Netværk for HR-ansvarlige

Har du lyst til at blive klogere på rollen og opgaverne som HR-ansvarlig?
Har du lyst til at være del af et netværk med andre HR-ansvarlige i lokalområdet?
Og vil du  – og din virksomhed  –  gerne spare penge ved ikke at skulle opfinde den dybe tallerken, men kunne drage nytte af andres erfaringer?

Hvis ja, har du nu mulighed for at deltage i en møderække og et nyt lokalt netværk for HR-ansvarlige, som udbydes af Hallundbæk Consult i samarbejde med ErhvervsCentret og Greve Erhverv.

Udbytte

• Inspiration, ny viden og nye redskaber til at styrke HR-indsatsen i din virksomhed

• Tid til nytænkning og refleksion

• Mulighed for sparring på konkrete problemstillinger

• Netværk og kendskab til andre HR-ansvarlige i lokalområdet

For at sikre størst mulig værdi vil emnerne blive koblet til deltagernes egne konkrete udfordringer og erfaringer. Møderne består af faglige indlæg, virksomhedscases, erfaringsudveksling, sparring og netværksaktiviteter. Det bærende fundament er fortrolighed, tillid, refleksion og anvendelighed.

Vi deler ikke kun de gode historier, men også “de rådne æbler”. Intentionen er, at deltagerne også mellem netværksmøderne kan udveksle viden, erfaringer og redskaber.

Deltagere

Møderækken henvender sig til HR-ansvarlige i virksomheder i Greve Kommune og Solrød Kommune, som har lyst til at arbejde aktivt med HR og organisationsudvikling. Din titel kan være virksomhedsejer, HR-chef, HR-koordinator, afdelingschef eller lignende.

Pris

Kr. 2.900,00 + moms for alle fire netværksmøder i 2014. Faktura fremsendes, og man er først tilmeldt, når betaling er modtaget.

Tilmelding og spørgsmål

Hvis du har lyst til at deltage i møderækken, sender du blot en mail til Jeanette@HallundbaekConsult.dk med navn, virksomhed og kontaktoplysninger, samt hvad du gerne vil have ud af din deltagelse.

Hvis du har spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte:

Jeanette Hallundbæk på mail: Jeanette@HallundbaekConsult.dk, tlf. 23 64 45 69

Berit Frederiksen Leloup, ErhvervsCentret på mail: bef@greve.dk , tlf. 20 60 69 56

Catrine Eisenreich, Greve Erhverv på mail: eisenreich@lindskov.com, tlf 42 20 82 73

Facilitator

Møderækken faciliteteres af Jeanette Hallundbæk fra Hallundbæk Consult. Jeanette er vant til at drive og

facilitere netværk for bl.a. ledere og HR-ansvarlige. Hun har 20 års erfaring fra stillinger som bl.a. HR-chef og HR-partner i Ældre Sagen, ATP og DJØF. Hun har arbejdet med professionalisering af HR, personalejura og –support, forandringsledelse, ledelses-, organisations- og medarbejderudvikling. Jeanette er oprindelig uddannet antropolog og har efterfølgende taget en master i organisationspsykologi samt en række kompetencegivende fag i strategisk ledelse, organisationsteori, kompetenceudvikling, personalejura mv.

Læs mere om  hvad hver møde omhandler lige her

Program

22. september 2014 kl. 8.00 – 10.30
Den vanskelige samtale

20. oktober 2014 kl. 8.00 – 10.30
Den gode rekruttering

17. november 2014 kl. 8.00 – 10.30
Sygefravær og trivsel

16. december 2014 kl. 8.00 – 10.30
Social kapital og medarbejdertilfredshed

Læs mere om  hvad hver møde omhandler lige her

Se den udsendte invitation lige her

Møderækken afholdes på ErhvervsCentret, Korskildelund 6, 2670 Greve