Definition af kerneopgaven: Sæt en fælles retning og få succes eksekveringen

Definitionen af din organisations kerneopgave er afgørende, når du vil have en klar, fælles retning, som alle medarbejdere strategisk arbejder sig hen mod. Omvendt vil en organisation uden en klart defineret kerneopgave overlade ansvaret…