Ting sker ikke af sig selv. Udvikling sker ikke af sig selv. Og resultater skabes ikke ud af ingenting.

Og ja, visioner og planer har det med at blive overhalet af virkelighedens mange forandringer og udfordringer. Men som historien om Alice i Eventyrland fortæller os, kommer vi til at gå langt, hvis vi ikke ved, hvor vi vil hen. Og måske er det værste ikke at gå langt, hvis man altså når frem! Mange af os har det også rigtig svært, hvis vi er gået i stå og blevet handlingslammet.

Et årsskifte er derfor en god anledning til at undersøge, hvilke mål man har nået det seneste år, og til at beslutte hvad visionen, målet og planen er for det næste år. Inviter derfor dig selv og din (leder-)gruppe på nytårskur.

Sådan laver du en nytårskur, der skaber værdi

Min erfaring er, at man får størst værdi, hvis man deler nytårskuren op i 3 faser:

 1. Individuel nytårskur
 2. Fælles nytårskur i gruppe med sparring
 3. Færdiggørelse af 2023 mål og plan

Fase 1: Individuel nytårskur

Først og fremmest er det vigtigt, at du finder tiden og et roligt sted, hvor du giver dig selv lov til at lade tankerne flyve, reflektere og lave planer for det nye år. Og lad mig advare med det samme: Det tager længere tid, end du forventer. For nogle vil 2 timer give et godt fundament, mens andre gerne vil mere i dybden og derfor lader processen tage flere dage eller måske endda uger.

Hvordan gør du så? For at hjælpe dig godt i gang, har jeg udarbejdet en Guide til individuel nytårskur med en række spørgsmål, du kan læne dig opad.

Guide til individuel nytårskur

Tilbageblik på 2022

  1. Hvad de magiske øjeblikke for mig i 2022? Hvad gør det i særlig grad vigtigt?
  2. Har jeg nået de mål jeg satte for 2022? Hvis ja, hvad gjorde især, at jeg nåede målene? Hvis ikke, hvad forhindrede mig i at målene og hvad var årsagen til at jeg nåede andre af målene?
  3. Hvilke succeser har jeg haft? Hvad har jeg især fået anerkendelse for?
  4. Hvad er jeg ikke lykkes med? Hvad skete der?
  5. Hvis jeg var kunde, bruger, samarbejdspartner eller medarbejder af mine ”ydelser”, ville jeg så have været tilfreds?
  6. Hvordan har jeg balanceret mit arbejds- og privatliv? Hvad er læringen?
  7. På hvilken måde har jeg i 2022 udviklet min evne til at bidrage med værdi i forhold til forretningen, mine kollegaer, mine medarbejdere, min familie og venner?
  8. Hvad har været min største læring det seneste år?
  9. Hvad vil der ske om 5 år, hvis jeg fortsætter med at gøre som nu?

Mål og plan for 2023

  1. Hvad vil jeg den 31. december 2023 gerne kunne fortælle om mit 2023? Hvad har jeg især været stolt af og glad for?
  2. Hvad er mine forretnings-/arbejdsmål for 2023?
  3. Hvad er mine mål i forhold til min egen udvikling?
  4. Hvad er målene i forhold til min familie og fritid?
  5. Hvad vil jeg gøre for at nå mine mål? Hvad er delmålene? Hvordan når jeg målene? Hvem kan/skal hjælpe mig? Hvordan og med hvem vil jeg fejre succeserne?
  6. Hvor drømmer jeg om at bevæge mig hen?
  7. Hvilke honningkrukker har jeg til mig selv – hvad glæder jeg mig til?
  8. Hvordan passer jeg på mig selv og får tanket op?

Nogle tænker godt, mens de går en tur, nogle bruger en logbog til tankemyldret og til overblik, og nogle bruger farvede tuscher og tegninger til at tænke ud af boksen. Overvej hvordan du bedst får skabt og fastholdt dine refleksioner og beslutninger – og brug så den metode, der passer dig bedst.

 

Fase 2: Fælles nytårskur i gruppe med sparring

Der er flere grunde til at det er meget værdifuldt at holde nytårskur med andre fx i din ledergruppe eller i et netværk. For det første sker der noget i ens egen forståelse, når man skal formulere sine tanker og planer for andre. Man bliver mere klar og skarp på, hvad man selv mener, når ordene kommer ud af munden og siges højt.

For det andet kan de andre i gruppen hjælpe én med at blive endnu skarpere. Når vi sidder i vores egen lille verden og reflekterer, bliver vi jo begrænset af, at vi er hjemmeblinde – at vi bliver fanget af vores sådan-plejer-vi-at-gøre og indgroede mønstre og vaner. Vi har derfor brug for et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor vi bliver udfordret og får nye perspektiver og viden.

