Regler, politikker og alt det svære

For mange virksomhedsejere og ledere er noget af det sværeste og mest udfordrende at afholde vanskelige samtaler. Det kan være samtaler med medarbejdere, som har et højt sygefravær, som skal have en advarsel eller som skal fyres. En anden udfordring er at få alignet HR-processerne og få udarbejdet personalepolitikker og –regler.

Står du med en af disse udfordringer?

  • Hvordan får jeg fortalt min medarbejder, at jeg ikke er tilfreds med hans/hendes performance? Skal jeg give en advarsel?
  • Jeg skal fyre en medarbejder – hvordan laver jeg en ordentlig proces, hvad skal jeg være opmærksom på og hvordan kommunikeres det?
  • Hvad kan vi gøre for at reducere sygefraværet og hvordan holder man en sygesamtale?
  • Hvad bør vores personalepolitik indeholde?
  • Hvad skal der stå i ansættelseskontrakten?
  • Hvordan arbejder vi sammen med tillidsrepræsentanten?

Kontakt mig, hvis du har brug for støtte og HR-rådgivning.