sparring
KerneSpillet_kerneopgaven_redskab_spil
tavle2
tavle

Hallundbæk Consult giver ledere handlekraft og redskaber til at styrke den sociale kapital og kerneopgaven i organisationen

Styrk jeres HR-indsats og sociale kapital i praksis gennem workshops og målrettede kurser.
Konkrete og nemme værktøjer tilpasset jeres specifikke behov.

Styrk den sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital er de sociale relationer som udvikler sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave. Organisationen har derfor både fokus på kerneopgaven og på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.

Ved målrettet og struktureret indsats med at arbejde med den sociale kapital, opnås en lang række gevinster:

  • Større effektivitet
  • Bedre kvalitet
  • Større tilfredshed for kunder og borgere
  • Større trivsel
  • Mindre sygefravær
  • Mere innovation

Den sociale kapitals værdikæde

social kapital prikker

Målrettede forløb og workshops

Hallundbæk Consult tilbyder uddannelse og målrettede forløb, der styrker den sociale kapital og kerneopgaven. Fokus er især på at give lederne handlekraft og redskaber til at arbejde med den sociale kapital i egen enhed og tværs i forhold til borger eller kunden.

Org. udvikling

Er din virksomhed gearet til fremtiden? Få fokus på udviklingen af organisationen, virksomhedskulturen og strategien.

Læs mere her

profilbillede_jeanette_hallundbaek“Med afsæt i din virksomheds behov og strategi  tuner vi sammen ind på jeres forretning, kultur, ledere og medarbejdere.

Ved at sætte et skarpt fokus på målet, helheden, forandringsprocessen og forankringen, finder vi ind til hvilke områder af jeres sociale kapital, som skal styrkes og hvordan det gøres.

Og jeg garanter dig redskaber, der er direkte eksekverbare og omsættelige i din hverdag. Du får mere end ord – du får handling”

Jeanette Hallundbæk
Ejer

Kontakt os og hør mere