Definitionen af din organisations kerneopgave er afgørende, når du vil have en klar, fælles retning, som alle medarbejdere strategisk arbejder sig hen mod.

Omvendt vil en organisation uden en klart defineret kerneopgave overlade ansvaret til den enkelte medarbejder.

Men fordi der findes mange forskellige forståelser af, hvad god kvalitet, service og effektivitet er, risikerer du:

  • At medarbejderne mangler forståelse for deres opgaver, og derfor bliver ineffektive i deres arbejdsgange
  • At medarbejdere ikke kan håndtere de forventninger, der stilles til dem fra borgere eller kunder, og derfor mistrives i deres arbejde
  • At organisationens udtryk bliver usammenhængende og derfor bliver miskrediteret – både af medarbejdere og borgere eller kunder
  • At organisationen som helhed ikke lever op til de overordnede, politiske krav, der stilles

En klar definition af kerneopgaven styrker din organisations sociale kapital

Din organisations kerneopgave hjælper jer med at levere services i højeste kvalitet til glæde for både medarbejdere og borgere.

Når medarbejderne ser en mening med det, de gør, vil de føle mere faglig stolthed og få mere overskud til at levere høj kvalitet i deres arbejde.

En klar definition af kerneopgaven og en stærk eksekveringsstrategi sikrer dig altså:

  • Overskud og trivsel hos medarbejderne, som hviler mere i sig selv og yder det ekstra i deres arbejde
  • Højere kvalitet i din organisation og mere tilfredse borgere/kunder
  • Et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper og færre konflikter
  • Medarbejdere, der bliver involveret i strategien, føler ejerskab og derfor bliver ekstra motiverede

 

Jeg hjælper både offentlige og private institutioner med at definere kerneopgaven og finde den fælles retning, der effektiviserer jeres arbejdsgange og øger trivslen. Jeg er selvfølgelig også klar til at  hjælpe dig og din organisation med at blive en succes ved at give dig redskaberne til at lave en klar definition af kerneopgaven og en stærk handlingsplan.

Kontakt mig på telefon 23 64 45 69 eller udfyld kontaktformularen og hør, hvordan jeg hjælper med en definition af din organisations kerneopgave – og ikke mindst hvordan du hos mig får konkrete redskaber til at eksekvere den.