For det tredje arbejder de fleste af os sammen med andre om at løse kerneopgaven og dermed nå resultaterne. Fx vil en stor del af den enkelte leders mål være fælles mål i ledergruppen. En nytårskur i ledergruppen kan således både give den enkelte leder større klarhed over egne mål og bidrage til gruppens fælles mål og kerneopgaven.

Guide til at lave nytårskur i gruppen

Her får du en guide til, hvordan I kan holde en værdiskabende nytårskur i fx ledergruppen eller netværksgruppen.

For at få tilstrækkelig værdi af den fælles nytårskur, er det vigtigt at I har facilitator til at skabe tryghed og sikre at tiden overholdes. I kan udpege én i gruppen til at være facilitator eller lade rolle gå på skift – eller måske skal I have støtte af en ekstern konsulent.

Forberedelse

I har alle på forhånd og med afsæt i spørgsmålene i Guide til individuel nytårskur lavet jeres egen nytårskur. Desuden har I hver forberedt et oplæg på 10-15 minutter med ekstrakten af den individuelle nytårskur.

Individuel sparring med Mig og monopolet

I skal sætte 1 time af til hver person. Først bruger casepersonen 10-15 minutter på at formidle tilbageblikket på 2022 og hvad målene og planerne er for 2023. Derefter har gruppen ca. 5 minutter til at stille opklarende spørgsmål, som er vigtige i forhold til gruppens efterfølgende refleksion over casepersonens læring i 2022 og mål for 2023. Nu er der ca. 30 minutter til at give sparring på den valgte udfordring.

En meget nem måde at give sparring er ved at bruge metoden ”Mig og monopolet” (inspireret af Mads og monopolet). Casepersonen vender ryggen til gruppen og skal nu lytte til teamets refleksioner og tage det til sig, som giver mening. Gruppen har nu en samtale – som både er anerkendende, omsorgsfuld og med kant på – om casepersonens læring og mål, dvs. I taler om personen som tredjeperson.

Nogle af de emner, som gruppen kan reflektere over er:

 1. Hvad var især interessant?
 2. Hvad hørte jeg (måske) mellem linjerne?
 3. Jeg undrer mig over, at ….
 4. Hvor er faldgruberne?
 5. Hvilke perspektiver og muligheder ser jeg også?
 6. Hvilke mønstre oplevede jeg?
 7. Hvor kan han/hun med fordel være mere skarp?
 8. Noget af det, jeg selv har gode erfaringer med, er ….
 9. Et godt råd fra mig kunne være, at ….
 10. Hvad vil vi gerne anerkende casepersonen for?

Midtvejs i refleksionen kan I med fordel invitere casepersonen ind i samtalen et par minutter for at sikre, at I er på rette spor. Hele processen afsluttes med at casepersonen de sidste 5 minutter fortæller, hvad han/hun især tog med sig og hvilke nye tanker og perspektiver gruppens refleksioner har givet.

Fælles refleksion

Hvis I fx er en ledergruppe, vil det være naturligt og meget givende at slutte dagen af med en fælles refleksion over de input, der er kommet til gruppens mål og arbejde:

 1. Er der mønstre og overlap?
 2. Hvad fortæller de individuelle nytårskure om organisationens kultur og udfordringer?
 3. Skal de fælles mål revideres?
 4. I hvilket omfang bruger vi kerneopgaven som pejlemærke for opgaveløsningen?
 5. Hvad kan vi i endnu højere grad hjælpe hinanden med?
 6. Hvad lærte vi om hinanden?

Fase 3: Færdiggørelse af 2023 mål og plan

Efter at have fået input udefra, er det selvfølgelig vigtigt, at du går hjem og reflekterer over de mange input – at du tager en ekstra tur i helikopteren. Måske er der nogle brikker, der skal lægges på en anden måde. Måske skal målene justeres. Måske skal du have andre involveret. Måske skal du bryde målene op i delmål. Måske skal du også tage det lange lys på og overveje, hvad du drømmer om de næste 5 – 10 år.

Fase 4: Implementering

Nu er det tid til at få planerne ud og leve i virkeligheden. Husk, at det både er vigtigt, at du fejre succeserne, og at du løbende revurderer din plan og skaber læring.

 

Jeg håber, at du kan bruge denne guide til nytårskur til et godt og værdiskabende 2023 – for dig selv og din organisation. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 23 64 45 69.

God fornøjelse  – og rigtig godt 2023

Jeanette