kerneopgaven

kerneopgavenDefinition af kerneopgaven er afgørende, når du vil have en klar, fælles retning, som alle medarbejdere strategisk og i praksis arbejder sig hen mod.

Omvendt vil en organisation uden en klart defineret kerneopgave i realiteten overlade ansvaret til den enkelte medarbejder.

Men fordi der findes mange forskellige forståelser af, hvad god kvalitet, service og effektivitet er, risikerer du at

  • medarbejderne mangler forståelse for deres opgaver og derfor bliver ineffektive i deres arbejdsgange
  • medarbejderne ikke kan håndtere de forventninger, der stilles til dem fra borgere eller kunder, og derfor mistrives i deres arbejde
  • organisationens udtryk bliver usammenhængende og derfor miskrediteres af medarbejdere, borgere eller kunder
  • organisationen som helhed ikke lever op til de overordnede, politiske krav, der stilles

En klar definition af kerneopgaven styrker din organisations sociale kapital

Din organisations kerneopgave hjælper jer med at levere services i højeste kvalitet til glæde for både medarbejdere, borgere og kunder.

Når medarbejderne ser en mening med det, de gør, vil de føle mere faglig stolthed og få mere overskud til at levere høj kvalitet i deres arbejde.

En klar definition af kerneopgaven og en stærk eksekveringsstrategi sikrer dig altså:

  • Overskud og trivsel hos medarbejderne, som hviler mere i sig selv og yder det bedste i deres arbejde
  • Højere kvalitet i din organisation og mere tilfredse borgere/kunder
  • Et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper og færre konflikter
  • Medarbejdere, der bliver involveret i strategien, føler ejerskab og bliver derfor ekstra motiverede

I mit blog indlæg “Hvad er kerneopgaven?” kan du læse mere om, hvordan du definerer kerneopgaven og hvordan du kan arbejde med den i din organisation.

Har du brug for hjælp til at komme godt i gang?

Jeg hjælper både offentlige og private institutioner med at definere kerneopgaven og finde den fælles retning, der effektiviserer jeres arbejdsgange og øger trivslen. Jeg er selvfølgelig også klar til at  hjælpe dig og din organisation med at blive en succes ved at give dig redskaberne til at formulere kerneopgaven, til at få kerneopgaven integreret i opgaveløsningen og kulturen og/eller til at hjælpe videre hvis I er gået i stå.

Derfor, hvis du har brug for inspiration til at komme videre, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 23 64 45 69 eller booke et uforpligtende møde direkte i min kalender.