeværd opfattes som afgørende for udvikling og succes. Når det er en stor og svær udfordring for det fleste ledere er det både fordi sexchikane, krænkende adfærd og sexisme er tabubelagte emner og fordi kulturændringer forudsætter at adfærd, værdier og strukturer ændres.

Få ekstern professionel rådgivning og støtte til at

 1. uddanne lederne til at spotte sexchikane, at håndtere  krænkelse, at udvikle en sund kultur med tryghed og diversitet, at give og modtage feedback mv.
 2. gennemføre en proces i medarbejdergruppen, hvor I får talt om udfordringerne og hvor I får redskaber til at ændre kulturen og styrke trivslen.

En mulighed er også at holde en workshop om, hvordan I forebygger krænkelse – klik her og læs mere.

Faktaboks

Hvad er sexchikane og krænkende adfærd?

Efter ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, foreligger der sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed.

Ifølge Arbejdstilsynet er der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende, uønsket, uopfordret og/eller gennemføres på en sådan måde, at den, som bliver udsat for adfærden, har vanskeligt ved at forsvare sig. Adfærden kan både være verbal og nonverbal.

Eksempler på krænkende handlinger

Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale.

Arbejdsgiverens ansvar

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

På arbejdspladser, hvor der er konstateret krænkende handlinger fx seksuel chikane, skal ledelsen og de ansatte/ arbejdsmiljøorganisationen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser. Arbejdsgiver skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering.

Hvad er sexisme?

Ifølge Dansk Kvindesamfund er sexisme er en fordom eller diskrimination på baggrund af køn, især i forhold til nedvurdering af kvinder. Sexisme handler også om at udøver magt og dermed have privilegier, som andre ikke har – det kan enten være ubevidst eller i nogle tilfælde bevidst.

Konkret kan der i en virksomhed være en kultur med nogle mønstre og en opførsel, som betyder, at man ikke giver kønnene lige vilkår og muligheder på arbejdspladserne. Fx bør man overveje om virksomheden har en sexistisk kultur, hvis lederne primært består af mænd, mens der er er en overvægt at kvinder blandt de ansatte.

Hvorfor kan jeg hjælpe dig?

Jeg har 25 års professionel erfaring med kultur, forandringsprocesser og HR, bl.a. som HR-partner og HR-chef i ATP og Ældre Sagen. Jeg er oprindelig uddannet antropolog med speciale inden for køn, kommunikation og udvikling fra Aahus Universitet. Derudover har jeg en master i organisationspsykologi fra RUC og en række HD-fag.

Det betyder, at jeg har stor viden om og erfaring med
 • psykologiske dynamikker, virksomhedskultur og ledelse
 • køn, ligestilling, diversitet og arbejdsmiljø
 • personalepolitikker og -retningslinjer
 • personalesager, herunder afskedigelse
 • etablering af et psykologisk trygt rum
 • gennemførsel af undersøgelser fx fokusgruppeinterview
 • coaching og sparring til ledere og HR
 • undervisning og facilitering af møder og workshops

Klik her for at læse mere om mig, mine erfaring og tilgang.

Med mig får du også adgang til andre specialister

Afhængig af opgaverne samarbejder jeg andre specialister og konsulenter. Fx samarbejder jeg med et advokatfirma, en konsulent der har en forsket i køn og diversitet og et konsulenthus med speciale i udarbejdelse af spørgeskemaer.

Jeanette Hallundbæk

Lad os tage en snak om, hvordan I kommer videre

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer godt videre med en uvildig undersøgelse af sexchikane eller en whistleblowerordning, vil jeg foreslå at vi tager et uforpligtende møde.

På mødet fortæller du de udfordringer I står med og jeg kan fortælle om min tilgang og erfaringer. Og måske vigtigst af alt: Du får en fornemmelse af om vores kemi passer sammen.

Ring til mig på telefon 23 64 45 69 eller book et møde direkte ind i min kalender.

Hvad siger kunderne?

De gange, Jeanette har lavet et forløb for mig – det være sig teambuilding eller opfølgning på APV – har det altid haft den forventede effekt. Man kan være sikker på altid at få kvalificerede oplæg. Man kan også være sikker på, at hun formår at engagere deltagerne og sikre, at også de ømme punkter kommer under lup. Og man kan være helt sikker på, at hun altid er velforberedt.

Men allerbedst er Jeanettes helt særlige evne til virkelig at sætte sig ind i gruppens dynamik og forhold. Det et derfor, at det virker! Jeg kan kun anbefale Jeanette.

Maria Luisa HøjbjergKommunikationschef, Undervisningsministeriet

 Jeg har brugt Jeanette Hallundbæk som konsulent på et længere udviklingsforløb i 2018/2019. Forløbet har resulteret i en væsentlig stærkere og mere velfungerende ledergruppe. Vi har nu fælles forståelse af kerneopgaven og målene, og de strategiske indsatsområder blevet identificeret og prioriteret. Ledermøderne er nu præget af gejst, energi, faglighed, strategi og ledelse.

Jeanette har udfordret os, skabt et tillidsfuldt rum til gode dialoger, tvunget os til at reflektere over vores adfærd, givet konkrete redskaber og trænet os i at arbejde med kulturændring og implementering.

Inge Lise ClementHjemmeplejeleder, Høje Taastrup Kommune

Jeanette Hallundbæk hjalp os med en afdelingsdag. Vi fik ryddet op, skuldrene kom ned, og vi fik energi og retning på vores nye kultur og afdeling.

Som proceskonsulent er Jeanette god til at aflæse situationen, dvæle ved det vigtige, skabe fremdrift og sætte ”hovedet på sømmet”.  Hendes nærvær, troværdighed og stærke forståelse af gruppen gjorde, at hun fik skabt et trygt rum, hvor vi fik talt om det udfordrende på en god måde, og hvor der var lydhørhed. Og var så det dejligt, at der var rum til fordybelse, til samtaler på kryds og tværs og til at grine sammen.

Når dagen ramte plet, skyldes det også en rigtig god forberedelsesproces og forventningsafstemning, hvor Jeanette var god til at få identificeret vores specifikke behov og gøre mig skarpere. Jeanette kom efterfølgende med en række meget konkrete råd til, hvordan vi kunne fortsætte den gode proces.

Jeg kan varmt anbefale Jeanette som proceskonsulent og sparringspartner.

Mette Brinch, SekretariatschefPolitisk Sekretariat, Ballerup Kommune